TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Jätkame septembrikuus!

NIP

NIP – Hüppelaud tuleviku tegijale!

Soovid rohkem teada saada NIP programmi kohta?

Noore Inseneri Programmi tutvustus

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Tehnoloogiakool koostöös Inseneriteaduskonnaga viib läbi Noore Inseneri Programmi ehk NIPi, mille eesmärgiks on tutvustada põhikooli lõpuklasside ja gümnaasiumiõpilastele insenerialasid.

NIP annab tehnika- ja tehnoloogiavaldkonnast rohkem huvitatud noortele võimaluse TalTechi teadlaste, õppejõudude ja tudengite käe all täiendada oma teadmisi inseneeriast.

 • NIP on koolitusprogramm, mille aluseks on põhikooli III astme ja gümnaasiumi füüsika ja matemaatika ainekavad sidustatult TalTech inseneriteaduskonna valitud õppekavadega.
 • Programm koosneb moodulitest ja õppepäevadest
 • Programmi õppepäevad toimuvad laupäeviti kell 10.00 - 15.15.
 • Ühe õppepäeva pikkus on 6 akadeemilist tundi, päev sisaldab ka lõunapausi.
 • Programm viiakse läbi eesti keeles, vajadusel saavad osalejad juhendajatelt tuge kas vene või inglise keeles. 
 • NIP-is on oodatud osalema 9.–12. klasside õpilased.
 • Lisaks TalTechis kohapeal läbiviidavale teoreetilisele õppele ning praktilisele tegevusele laborites ja õppeklassides korraldatakse võimalusel väljasõite ettevõtetesse. Samuti kasutatakse õuesõppe võimalusi.
 • Ühes moodulis (6 õppepäeva) osalemise tasu on 30 eurot.
 • NB! Programm viiakse läbi veebiseminaridena, kui kehtivad Covid-19 piirangud kontaktõppele.

 

Teaduse populariseerija 2021

Noore Inseneri Programm on riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija

regionaalarengu_fond

Noore Inseneri Programmi läbiviimist perioodil 2017–2020 toetas SA Archimedes Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

HTM Logo

2021.a. kevadel toetas Noore Inseneri Programmi läbiviimist Haridus- ja Teadusministeerium.

ETAG_logo

Noore Inseneri Programmi läbiviimist perioodil 2021. sügis – 2022. kevad toetab Eesti Teadusagentuur

2022 kevad II moodul

Õppepäeval tutvuvad osalejad hoonete tehnosüsteemide ja nende planeerimisega. Kuidas ruume köetakse, jahutatakse, ventileeritakse ning kuidas toimib hoone veevõrk? Keskendume paarile süsteemile täpsemalt, projekteerime ning kontaktõppes ka ehitame ja katsetame neid.

Õppepäeva raames saab osaleja tuttavaks erinevate energia salvestamise viisidega ja nende kasutuskohtadega. Miks meil üldse on vaja energiat salvestada, kuidas seda teha ja mis kasusid see energeetikas veel annab? Lisaks laiapõhjalisele energiasalvestite ülevaatele saab lahendada energia salvestamisega seotud ülesandeid ja lõpuks proovida ka ise ehitada mehaanilise energia salvestit.

Osalejad saavad ülevaate ehitusinseneri igapäevatööst. Käsitluse alla tulevad erinevatel põhjustel erilisemat tähelepanu pälvinud rajatised nii Eestis kui välismaal. Lisaks õpitakse tundma erinevate ehitusmaterjalide omadusi. Võimalusel valmistab iga osaleja ülikooli ehitusmaterjalide laboris ise betooni ja teeb sellest endale mõne kasuliku eseme kaasavõtmiseks ning külastame põnevat suurt ehitusobjekti.

Õppepäeval osalejad teevad tutvust mehitamata õhusõiduki ehk drooniga. Saadakse teada, mis on drooni komponendid ja tööpõhimõte. Üheskoos leitakse vastused küsimustele, kuidas töötab alalisvoolumootor, kuidas seda juhtida ja reverseerida. Päeva praktiline osa annab oskuse ja kogemuse, kuidas drooni juhtida.

Osalejad õpivad tundma kaevandamistehnoloogiaid ja nende arengut läbi aja. Läbi "käed külge" tegevuste katsetatakse kaevanduste rajamisel nõutud geotehnilisi parameetreid. Lisaks uuritakse läbi VR lahenduste maailma erinevais paigus töötavaid kaevandusi ning tutvutakse läbi VR mängu tööohutusega kaevanduses.

Kui virtuaalreaalsusega on enamus noori kokku puutunud arvutimänge mängides, siis sellel õppepäeval saab selgeks, mida tähendavad lühendid VR, AR, MR ja XR ning kuidas on need keskkonnad seotud kaasaegse inseneeria ning innovaatilise tehnoloogia ja tootmisprotsessidega. Osalejad loovad Unity3D keskkonnas oma arvutimängu ja külastavad võimalusel nii Tööstuse virtuaal- ja liitreaalsuse laborit (IVAR) kui ka TalTech Mektory XR keskust.

Tagasiside osalejatelt

 • “Panin programmis end proovile väga erinevates valdkondades – see avardas mu silmaringi!”
 • “Mul oli võimalus rakendada reaalselt koolis õpitud teadmisi.”
 • “Isegi kui arvad, et käesolev teema sind ei huvita, siis tule ikka, kuna alati on midagi, mis võib huvi pakkuda.”
 • “Sain teada väga palju uusi asju, mida koolis pole õpetatud.”
 • “NIP aitas otsustada, mis eriala ma tulevikus TalTechi õppima tulen.”