Tallinna Tehnikaülikool

TalTech ärinduse bakalaureuseõpe on lai ning tasakaalustatud stardiplatvorm, et mõista äri tervikuna ja sealjuures ka sügavamalt ühte üliõpilase valitud peaeriala – turundus, ettevõtlus ja juhtimine, logistika ja tarneahel, ärirahandus, majandusarvestus digiajastul. Ärinduses on tähtsal kohal ettevõtlikkus – meie programmis väljendub see läbi erinevate ettevõtluskompetentside arendamise, mille juurde käib pidev enesehindamine ja teadlikute valikute tegemine. Valikud ei piirdu ainult peaeriala valimisega, vaid õppekavas on ka hulgaliselt valikaineid. Valikainetele on võimalik läheneda nii spetsialisti fookusega, nt „võtan kõiki rahanduse aineid“ kui generalisti fookusega  „teen tutvust just paljude erinevate teemadega“ – üks lähenemine ei ole kuidagi tervikuna „õigem“ kui teine, peaasi, et õppija ise teadvustaks strateegiat oma valikute taga.

Ärinduse tudengid

Igal peaerialal on ligipääs laiale valikule praktikakohtadele, abiks on ka meie Praktikaportaal, kus ettevõtted ise postitavad oma pakkumisi. Sageli areneb üliõpilase praktika töösuhteks, samas kui teised üliõpilased eelistavad jälle pigem kiiremini kogeda erinevaid organisatsioone.

TalTech ärinduse veel üks tugevus on kuulumine laia kontaktvõrgustikku. Selle peamine väärtus ei peitu aga mitte eelkõige aktiivses tudengielus, üritustes ega pidudes aga pikaajalises võimes „aastal 2043 saada lihtsamini kontakti pea mistahes organisatsiooni esindajaga“.

TalTech ärindus on rahvusvaheline. See ei väljendu mitte ainult selles, et suur osa praktika- ja töökohtadest on rahvusvahelise ulatusega organisatsioonides või et õppematerjalide seas on ka rahvusvaheliselt tunnustatud inglisekeelseid allikaid, vaid muuhulgas näiteks selles, et segada eesti- ja inglisekeelsed üliõpilased rühmadesse arendamaks kultuuride ülest rühmatööd.

TalTech ärindus käsitleb äritegevust olemuselt mitmetahulisena. Ühelt poolt on selge, et ettevõtte üks loomulikke eesmärke on kasumi teenimine. Samas on äritegevuse eesmärgi käsitlemine ainult ühemõõtmelisena tänapäeval liialt lihtsustatud, sest ärimudelis võib olulisel kohal olla ka väärtuste kasvatamine, panus erinevatesse mitterahalistesse algatustesse või ka „maailma muutmine“. Samuti ei saa unustada, et me kõik toimetame keskkonnas, milles on erinevaid globaalse ulatusega probleeme – fraas „muutus algab endast“ on samavõrd asjakohane nii indiviidi kui organisatsiooni vaatenurgast.

Tarvo Niine
Ärinduse programmijuht Tarvo Niine

Ärinduse õppe üheks sihiks on tasakaalustada teooriat ja praktikat – teooriast ilma seda rakendamata ei ole ju palju kasu, samas kui praktika ilma seda mõtestamata on kasutamata jäänud võimalus kogeda uut perspektiivi, mõista maailma ja kasvada. Lõpetuseks, meie õppe üks alusväärtusi on kriitiline mõtlemine – me soovime, et meie õpilased ja vilistlased küsiksid „miks see nii on?“ ehk isegi samasuguse järjekindlusega kui eelkooliealine laps oma maailma avastusretkel seda teeb. See harjumus võimaldab paremini nii ennast hinnata („miks ma midagi teen“) kui ka esile kutsuda muutusi enda ümber („aga miks me seda nii teeme – teeks hoopis nii!“) Ärinduse õppe peamine olemus ei ole „töö X õppimine“, vaid palju rohkem äritegevuse ja protsesside mõtestamine, arenguvõimaluste analüüs ja soovitud muutuste ellu kutsumine.

Tutvu õppekavaga lähemalt

Laeb infot...