Tallinna Tehnikaülikool

Värskelt kaitstud doktoritöö „Vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju analüüs löökkoormuste ja konstruktsiooni hüdroelastse vaste hindamiseks“ eksperimentaalsed katsed viidi läbi TalTech Kuressaare kolledži meretehnoloogia kompetentsikeskuse meretehnoloogia ja hüdrodünamika teadustaristu mudelkatsebasseinis 3 aastat tagasi. Väitekiri kaitsti Tallinna Tehnikaülikoolis 01.12.2023 ning töö autoriks on Saeed Hosseinzadeh, juhendajaks professor Kristjan Tabri.

Doktoritöö lühikokkuvõte:

Laeva ja avamerekonstruktsioonid kogevad vette sisenemisel hüdrodünaamilisi löökkoormusi, mida tuntakse slämming koormustena. Slämming koormused on lühiajalised löökkoormused, mida esinevad peamiselt keeruliste mereolude korral. Tegemist on mitte-lineaarse ja väga dünaamilise nähtusega, millega kaasnevad märkimisväärsed vibratsioonid või lausa konstruktsioonide kahjustumine. Ehkki hüdrodünaamilisi koormusi on laialdaselt uuritud, oletatakse konstruktsioonid sageli lõpmatult jäigaks ja seeläbi ignoreeritakse konstruktsiooni elastsuse mõju koormuste ja konstruktsiooni vaste hindamisel. Löökkoormuste täpseks kirjeldamiseks on oluline mõista seoseid hüdrodünaamilise koormuste ja samaaegselt asetleidva konstruktsiooni  vaste vahel. 
Käesolev töö uurib hüdrodünaamilisi löökkoormusi ekperimentaalselt ja numbriliselt. Meretehnoloogia kompetentsikeskuse mudelkatsebasseinis viidi läbi katsed, kus kolmemõõtmelisel mitteprismaatilisel kiilul lasti erinevatelt kõrgustelt vette langeda. 
Ekperimentaalsete katsete käigus tehtud järeldusi kasutati numbrilise simulatsioonimudeli loomisel. Katsete tulemused näitasid, et hüdroelastse protsessi täpseks kirjeldamiseks on vajalik kahesuunaline numbriline mudel, mis samaaegselt hindab hüdrodünaamilist rõhku ja konstruktsiooni vastet.

Loe doktoritööd

Laeb infot...