Site logo

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Ärinduse õppekaval omandad ärimaailmas tarvilikke oskusi ja ettevõtlikkust. Valik viie spetsialiseerumise vahel - ettevõtlus ja juhtimine, logistika ja tarneahel, ärirahandus, majandusarvestus digiajastul, turundus - annab võimaluse oma edasist karjääri juba õppe kestel kujundada. Meie lõpetajad suunduvad spetsialistideks erinevatesse ärivaldkondadesse ning on ladunud tugeva baasi, et tulevikus võtta oma õlgadele juhi vastutus.

Oluline info

Õppekava

Õppe tase: Bakalaureuseõpe

Õppe kestus: 3 aastat

Teaduskond: Majandusteaduskond

Õppekava: 180 EAP (vaata õppekava)

Peaerialad

 • Ettevõtlus ja juhtimine

 • Logistika ja tarneahel

 • Majandusarvestus digiajastul

 • Turundus

 • Ärirahandus

Sisseastumine

Konkursi tingimused:

Riigieksamid:

 1. lai matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse
 2. eesti keel / eesti keele kirjand või eesti keel teise keelena
 3. inglise keele riigieksam või tasemetest

Lävend:

Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: matemaatika eksami tulemus vähemalt 60 punkti ning eesti keele oma vähemalt 55 punkti või eesti keel teise keelena vähemalt 75 punkti. Inglise keele oskus vähemalt B1 tasemel.

Eriala sisu

TalTechis ärindust õppides on esimesel kohal äritegevusest „suure pildi“ loomine, mis võimaldab maailma näha ettevõtja pilguga. See tähendab õppida märkama ja realiseerima uusi ärivõimalusi ning leida, mida võiks äriettevõttes teha teisiti, et rohkem väärtust luua.

Paralleelselt arendavad ärinduse üliõpilased ettevõtlikku mõttelaadi, ärikeskkonna ja äriprotsesside mõtestamist ja analüüsivõimet. Õpid jätkusuutliku äriplaani loomist ning detailsemaid teadmisi ja oskusi ärifunktsioonide toimimisest ning äritegevuse korraldamisest.

TalTech majandusteaduskonna õppetöös on õpikuteooria ja praktika tihedalt läbi põimunud. Iga teoreetilise kontseptsiooni osas tuleb osata hinnata, millises olukorras on idee otseselt rakenduslik ning millised on eeldused ja olukorraline kohandatavus. Samuti tuleb analüüsida, millised on võimalikud positiivsed tagajärjed, riskid ja negatiivsed kõrvalmõjud.

Kui alusteemad on omandatud, valib iga üliõpilane ühe viiest peaeriala suunast.  Nii saad keskenduda valdkonnale, millega seoses näed kõige tõenäolisemalt oma tulevast karjääri. Siiski on oluline rõhutada, et selle valikuga karjäär lõplikult lukku ei lähe. Ka näiteks ärirahanduse peaeriala lõpetajana on magistriõpet võimalik jätkata turunduse suunal ja vastupidi. 

Süvened ühelt poolt uue ärimudeli loomise ja ettevõtte rajamise problemaatikasse ning teiselt poolt sellesse, kuidas toimivad juba väljakujunenud organisatsioonid ning kuidas uutele väljakutsetele vastu minna projektijuhtimise meetodil. Väärtuslikku lisateadmist annab personalijuhtimine – kuidas juhtida inimesi nii, et võimalikult hästi jagataks teatud ühiseid eesmärke.

Omandad põhjaliku ülevaate logistika tegevuste kavandamisest ja korraldusest. Seda nii vahetu transpordi kui laonduse, ostutegevuse, tootmiskorralduse, erinevate logistikatehnoloogiate ja infolahenduste vaatenurgast. Taoliste osategevuste vaatenurgad võtab viimasel semestril kokku logistikaettevõtte juhtimise aine, mille üheks eesmärgiks on kaasata tegelike valdkonna juhtide kogemust.

Ühelt poolt on vajadus arvestuse põhifunktsioonide järgi ka digiajastul säilinud - õpid, milliseid finantsandmeid milliste meetoditega töödelda ning kuidas tulemused kokku võtta ja aruannete vormi viia. Selgeks saavad ka seonduvad juriidilised nõuded ja põhimõtted. Teisalt aitavad modernseid arvestajaid tööriistad, mida veel mõni aasta tagasi sellisel kujul ei eksisteerinud. Tutvust saab teha tänapäevase äritarkvaraga ning tutvuda ka ärianalüütika alustega.

 

Süvened turundusse kui ühte ettevõtte põhiprotsessi ja konkurentsieelise tõstmise vahendisse. Õpid nii “kuulama” (turundusuuring) kui “rääkima” (turunduskommunikatsioon, e-turundus) ning laiemalt turundust terviklikult kavandama ja strateegilisi plaane praktikas ellu viima (turunduse juhtimine). Tähtsal kohal on turunduses ka äris vajalike suhtlemis- ja meeskonnatöö oskuste arendamine.

Õpid, kuidas panna äri rahanduse keelde. Sulle saavad selgeks finantsanalüüsi ja -juhtimise põhimõtted. Tutvud finantseerimise, investeeringute, rahavoogude ja riskide juhtimise kõige põhimõttelisemate seisukohtadega ning õpid, kuidas neid praktikas rakendada.

Selleks, et sul tulevikus tööturul suuremad ja põnevamad võimalused avaneksid, soovitame jätkata õpinguid majandusteaduskonna magistrantuuris, kus saad valitud suunal juba süvendatult tudeerida.

Peamised õppeained

 • Turundus
 • Juhtimine ja eestvedamine
 • Finantsarvestuse alused
 • Mikroökonoomika
 • Ettevõtluse alused
 • Ärilogistika ja varude juhtimine
 • Rahanduse alused
 • Äriõiguse alused
 • Rahvusvaheline äri ja eetika
 • Statistika
 • Turunduskommunikatsioon I
 • Turundusuuring I
 • Turunduse juhtimine
 • Äriturundus
 • E-turundus
 • Transport ja ekspedeerimine
 • Logistika tehnoloogiad
 • Ostujuhtimine
 • Tootmise ja teeninduse juhtimine
 • Logistikaettevõtte juhtimine
 • Personalijuhtimine
 • Organisatsioonikäitumine
 • Projektijuhtimine
 • Start-up ettevõtlus
 • Loovus ja innovatsioon
 • Finantsarvestuse keskkursus
 • Juhtimisarvestus
 • Maksundus
 • Ärianalüütika alused
 • Äritarkvara ja arvestuse alused
 • Finantsjuhtimine
 • Finantsarvestus finantsjuhtidele
 • Finantsmodelleerimine
 • Ökonomeetria
 • Raha, finantsinstitutsioonid ja turud

Kas sobib mulle?

Ärindus haarab väga kirjut pilti tööülesannetest ja vastutusaladest. Kõigi ühiseks nimetajaks on aga majanduslik mõtlemine ning soov teha tööd tulemuslikult ja efektiivselt. Ühest küljest eeldab see inimeselt süsteemsust, kuid teisalt tuleb kasuks oskus mõelda n-ö raamidest väljapoole, mis tähendab võimet leida lahendusi väljaspool tavasid ja teistsuguste nurkade alt.

Ärinduse spektrisse kuuluvad nii suhtlemisel põhinevad rollid kui analüütilised tööd. Kindlasti tekib olukordi, mis nõuavad kõrgemat stressitaluvust, kuid toime tuleb tulla ka rutiinsete tööülesannetega.

Kuna ettevõtluskeskkonnad muutuvad pidevalt, on tähtis ka elukestvat õpet väärtustav hoiak.

Kui ärimaailm tundub sulle huvitav, kuid sa pole veel kindel, milline suund võiks õige olla, ei pea sa muretsema. Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse õpe on ülesehituselt teadlikult laiapõhjaline. See tähendab, et ühistel alusteadmistel on üsna suur roll ning järgnev spetsialiseerumine moodustab kogu õppimisest veerandi. Seega saad ärindust õppima asudes veel mõnda aega valikut kaaluda ja katsetada.

 

Ärimaailmas löövad läbi nii need, kellel on väga head spetsiifilised teadmised mõnes kitsamas valdkonnas, kui ka need, kellel on oskus vaadelda ettevõtlusmaastikku laiahaardelisemalt ja visionääri pilguga. Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse eriala pakub võimalusi arenguks nii ühe kui teise suuna eelistajatele.

Tulevik

Eriala tulevikuväljavaated

Ärinduse õppimine on kindel investeering sinu tulevikku, kuna annab universaalse arusaama äriprotsessidest, mida on tarvis ükskõik mis valdkonnas töötamiseks – olgu selleks tootmine, hulgi- või jaemüük, teenindus, internetiäri, kinnisvara või hoopis finantsteenused.

Juhtimise ning majanduse mõtestamise oskus on põhjapanev ja püsivIga eriala sisaldab mingil määral aeguvaid teadmisi, mis sõltuvad näiteks tehnoloogilisest arengutasemest, elukeskkonna või hoopis seaduste muutumisest. Ärinduse õppe oluliseks eesmärgiks on aga luua mõttemalle, mille üldine loogika on tõhus tööriist ka näiteks kahekümne aasta pärast - oludes, mida ka tulevikku uurivad teadlased ei oska täna eriti täpselt ette näha.

 

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Kui ärinduse bakalaureusediplom taskus, võid asuda tööle ettevõtte müügi-, turundus-, logistika-, ostu- või personaliosakonnas, samuti arvestus- või finantstiimis.

Karjääriredeli esimesel sammul on tööülesanded tõenäoliselt korraldusliku ja assisteeriva iseloomuga. Näiteks turunduse suunal töötades võib esimese töö sisuks olla klientide eelistuste jälgimine, müügistatistika ja turu-uuringute analüüsimine ning konkurentide tegutsemise jälgimine. Alustav majandusarvestaja aga kogub ja töötleb ettevõtte majandustehingutega seotud infot ning vastutab selle õigeaegse ja kompaktse edastamise eest. Juhtimise suunal võib töö seisneda personalijuhi abistamises personalitegevuse koordineerimisel –inimeste värbamisega, koolituste korraldamisega, arenguvestluste ja rahuloluküsitluste läbiviimisega.

Igal juhul kasvab aja jooksul koos kogemustega ka vastutus

Suurimad tööandjad

Tööandjate seas on nii mikro- kui suurettevõtteid, nii kohalikke tegutsejaid kui rahvusvahelisi organisatsioone. Ärindusvaldkonna häid asjatundjaid vajatakse ka avalikus sektoris.

Edukad vilistlased

Jüri Ratas - lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli 2000. aastal ärikorralduse bakalaureusena ja kaitses kaks aastat hiljem ka magistrikraadi.

Maria Koidu - teeb karjääri Euroopa Liidu kaubandus-läbirääkijana (trade negotiator).

 

Võimalused töötamiseks väljaspool Eestit

Äritegevuse üldine loogika on universaalne ning kehtib nii siin kui sealpool piiri. Lisaks on tänapäeval vaid väike osa äritegevusest kitsalt kohalik, sest tarneahelad ja partnervõrgustikud võivad olla ülemaailmsed. Ärinduse alal arendatavate oskuste hulka kuuluvad ka keeled, kriitiline mõtlemine ja erinevate kultuurikeskkondade tundmine, mis võimaldavad hakkama saada ka rahvusvahelisel pinnal.

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


620 3504
vastuvott@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata eriala sisu ja
karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:

Tarvo Niine
620 3966
tarvo.niine@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:

Ivika Vilt
620 3941
ivika.vilt@taltech.ee