Tallinna Tehnikaülikool

Laupäeval, 6. novembril algab Tallinna Tehnikaülikoolis uus Noore Inseneri Programmi õppevoor, mille fookuses on tehnika- ja insenerialad. Programmist võtavad osa 9.–12. klasside õpilased ning see on kujunenud populaarseks noorte hulgas üle Eesti.
 

Noore Inseneri Programm
Noore Inseneri Programmi osalejad materjalitehnoloogia õppepäeval. Foto autor: Riina Arvisto

Alates 2018. aastast on Noore Inseneri Programmist osa võtnud enam kui 500 õpilast ning see on üha populaarsem ka Tallinnast kaugemal elavate õppurite hulgas. Tegevused toimuvad küll Tallinna Tehnikaülikooli linnakus, kuid aastate jooksul on osalisi olnud näiteks Tartust, Pärnust, Paidest, Rakverest, Tapalt, Jõhvist, Haapsalust ja Kuressaarest.

Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnikainstituudi teaduri Toivo Tähemaa sõnul annab programm noortele hea ülevaate erinevate insenerialade sisust: „Kui nad meie programmist väljuvad, on neil pilt palju selgem ning nad oskavad hiljem teha erialavalikut. Lisaks mõistavad nad, kuidas loovus on inseneerias põimunud praktilisusega, see ei ole lihtsalt kuiv ja igav teooria õppimine.“

Programmi seekordses voorus alustab 20 õpilast ning tegevused on eelkõige praktilised. Voor koosneb kuuest õppepäevast, mis toimuvad laupäeviti. Teemakohased lühiloengud on kombineeritud praktiliste ülesannete lahendamisega. Teemadeks on: paberist sildade ehitus ja katsetamine, energia salvestamine, hoonete sisekliima ja tehnosüsteemid, maapõueressursside inseneeria, taastuvenergia ja virtuaalreaalsus. Õpilased saavad kätt harjutada ehtsates teaduslaborites ülikooli õppejõudude, teadurite ja tudengite juhendamisel.

Programmis tehakse tihedat koostööd ka ettevõtetega, näiteks ABB mootorite ja generaatorite tehas, Tallinna Vesi Ülemiste veepuhastusjaam, ETS Nord, Harju Elekter Elektrotehnika, Utilitas Tallinna Elektrijaam jpt.

Noore Inseneri Programm on gümnasistidele suunatud koolitusprogramm, mille eesmärgiks on teadus- ja arendustegevuse, loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia ning IT ja inseneeria populariseerimine ühiskonnas ning õpilaste teadlikkuse tõstmine ja huvi kasvatamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu. Projekti on rahastanud SA Archimedes. 2021/22 õppeaasta voorusid toetab Eesti Teadusagentuur.

Laeb infot...