Tallinna Tehnikaülikool

„Tallinna tehnikaülikooli tööstustehnika ja juhtimise eriala on hea kombinatsioon nii inseneeriast, juhtimisest kui ka majandusteadusest,“ ütleb TalTechi magistrant Martin Paalits.

Martin Paalits

Martin Paalits, TalTechi tööstustehnika ja juhtimise eriala magistrant ja TalTechi ürituskorralduse spetsialist on noor energiline mees, kes teeb palju ja jõuab palju. Sündinud 1994. a Saaremaal, üles kasvanud Sõrve poolsaarel ning lõpetanud Kuressaare gümnaasiumi, tahtis ta omandada eriala, mis annaks füüsiliselt katsutava väljundi. Üks ajateenistuse kaasvõitlejatest õppis toona Tallinna tehnikakõrgkoolis ning see tundus huvitav. Saanud rakenduskõrghariduse masinaehituse erialal ja hea põhja inseneeriale, soovis Martin majandusest ja juhtimisest teadmisi juurde koguda. „TalTechi ehk Tallinna tehnikaülikooli tööstustehnika ja juhtimise eriala on hea kombinatsioon nii inseneeriast, juhtimisest kui ka majandusteadusest. Tehnilised erialad aitavad teha maailmas reaalseid muutusi. Inseneride nappus on midagi, millega võitlevad paljud riigid. On inimesi, keda sõna „tehniline“ või „insener“ ehmatab, kuid tegelikkuses ei ole nimetatud ameti võimalustel otsa ega äärt,“ on Martin veendunud. Oma magistritöö soovib ta TalTechis kaitsta teemal, mis seostub 3D-printimise või tootmisjuhtimisega ning välistatud pole ka jätkamine doktorantuuris.

TalTech – atraktiivne ja kompaktne ülikool

Martin on kindel, et magistriõpingud on tema elu üks parimaid otsuseid. Kuigi ta hetkel valitud erialal ei tööta, tuleb TalTechi magistriharidus terve elu jooksul kasuks, olgu siis teadmiste, võimaluste või ka tutvustena, mis ülikoolis õppides tekivad. Ja Martin tahab kogu aeg ennast arendada ning targemaks saada. Magistriõppes on võimalik loengutes ja seminaridel osaleda ka õhtuti, mis võimaldab tööl käimist ja õppimist hästi ühildada, ning nii teevad paljud TalTechi magistrandid.

TalTech on kõrgkool, mis maailma päriselt muudab. Ja Martini sõnul toetab tema õppimine töötamist: „Meie tudengid on tööturul väga nõutud, mis tähendab, et töö leidmine ei ole suur probleem. TalTechist tulevad tipptaseme spetsialistid ning insenerid, kes on Eesti majanduse ning teaduse arengule hästi olulised. Kõik, mida me enda ümber näeme – sillad, majad, teed, elektrisüsteemid –, on suuresti projekteerinud Tallinna tehnikaülikooli vilistlased. Kui me vaatame Eesti tippjuhte, siis enamasti on nad kõik lõpetanud Tallinna tehnikaülikooli.“ Martin toob jutu sees välja ka ühe Eesti kitsaskoha: matemaatikaõpetajatest on suur puudus, aga matemaatika on väga oluline. Martin ise annab kooliõpilastele näiteks matemaatika eratunde ja on töötanud Arte gümnaasiumis ühe aasta matemaatikaõpetajana. Sellele aitasid kaasa TalTechis läbitud juhtimisalased õppeained.

TalTechis on kaasaegsed õppeprogrammid, kvaliteetne haridus, Eestis ainulaadne kompaktne ülikoolilinnak ning Eesti parim tudengielu. TalTechis käivad teooria ja selle rakendused praktilisse ellu käsikäes.

On väga palju magistriõppe erialasid, mida saab eesti keeles õppida ainult selles ülikoolis – näiteks meditsiinitehnika ja füüsika ning energiatehnoloogiad ja soojusenergeetika. TalTechi tööstustehnika ja juhtimise eriala läbinute seast on võimalik välja tuua silmapaistvate saavutustega inimesi: Liisi Tamre, Pavel Tšukrejev, Janno Kurg ja Meelis Bergmann.

IseAuto

Koostöös eraettevõtetega Silberauto ning ABB loodi TalTechis ülikooli 100. juubeliks 2018. aastal Eesti esimene isejuhtiv sõiduk – iseAuto. Martin Paalits oli selle teekonna juures: „Tegelesin iseAuto kere ja mehhaanikaga. Töötasin siis mehaanikainsenerina Silberautos, hiljem tootmisjuhina sealt välja kasvanud ettevõttes AuVe Production. IseAuto-projekt andis tohutu kogemuse. Sain väga tugeva inseneeria aluspõhja. Kuna sellist asja ei olnud Eestis keegi enne teinud, tuli välja mõelda palju ainulaadseid lahendusi.“ Hetkel valmib TalTechis iseAuto v2.0, millel on uus kujundus ning sisu.

Tudeng on inimene, kes on kaua noor

Loomulikult köitis Martinit TalTechi magistrantuuri astudes ka tudengielu – võimalus tunda ennast pikemalt noorena. Seda enam, et noor mees on ise aktiivne ja kuulub tudengiorganisatsiooni TTÜ Kultuuriklubi. TalTechi tudengiorganisatsioonid on suurepärane võimalus saada palju erinevaid kogemusi ning rohkelt tutvusi, mis tulevases elus kasuks tuleb. Martin teab seda omast käest. Õpingutest vabal ajal tegeleb ta hea suhtlejana ürituskorralduse, modereerimise ja õhtujuhtimisega.

Martin on sina peal ka spordiga ning hoiab ennast vormis trenni tehes. On sealgi väga mitmekülgne – talle meeldib nii rahvatants Savijalakestega, padel, jõusaal kui ka discgolf. Kõige selle kõrvalt jõuab olla ka Ylispordi ning Firmaspordi üritustel logistikajuht. Martinil on enesekindlad juhtmõtted, mis aitavad tal elus edasi minna. Need võib kokku võtta nii: „Elu läheb nii, nagu peab, ja alati minu kasuks. Kes palju teeb, see palju jõuab. Meil kõigil on sama palju aega.“

Kõige olulisem eeldus TalTechi õppima tulla on Martini arvates soov ja tahe. Ta tsiteerib Albert Einsteini: „Seal, kus tahet, seal ka tegu.“

Sügisel algaval õppeaastal avab TalTech 43 magistriprogrammi. Mida Tallinna tehnikaülikool tulevastele magistrantidele täpsemalt pakub ja milliseid karjäärivõimalusi avab, saab teada 17.–21. aprillini kestval magistriõppe infonädalal 2023.

Vastuvõtutingimuste infotund toimub 17. aprillil kell 18.00–19.00 TalTechi peahoone aulas (Ehitajate tee 5, Tallinn).

Laeb infot...