Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Ülikooli psühholoogiaharidusega Merilin Liutkevicius õpib Tallinna Tehnikaülikoolis „E-riigi tehnoloogiate ja teenuste“ magistriõppekaval ja töötab tarkvarateaduse instituudis digiriigi tehnoloogiate ja arhitektuuri töörühmas. Projektianalüütikuna töötades tekkis tal peale 4-aastast pausi uuesti huvi õppimise ja erinevate tehnoloogiate vastu. E-riigi tehnoloogiate ja teenuste õppekava tundus ainuõige saamaks nii teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi, et siduda eelnevad õpingud uute väljakutsetega. 

Merilin Liutkevicius
Merilin Liutkevicius. Foto: erakogu

Mida igaüks peaks e-riigist teadma? 

Kindlasti seda, et e-riik pole midagi eraldiseisvat, mina ja sina mängime olulist rolli nii tehnoloogia kui ka e-teenuste arendamisel. Isegi ID-kaardi kasutuselevõtt sai võimalikuks tänu meie, üksikisikute usaldusele oma valitsuse vastu. Nähes, kuhu me oleme jõudnud ja mida me saame pioneerina teistele riikidele ette näidata ja õpetada, on see väga suur asi. 

Kellena tahad pärast lõpetamist töötada ja milliseid maailma põletavaid probleeme lahendada? 

Olles siin erialal psühholoogia taustaga, siis kõige südamelähedasemad on mulle ühiskonna sotsiaalsete probleemidega tegelemine. Praktika ajal oli mul võimalus tegeleda vananeva elanikkonnaga seotud tulevikuprobleemide ja -võimalustega. See avas palju uusi sotsiaalseid ja majanduslikke teemasid, millega edasi töötada. Magistritöös analüüsin erinevaid koostalitlusvõime aspekte, mis võimaldaks luua piiriülese proaktiivse teenuse, et parandada karjääri- ja eneseteostuse võimalusi ja soovitusi nii hetkel töötute kui töötavate inimeste jaoks. See teenus aitaks eelkõige 50+ vanuses elanikkonda, kes sooviks ka uusi kogemusi, oskusi ja ameteid proovida ja töörännet teha, kuid kes ei pruugi oma kõikidest võimalustest tööturul teadlikud olla. 

Mis on olnud kõige põnevam kogemus sel erialal õppides? 

Kuna e-riigi õppekava on interdisiplinaarne, siis terve magistriõpe on olnud nii põnev seiklus. Õppida programmeerimist, küberkaitset, e-riigi tehnoloogiaid ning proovida kätt ettevõtluses olid kõik kogemus, mis andis juurde palju oskusi ja teadmisi. Õpingute jooksul tekib seos, kuidas kõik õppekava ained on omavahel seotud ja üksteist täiendavad.  

Eredaim hetk on seotud praktika käigus saadud projektijuhtimise kogemusega, tänu millele oli mul võimalik vastutada uue projektitaotluse kirjutamise eest ning kirjutamise ajal leida uus magistritöö teema, mida oli võimalik paralleelselt teha. See näitab, et isegi kui tuled õppima kindla uurimistööga, siis on võimalik õpingute ajal leida palju uusi väljakutseid, kus saad end tõestada. 

Üks lõbus tõik, mida Sa enne sellel erialal õppimist ei teadnud. 

E-riik ja e-valitsemine aetakse tihtipeale segamini, eriti inglise keeles. Kõige huvitavam on aga, et nendel sõnadel puudub definitsioon või terminoloogia, mis oleks ühtselt kokkulepitud. Olgugi, et e-riigil on juba Eestis nii pikk ja lennukas ajalugu, ütleb meie õigekeelsussõnaraamat: e-riik – riik, kus asju aetakse suures osas arvutivõrgu kaudu. Siiski soovin osa olla just sellest „riigist“ ja usun, et varsti jõuame õigete terminiteni ja räägime omavahel ühtses keeles. 

Digiriigi areng, sealhulgas uute teenuste käivitamine ning tehnoloogiliste võimaluste kaasajastamine on lähiaastate infoühiskonna arengu peamised suunad. Tehnoloogilised muudatused mõjutavad kõiki majandusharusid ja ettevõtteid, nii avalikku kui erasektorit. Oskused ja teadmised digiriigi tehnoloogiatest ja teenustest, innovatsioonist ja e-valitsemisest ning selle õiguslikust keskkonnast võimaldavad teha karjääri nii avalikus kui erasektoris, samuti rahvusvahelistes organisatsioonides. Tule õppima, kui soovid olla digiriigi tehnoloogiliste arengute eesliinil ning juhtida e-riigi infosüsteemide ja tarkvara arendusi. Õpe toimub inglise keeles. Tutvu e-riigi tehnoloogiate ja teenuste õppekavaga: taltech.ee/e-riigi-tehnoloogiad-ja-teenused

Laeb infot...