Tallinna Tehnikaülikool
Õpilased töötoas

Oled huvitatud mõnest töötoast?

TULE OSALE KOOS KLASSIGA TEHNOLOOGIAKOOLI PÕNEVATES TÖÖTUBADES!

  • Töötoad võimaldavad tutvuda erinevate valdkondade ja teemadega ning panna ise käed külge.
  • Loeteludest (all pool) leiate töötubasid nii lasteaia lastele kui ka algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi klassidele.
  • Kokkulepped töötubades osalemiseks on soovitatav teha vähemalt 2–3 nädalat ette.

Tehnoloogiakooli tegevusi toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

HTM Logo

Töötubade loetelu (lasteaed ja algkool 1.–3. kl)

Kartulipatarei töötoas saad teha kindlaks kui palju on võimalik saada elektrit ühest kartulist.
Saad teada, kuidas võimsama pinge jaoks kartuleid omavahel ühendada, et nende abil ka lambid põlema saada ning kõige lõpuks vaadata kui palju oleks võimalik saada energiat siis, kui omavahel ühendavad jõud kõik kartulid. Õpid kasutama ka multimeetrit ja võid tunda end nagu väike elektrik. 

Töötuba sobib 3.–5. kl õpilastele.
Kestvus: 1 tund
Hind: 12€ osaleja (12–20 osalejat)

Töötuba, kus lapsed programmeerivad ilma arvutita. Matatalab komplekti abil on võimalik õppida programmeerimist läbi mängulise ja käelise tegevuse. Programmeerimisklotside abil laotakse spetsiaalsele väljakule programm ja selleks, et ülesanne laheneks, peab osaleja iga järgmise sammu ette planeerima. Teeme robotile selgeks, kuidas kordusi kasutades liikuda ning saadud teadmisi kasutades koostame robotile takistusraja läbimise programmi. Samuti õpetame roboti tegema muusikat ja paneme ta tantsima.

Töötuba sobib lastele vanuses 6–8 eluaastat.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Töötuba, kus õpilased programmeerivad ilma arvutita. Programmeerimisklotside abil koostatakse programm ja ülesande lahenduseks peab iga järgmise sammu ette mõtlema. Mängitakse nn robojalgpalli. Õpilased programmeerivad oma robotid liikuma jalgpalliväljakul nii, et pall jõuaks väravasse. Mängu mängitakse võistkondades.

Töötuba sobib 2.–5. kl õpilastele.
Kestvus: 1 tund
Hind: 12€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Mis on animatsioon? Animatsioon on protsess, mille kaudu luuakse mulje, et liikumatud objektid liiguvad. Animatsiooni protsess algab ideest ning kui see on olemas, luuakse tegelased ja keskkond. Objekti pildistatakse igas uues asendis ning piltide järjestikuse esitamise kaudu tekib vaatajal illusioon objekti(de) liikumisest.
Animatsiooni sisu loomiseks on mitmeid võimalusi - tegelased ja taustad võib ise joonistada, samas võib kasutada ka väljalõikeid ajakirjadest. Pärast animeerimisprotsessi eksporditakse pildid arvutisse ning alustatakse järeltöötlusega. Selles etapis on võimalik korrigeerida värve, lisada tiitreid ning luua uusi graafilisi elemente. Järeltöötluse käigus lisatakse animatsioonile ka muusikaline taust või muud audioelemendid. Töötoa lõppedes vaatavad osalejad üksteise loodud animatsioone, mille nad on valmistanud 4-liikmelistes gruppides.

Töötuba sobib 3. kl õpilastele.               
Kestvus: 2 tundi
Hind: 18€ osaleja (12–16 osalejat)
 

Komplekt, mis on täiuslikum ja sõltumatum pidevast arvutiga ühendusest, võrreldes algse WeDo komplektiga. Saab ehitada erinevaid liikuvaid objekte, näiteks helikopterit või autot. Töötoa jooksul ehitatakse programm kiirendusauto jaoks. Edasi katsetatakse erinevaid võimalusi auto veelgi kiiremaks muutmiseks, kasutades selleks ülekandeid. 

Töötuba sobib 1.–3. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)
 

See töötuba pakub läbi omaloomingu vahvat väljakutset ja meelelahutust igale vanusele, arendades sõnaosavust suhtlemisel ja kirjutamisel. Kasutades lõbusaid LEGO StoryStarter komplekte saab iga meeskond luua just oma loo.

Töötuba sobib lastele vanuses 5–7 eluaastat.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Antud töötuba aitab omandada matemaatika põhitõdesid läbi ehitamise, mängu ning avastamise. Kõik ülesanded võimaldavad lastel tulemuste kujunemist visuaalselt jälgida. Töötuba toetab laste matemaatilisi oskusi, algebralist- ja geomeetrilist mõtlemist. Ühistegevus arendab laste meeskonnatööoskust ning näitab läbi mänguliste situatsioonide, et matemaatika on igapäevaselt vajalik.

Töötuba sobib lastele vanuses 6–8 eluaastat.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Kaasahaarav ja praktiline töötuba, kus lapsed õpivad tundma hammasrataste, hoobade ja telgede tööpõhimõtteid! Töötoas kasutatavad komplektid võimaldavad lastel uurida ja mõista erinevate masinate tööpõhimõtteid. Katsetades, mõõtes ja andmeid kogudes täieneb õpilaste tehnoloogiaga seotud sõnavara ning nad saavad ülevaate tehnilise disaini ja inseneriteaduse alustaladest. Saadud kogemused on ettevalmistavad töötoaks "LEGO WeDo - mehaanika ja robootika".

Töötuba sobib lastele vanuses 6–7 eluaastat.
Kestvus: 1 tund
Hind: 12€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Töötuba, mis ühendab omavahel programmeerimise, loodusteadused, matemaatika ja masinaehituse ning on hüppelauaks robootika põhitõdede tutvustamisele. Liikumisega mudelite kavandamine ja ehitamine tähendab, et saad ehitada näiteks trumme mängiva ahvi, liikuvate tiibadega tuuleveski või ka käskluste järgi lendava lennuki. Tegevus on sobiv õpilastele, kes on läbinud töötoa "LEGO tehnikamaailm - masinad ja mehhanismid".

Töötuba sobib 1.–2. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Büroomaailma poolt sisustatud Cool Tool stuudio sisaldab lastele ohutuid multifunktsionaalseid puidu ja metalli töötlemiseks mõeldud Unimati ja Playmati turvalisi tööpinke, mille abil saab endale vineerist esemeid valmistada. Töös kasutatakse treipinki, tikksaage ja puurpinke. Töötoa lõpuks saab iga osaleja kaasa enda poolt valmistatud toote.

Töötuba sobib 1.–3. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Töötubade loetelu (põhikool 4.–9. kl)

Kartulipatarei töötoas saad teha kindlaks kui palju on võimalik saada elektrit ühest kartulist.
Saad teada, kuidas võimsama pinge jaoks kartuleid omavahel ühendada, et nende abil ka lambid põlema saada ning kõige lõpuks vaadata kui palju oleks võimalik saada energiat siis, kui omavahel ühendavad jõud kõik kartulid. Õpid kasutama ka multimeetrit ja võid tunda end nagu väike elektrik. 

Töötuba sobib 3.–5. kl õpilastele.
Kestvus: 1 tund
Hind: 12€ osaleja (12–20 osalejat)

See on kaheosaline töötuba neile, kes soovivad endas arendada ruumilist mõtlemist ning kellele meeldib joonestamine. Töötoas õpitakse koostama lihtsamaid kolmemõõtmelisi mudeleid, kasutades programme SketchUp ja Blender. Nimetatud programmide abil saavad osalejad teada, kuidas kolmemõõtmelist maailma kirjeldada ning kuidas oma mõtetele selge kuju ning proportsioon anda. Arvutis kujundatud kolmemõõtmeline mudel valmistatakse printimiseks ette UltimakerCura programmi abil. Lisaks tutvuvad osalejad töötoa jooksul erinevate 3D printerite kasutusvõimaluste ja tööpõhimõtetega. Valminud kolmemõõtmelised kujundid saavad kõik osalejad välja printida TalTech Tehnoloogiakooli 3D printerite laboris. 
NB! Väiksemate esemete printimine võtab töötoas aega kuni 45 minutit, suuremate esemete printimine kestab kauem ning osalejatel tuleb arvestada võimalusega, et eset ei pruugi samal päeval kätte saata.

Töötuba sobib 5.–9. kl õpilastele.
Kestvus: 2 tundi
Hind: 16€ (12–16 osalejat)

Mis on animatsioon? Animatsioon on protsess, mille kaudu luuakse mulje, et liikumatud objektid liiguvad. Animatsiooni protsess algab ideest ning kui see on olemas, luuakse tegelased ja keskkond. Objekti pildistatakse igas uues asendis ning piltide järjestikuse esitamise kaudu tekib vaatajal illusioon objekti(de) liikumisest.
Animatsiooni sisu loomiseks on mitmeid võimalusi - tegelased ja taustad võib ise joonistada, samas võib kasutada ka väljalõikeid ajakirjadest. Pärast animeerimisprotsessi eksporditakse pildid arvutisse ning alustatakse järeltöötlusega. Selles etapis on võimalik korrigeerida värve, lisada tiitreid ning luua uusi graafilisi elemente. Järeltöötluse käigus lisatakse animatsioonile ka muusikaline taust või muud audioelemendid. Töötoa lõppedes vaatavad osalejad üksteise loodud animatsioone, mille nad on valmistanud 4-liikmelistes gruppides.

Töötuba sobib 4.–9. kl õpilastele.               
Kestvus: 2 tundi
Hind: 18€ osaleja (12–16 osalejat)
 

Töötuba neile, kes unistavad meresõitja kutsest.  Töötoas käsitletakse teemasid, mida peab teadma iga meremees.  Läbi praktiliste ülesannete  ja teooria saad ülevaate  järgmistest  teemadest: merekaardid, mõõtkava, kaarditöö; kiiruse ja kauguse ühikud merel, läbitud teekond; horisondi jagamine; laeva kurss, kursinurk ja peiling.
Meresõitja üks peamisi abilisi on merekaart. Merekaart annab meresõitjale täpse hüdrograafilise ja topograafilise teabe, mis võimaldab tal valida ohutu kursi.
Meresõitja arvutab laeva liikumise ja määrab laeva asukoha graafiliselt merekaardil. Tüürimees peab olema igal hetkel võimeline näitama kaardil laeva asukohta, et hinnata olukorda meresõidu ohutuse tagamise seisukohast.

Töötuba sobib 8.–9. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (10–16 osalejat)
 

Pilditöötlus töötuba, mille jooksul saavad osalejad algteadmised nn. vabavara Photopea programmi tööriistadest ning nende kasutamisest. Õpitakse tundma kihte, erinevaid pintsleid, teksti kirjutamise viise ning efekte, mida neile lisada saab. Töötuppa tulles võib digitaalsel kujul kaasa võtta ka mõned isiklikud fotod, et õpitut kohe enda piltide peal testida. Arvutis saab kujundada ka valmis plakati või kuulutuse.

Töötuba sobib 7.–9. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12-20 osalejat)
 

Töötoas katsetame  LEGO® Education SPIKE™ Prime  robootikakomplekte ja nende võimalusi. Tootja poolt on kirjeldatud komplektina, mille võimalused jäävad LEGO WeDo 2.0 ja keerulisema Mindstorms EV3 vahele. Komplekt SPIKE Prime abil saab lahendada ülesandeid lihtsamalt keerukamateni, kasutades värvilisi ehitusklotse lihtsasti kasutatava riistvarana ja uudset Scratchil baseeruvat tarkvara. Õpilased arendavad läbi mängulise tegevuse kriitilist mõtlemist ja probleemiarendamise oskust. Töötoas saab lahendada erinevaid ülesandeid, ka joonejärgimist. 

Töötuba sobib 5.–9. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12 –20 osalejat)

Scratch on visuaalne programmeerimiskeskkond, mis sobib õppekeskkonnana hästi põhikooli õpilastele. Nimetus pärineb sõnast scratching, mida tehnikana kasutavad hip-hopi diskorid, kes miksivad vinüülpaatidelt kokku erinevaid muusikalisi teemasid. Scratchis asetatakse plokke kokku nagu LEGO klotse. See on programmeerimiskeel, mis teeb lihtsaks mängude, lugude ja animatsioonide loomise ja loodu jagamise võrgus. Töötuba on mõeldud klasside õpilastele, kes teevad oma esimesi samme programmeerimise valdkonnas. Eduelamuse tagamiseks on hea alustada lihtsast, visuaalsest, dünaamilisest materjalist. Scratch on lihtne, mugav ja arusaadav. Töötoas tutvuvad õpilased mängulises vormis programmeerimise alustega, loovad oma esimesi programme mängude või animatsioonide näol ning saavad neid võrgus jagada. Töötoad toimuvad nii eesti kui ka vene keeles.

Töötuba sobib 5.–9. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Scratch on visuaalne programmeerimiskeskkond, mis sobib õppekeskkonnana hästi põhikooli õpilastele. Nimetus pärineb sõnast scratching, mida tehnikana kasutavad hip-hopi diskorid, kes miksivad vinüülpaatidelt kokku erinevaid muusikalisi teemasid. Scratchis asetatakse plokke kokku nagu LEGO klotse. See on programmeerimiskeel, mis teeb lihtsaks mängude, lugude ja animatsioonide loomise ja loodu jagamise võrgus. Töötuba on mõeldud õpilastele, kellel on varasemad kogemused programmeerimiskeelega Scratch. Osalejad õpivad põhjalikumalt tundma Scratchi detaile ja võimalusi. Programmeerimisse on kaasatud graafilised momendid ja koolimatemaatika elemendid. Igal õpilasel on võimalus luua oma programm ja jagada seda võrgus. Töötoad toimuvad nii eesti kui vene keeles.

Töötuba sobib 5.–9. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Python on kõrgetasemeline üldise kasutusega programmeerimiskeel, mis on orienteeritud arendaja tootlikkuse tõstmise ja koodi loetavusele. Töötuba on mõeldud 7. – 9. klasside õpilastele, kes soovivad teha esimesi samme tekstiprogrammeerimise valdkonnas. Selleks, et need sammud oleksid edukad, peab alustama lihtsast ja arusaadavast. Python on lihtne ja arusaadav programmeerimiskeel, mis sobib hästi tekstiprogrammeerimiseks. Maailmas on see võitnud üha suuremat populaarsust. Töötoas tutvuvad õpilased tekstiprogrammeerimise alustega ja loovad oma esimesi programme. Töötoad toimuvad nii eesti kui vene keeles.

Töötuba sobib 7.–9. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi 
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Töötoas katsetame Lego Mindstorms EV3 robootikakomplekte ja nende võimalusi. Tutvume roboti erinevate osadega (andurid, mootorid, aju), ehitame valmis oma robotid ning seejärel programmeerime need lahendama mõnd ülesannet. Töötoa raames on võimalik valida lahendamiseks erinevaid ülesandeid, näiteks joonejärgimist, labürindi läbimist või sumomaadluse ülesannet.

Töötuba sobib 4.–9. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Töötuba on sobilik õpilastele, kellel on varasem kokkupuude LEGO Mindstorms robotite ja nende programmeerimisega. Võimalik on lahendada seitset vahvat ülesannet, mis kõik on seotud missiooniga Marsile. Näiteks tuleb päästa kinni jäänud marsikulgur või korjata kivinäidiseid teadlastele uurimiseks. Õpilane saab ise endale meelepärased ülesanded valida ning oma robotit suurel nn kosmosematil testida.

Töötuba sobib 4.–9. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Cool Tool stuudio sisaldab lastele ohutuid multifunktsionaalseid puidu ja metalli töötlemiseks mõeldud Unimati ja Playmati turvalisi tööpinke, mille abil saab endale vineerist esemeid valmistada. Töös kasutatakse treipinki, tikksaage ja puurpinke. Töötoa lõpuks saab iga osaleja kaasa enda poolt valmistatud toote.

Töötuba sobib 4.–7. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Oled tehnoloogia ning elektroonikasõber ja huvitud programmeerimisest? Arduino UNO töötoas paned ise kokku elektroonikaseadme ja programmeerid selle tööle! Töötuba annab lihtsustatud kujul aimu, kuidas töötavad tänapäevased elektroonikaseadmed - nagu mobiiltelefon, televiisor, raadio jne. Töötoas kasutame väga laialt levinud Arduino platvormi. 

Töötuba sobib 5.–9. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Ettevõtluse töötoas saavad kõik osalejad aimu, mis on ettevõtlikus ja ettevõtlus. Vaatame üle, miks peab olema ettevõtlik ja millised oskused peavad olema ettevõtlikul inimesel. Tutvume ärimudeli loogikaga ja vääruspakkumisega. Teeme lõbusa ja õpetliku meeskonnatööharjutuse, mis aitab märgata erinevaid aspekte, mis teistega koos töötades ilmnevad, sest ettevõtlikud inimesed ei tegutse kunagi üksi. Töötoa juhendajateks on Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna õppejõud.

Töötuba sobib 8.–9. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€  osaleja (12–20 osalejat)

Mis toimus Universumi alguses? Kus on alguspunkt? Kuidas mõõdame kosmilisi kauguseid? Töötoas õpitakse seda, mida on teada varajase kosmose ja päikesesüsteemi kohta. Tutvustatakse erinevaid planeete, tähti ja Universumi uurimistehnoloogijad. Meisterdatakse spektroskoop.

Töötuba sobib 4.–9. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)

Kas teadsid, et Jupiteri kuu Ganymedes ja Saturni kuu Titaan on suuremad kui Päikesesüsteemi väikseim planeet nimega Merkuur? Miks ei ole Pluuto planeet? Töötoas tutvustatakse põnevaid fakte Päikesesüsteemi kohta ja paigutatakse taevakehad erinevalt järjekorda kas kauguse, massi või mõne muu parameetri järgi.

Töötuba sobib 4.–9. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Miks ei käidud enam edasi Kuul ja mis saab kosmoselendudest lähitulevikus? Kuidas saavad asjad kosmosesse? Töötoas räägitakse kosmosetehnoloogiast, astronautikast, lennust Marsile ning planeetide-, tähtede- ja galaktikatevahelisest reisimisest. Tutvume erinevate satelliitidega, nende rakendustega side-, seire-, navigatsiooni- ja teadusuuringutes. Uurime erinevaid võimalusi satelliitide jälgimiseks, tuvastamiseks ja vaatlemiseks, kasutades selleks spetsiaalseid rakendusi ja tarkvarasid.

Töötuba sobib 4.–9. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)

Töötubade loetelu (gümnaasium 10.–12. kl)

Igal talvel seisame silmitsi murega „kuidas saada toad soojaks“, mis on eriti aktuaalseks muutunud kõrgete energiahindade valguses. 
Samal ajal aga tekib tööstuses suurtes kogustes soojust, millega ei osata seal mitte midagi peale hakata – heitsoojust.
Kui palju heitsoojust tekib ja millised on heitsoojuse allikad ning kas ja kuidas seda kasulikult ära kasutada tubade kütmiseks – seda saad teada heitsoojuse modelleerimise töötoas. 

Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele  
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)
 

See on kaheosaline töötuba neile, kes soovivad endas arendada ruumilist mõtlemist ning kellele meeldib joonestamine. Töötoas õpitakse koostama lihtsamaid kolmemõõtmelisi mudeleid, kasutades programme SketchUp ja Blender. Nimetatud programmide abil saavad osalejad teada, kuidas kolmemõõtmelist maailma kirjeldada ning kuidas oma mõtetele selge kuju ning proportsioon anda. Arvutis kujundatud kolmemõõtmeline mudel valmistatakse printimiseks ette UltimakerCura programmi abil. Lisaks tutvuvad osalejad töötoa jooksul erinevate 3D printerite kasutusvõimaluste ja tööpõhimõtetega. Valminud kolmemõõtmelised kujundid saavad kõik osalejad välja printida TalTech Tehnoloogiakooli 3D printerite laboris. 
NB! Väiksemate esemete printimine võtab töötoas aega kuni 45 minutit, suuremate esemete printimine kestab kauem ning osalejatel tuleb arvestada võimalusega, et eset ei pruugi samal päeval kätte saata.

Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ (10–12 osalejat)

Mis on animatsioon? Animatsioon on protsess, mille kaudu luuakse mulje, et liikumatud objektid liiguvad. Animatsiooni protsess algab ideest ning kui see on olemas, luuakse tegelased ja keskkond. Objekti pildistatakse igas uues asendis ning piltide järjestikuse esitamise kaudu tekib vaatajal illusioon objekti(de) liikumisest.
Animatsiooni sisu loomiseks on mitmeid võimalusi - tegelased ja taustad võib ise joonistada, samas võib kasutada ka väljalõikeid ajakirjadest. Pärast animeerimisprotsessi eksporditakse pildid arvutisse ning alustatakse järeltöötlusega. Selles etapis on võimalik korrigeerida värve, lisada tiitreid ning luua uusi graafilisi elemente. Järeltöötluse käigus lisatakse animatsioonile ka muusikaline taust või muud audioelemendid. Töötoa lõppedes vaatavad osalejad üksteise loodud animatsioone, mille nad on valmistanud 4-liikmelistes gruppides.

Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele               
Kestvus: 2 tundi
Hind: 18€ osaleja (12–16 osalejat)
 

Töötuba neile, kes unistavad meresõitja kutsest.  Töötoas käsitletakse teemasid, mida peab teadma iga meremees. Läbi praktiliste ülesannete  ja teooria saad ülevaate  järgmistest  teemadest: merekaardid, mõõtkava, kaarditöö; kiiruse ja kauguse ühikud merel, läbitud teekond; horisondi jagamine; laeva kurss, kursinurk ja peiling.
Meresõitja üks peamisi abilisi on merekaart. Merekaart annab meresõitjale täpse hüdrograafilise ja topograafilise teabe, mis võimaldab tal valida ohutu kursi.
Meresõitja arvutab laeva liikumise ja määrab laeva asukoha graafiliselt merekaardil. Tüürimees peab olema igal hetkel võimeline näitama kaardil laeva asukohta, et hinnata olukorda meresõidu ohutuse tagamise seisukohast.

Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€  osaleja (10–16 osalejat)

Virtuaalreaalsus lubab liikuda ringi ulmefilmis, reisida ajas ja sattuda enneolematult põnevatesse kohtadesse, aga samuti luua virtuaalselt skulptuure või viia ohutult läbi keemiakatseid. Virtuaalreaalsuse maailmas on alati äärmiselt põnev ja köitvaid ning harivaid tegevusi lõputult. 
Töötoas tutvustame, kuidas pilt prillide sisse saab ning räägime, kuidas erinevad tavaline ja virtuaalreaalsuse nägemisviis ehk perspektiiv. Näitame praktiliselt, kuidas virtuaalreaalsust erinevatel elualadel kasutada saab ning katsetame erinevaid aplikatsioone – alates 3D joonistamisest kuni kosmoselendudeni. Töötoa lõpus on igaühel võimalik kasutada seadmeid just oma lemmiktegevuse jaoks ja saada unustamatu virtuaalne elamus. Loo oma virtuaalne skulptuur, vaata ringi ISS kosmoselaevas või võta ette jalutuskäik avakosmosesse.

Töötuba sobib alates 13. eluaastast õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12 osalejat)
 

Virtuaalreaalsus lubab liikuda ringi nagu ulmefilmis, reisida ajas ja sattuda enneolematult põnevatesse kohtadesse, aga samuti disainida virtuaalselt skulptuure või viia ohutult läbi keemiakatseid. Virtuaalreaalsuse maailmas on alati äärmiselt põnev ja köitvaid ning harivaid tegevusi lõputult.  
Mudeldamise töötoas anname praktilised oskused virtuaalse skulptuuri, joonistuse või 3D mudeli loomiseks. Kas tahad disainida virtuaalses keskkonnas omanäolise automudeli, kleidi või kujundada oma tulevase firma logo? Tule ja proovi ise järgi, kuidas seda teha virtuaalreaalses ruumis ja ühendada käeline tegevus virtuaalsega. 

Töötuba sobib alates 13. eluaastast õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12 osalejat)
 

Pilditöötlus töötuba, mille jooksul saavad osalejad algteadmised, nn. vabavara Photopea programmi tööriistadest ning nende kasutamisest. Õpitakse tundma kihte, erinevaid pintsleid, teksti kirjutamise viise ning  efekte, mida neile lisada saab. Töötuppa tulles võib digitaalsel kujul kaasa võtta ka mõned isiklikud fotod, et õpitut kohe enda piltide peal. Arvutis saab kujundada ka valmis plakati või kuulutuse. 

Töötuba sobib 7.–9. kl õpilastele.
Kestvus: 45 min kuni 1 tund
Hind: 16€ osaleja (12-20 osalejat)
 

Kas meie kantavad rõivad on ohutud meie tervisele ja ümbritsevale keskkonnale? Kas rõivaste kandmine võib põhjustada allergiaid või raskemaid haigusi? Mida tuleks silmas pidada rõivaste ostmisel ja hooldamisel, et vähendada kemikaalide kahjulikku mõju? Neile ja paljudele teistele küsimustele antakse vastus töötoa sissejuhatavas loengus. Töötoa praktilises osas saavad osalejad määrata tuntud moebrändide toodete vesilahuste pH. Lahuse pH väärtus mõjutab seda, kuidas me rõivast enda kehal tunnetame, kas see ärritab meie nahka või mitte.
NB! Töötuba toimub TalTech Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi, polümeride ja tekstiilitehnoloogia laboris.

Töötuba sobib 10. - 12. klassi õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12 osalejat)

Python on kõrgetasemeline üldise kasutusega programmeerimiskeel, mis on orienteeritud arendaja tootlikkuse tõstmise ja koodi loetavusele. Töötuba on mõeldud 7. – 9. klasside õpilastele, kes soovivad teha esimesi samme tekstiprogrammeerimise valdkonnas. Selleks, et need sammud oleksid edukad, peab alustama lihtsast ja arusaadavast. Python on lihtne ja arusaadav programmeerimiskeel, mis sobib hästi tekstiprogrammeerimiseks. Maailmas on see võitnud üha suuremat populaarsust. Töötoas tutvuvad õpilased tekstiprogrammeerimise alustega ja loovad oma esimesi programme. Töötoad toimuvad nii eesti kui vene keeles.

Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi 
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)

Töötoas katsetame Lego Mindstorms EV3 robootikakomplekte ja nende võimalusi. Tutvume roboti erinevate osadega (andurid, mootorid, aju), ehitame valmis oma robotid ning seejärel programmeerime need lahendama mõnd ülesannet. Töötoa raames on võimalik valida lahendamiseks erinevaid ülesandeid, näiteks joonejärgimist, labürindi läbimist või sumomaadluse ülesannet.

Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Töötuba on sobilik õpilastele, kellel on varasem kokkupuude LEGO Mindstorms robotite ja nende programmeerimisega. Võimalik on lahendada seitset vahvat ülesannet, mis kõik on seotud missiooniga Marsile. Näiteks tuleb päästa kinni jäänud marsikulgur või korjata kivinäidiseid teadlastele uurimiseks. Õpilane saab ise endale meelepärased ülesanded valida ning oma robotit suurel nn kosmosematil testida.

Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Oled tehnoloogia ning elektroonikasõber ja huvitud programmeerimisest? Arduino UNO töötoas paned ise kokku elektroonikaseadme ja programmeerid selle tööle! Töötuba annab lihtsustatud kujul aimu, kuidas töötavad tänapäevased elektroonikaseadmed - nagu mobiiltelefon, televiisor, raadio jne. Töötoas kasutame väga laialt levinud Arduino platvormi. 

Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)

Ettevõtluse töötoas saavad kõik osalejad aimu, mis on ettevõtlikus ja ettevõtlus. Vaatame üle, miks peab olema ettevõtlik ja millised oskused peavad olema ettevõtlikul inimesel. Tutvume ärimudeli loogikaga ja vääruspakkumisega. Teeme lõbusa ja õpetliku meeskonnatööharjutuse, mis aitab märgata erinevaid aspekte, mis teistega koos töötades ilmnevad, sest ettevõtlikud inimesed ei tegutse kunagi üksi. Töötoa juhendajateks on Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna õppejõud.

Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€  osaleja (12–20 osalejat)
 

Mis toimus Universumi alguses? Kus on alguspunkt? Kuidas mõõdame kosmilisi kauguseid? Töötoas õpitakse seda, mida on teada varajase kosmose ja päikesesüsteemi kohta. Tutvustatakse erinevaid planeete, tähti ja Universumi uurimistehnoloogijad. Meisterdatakse spektroskoop.

Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)

Kas teadsid, et Jupiteri kuu Ganymedes ja Saturni kuu Titaan on suuremad kui Päikesesüsteemi väikseim planeet nimega Merkuur? Miks ei ole Pluuto planeet? Töötoas tutvustatakse põnevaid fakte Päikesesüsteemi kohta ja paigutatakse taevakehad erinevalt järjekorda kas kauguse, massi või mõne muu parameetri järgi.

Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)

Miks ei käidud enam edasi Kuul ja mis saab kosmoselendudest lähitulevikus? Kuidas saavad asjad kosmosesse? Töötoas räägitakse kosmosetehnoloogiast, astronautikast, lennust Marsile ning planeetide-, tähtede- ja galaktikatevahelisest reisimisest. Tutvume erinevate satelliitidega, nende rakendustega side-, seire-, navigatsiooni- ja teadusuuringutes. Uurime erinevaid võimalusi satelliitide jälgimiseks, tuvastamiseks ja vaatlemiseks, kasutades selleks spetsiaalseid rakendusi ja tarkvarasid.

Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)

VBA on Visual Basicu keele dialekt, mis laiendab selle võimalusi ja on ette nähtud tööks Microsoft Office'i ja muude rakendustega. Töötuba on mõeldud õpilastele, kes on huvitatud teadmiste omandamisest tekstprogrammeerimise valdkonnas. Selleks sobib suurepäraselt programmeerimiskeel VBA. Õpilased tutvuvad töötoas tekstprogrammeerimise alustega ning loovad oma esimesi programme. Programmeerimisse on kaasatud graafilised ja koolimatemaatika elemendid Exceli keskkonnas. Töötoad toimuvad nii eesti kui vene keeles.

Töötuba sobib õpilastele 10.–12. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)

Projekteeri, ehita ning katseta - kui optimaalne on Sinu loodud veevõrk? Töötoas anname ülevaate veevõrkude projekteerimisest, ehitamisest ning modelleerimisest. Vaatleme, kuidas tagada, et igast kraanist tuleks igal hetkel piisavalt vett vajalikul survel. Kuidas on võimalik optimaalselt panna tööle võrk, kus on kümneid pumplaid ja tuhandeid kilomeetreid torusid?
Töötoa käigus viime läbi optimaalse veevõrgu projekteerimise võistluse, kus kahe- ja kolmeliikmelistel võistkondadel on vaja planeerida ja ehitada etteantud tingimustele vastav võimalikult optimaalne veevõrk. Katsetuste käigus selgub tõhusaima veevõrgu projekteerinud võistkond. Töötoas saab ülevaate veeinseneriks õppimise võimalustest Tallinna Tehnikaülikoolis ja väljakutsetest veeinseneri tööpõllul.

Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12 - 16 osalejat)
 

Töötuba on ideaalne ja silmaringi avardav võimalus koolidele siduda külaskäik mõne erialatunniga (füüsika, bioloogia). Osalejatele tutvustatakse läbi suitsetestide, valguse ja muusika ventilatsioonilaboris üldise õhuvahetuse põhimõtteid ja õhu liikumist ruumis. Osalejad saavad ka ise võimaluse lihtsate vahenditega (käärid, papp, liim jne) valmis meisterdada ventilatsioonisüsteemi lõppelemendi ja selle omadusi läbi tossutestide katsetada.

Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Töötoas saavad õpilased juhendaja juhendamisel määrata vee kvaliteedi erinevaid parameetreid, omandada teadmisi selle teabe igapäevases elus rakendamisest ja hinnata jõevee potentsiaali näiteks hüdroenergia tootmiseks. Osalejad lahendavad läbi rollimängude reaalseid keskkonnaprobleeme. Töötuba on võimalik läbi viia nii eesti kui vene keeles!
NB! Töötuba toimub TalTech Ehituse ja arhitektuuri instituudi ruumides

Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele.
Kestvus: 1 tund
Hind: 16€ osaleja (10–12 osalejat)
 

Töötuba viiakse läbi spetsiaalse uuendusliku õppevahendi, HELIODON stendi, abil. Õpilased saavad ise proovile panna oma arhitekti- ja projekteerijavõimed ning päikesegeomeetriat arvestades kavandada energiatõhusa hoone maketi vastavalt etteantud ülesandele. Valmis kavandeid testitakse päikese liikumist simuleeriva HELIODON stendi abil.
NB! Töötuba toimub TalTech Ehituse ja arhitektuuri instituudi ruumides

Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Töötoas anname lühiülevaate erinevatest tornehitiste tüüpidest ja arutleme teemal, miks on inimesed aegade algusest peale ehitistega pilvede poole pürginud. Viime läbi tikkudest torni ehitamise võistluse, mille käigus tuleb kaheliikmelistel meeskondadel lahendada inseneriülesanne – ehitada piiratud materjalikoguse juures kõrgeim torn, mis kannab korraldajate poolt etteantud raskust.

Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Reovee puhastamiseks rakendame osoonimist, koagulatsiooni ning fotokatalüütilist oksüdatsiooni; jälgime näitajate muutuseid kasutades spektrofotomeetriat ja võrdleme erinevate meetodite puhul puhastusprotsessi efektiivsust ning maksumust. Õhu puhastusega lenduvatest orgaanilistest ühenditest uurime katalüsaatoriga reaktoris pideva gaasivoo tingimustes ning saasteainete ja nende laguproduktide analüüsimiseks kasutame infrapunast spektroskoopiat.
NB! Töötuba toimub TalTech Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi ruumides.

Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 16€ osaleja (6–12 osalejat)
 

Online töötoad (3.–12. kl)

Töötoa eesmärgiks on tutvustada õpilastele elektroonikat ja programmeerimist. Selleks kasutame keskkonda Tinkercad, kus koostame Arduino mikrokontrolleril põhinevaid skeeme ning koostame neile programme. Töötuba annab lihtsustatud kujul aimu, kuidas töötavad tänapäevased elektroonikaseadmed nagu mobiiltelefon, televiisor või raadio. Suhtlemiseks kasutame Google Meet keskkonda, mis ei vaja eelnevat installeerimist. Töötoas osalemine ei eelda eelteadmisi elektroonikast ega programmeerimisest. 

Töötuba sobib 5.–12. kl õpilastele.
Kestvus: 45 minutit 
Hind: 7€ osaleja (16–20 osalejat)
 

Töötoa eesmärgiks on tutvuda joonestamise ja kolmemõõtmeliste esemete modelleerimisega kasutades selleks Sketchup ning Tinkercad keskkondi. Õpime, kuidas kolmemõõtmelist maailma kirjeldada ning seal oma mõtetele kõigi jaoks nähtav kuju ning proportsioon anda. Töötuba toimub Google Meet keskkonda, mis ei vaja eelnevat installeerimist. Töötoas osalemine ei eelda eelteadmisi 3D modelleerimisest.

Töötuba sobib 6.–9. kl õpilastele.
Kestvus: 45 minutit 
Hind: 7€ osaleja (16–20 osalejat)
 

Töötoa eesmärk on õppida programmeerima EV3 robotit siis, kui robotit ennast käepärast ei ole. Selleks kasutame Open Roberta Lab simulatsioonikeskkonda. Töötoa jooksul õpime kasutama erinevaid andureid ning paneme roboti mööda joont sõitma. Suhtlemiseks kasutame Google Meet keskkonda, mis ei vaja eelnevat installeerimist. Töötoas osalemine ei eelda eelteadmisi robootikast.

Töötuba sobib 3.–7. kl õpilastele.
Kestvus: 45 minutit 
Hind: 7€ osaleja (16–20 osalejat)

Online fototöötluse töötoas õpime tundma spetsiaalset online fototöötlusprogrammi. Töötoas töötleme fotosid – vaatame, kuidas pildi värve erksamaks muuta, kuidas kasutada maske ja lõigata tegelasi taustast välja. Lisaks õpime, kuidas online süsteemis lisada filtreid ja muuta piltide stiile. Töötoas osalemine ei eelda eelteadmisi fototöötlusest.

Töötuba sobib 5.–12. kl õpilastele.
Kestvus: 45 minutit 
Hind: 7€ osaleja (12–16 osalejat)
 

Scratch on visuaalne programmeerimiskeel, mida kasutatakse lasteaedades ja ülikoolides nii hariduse kui ka meelelahutuse eesmärgil. Programmeerimisel kasutatakse sündmustel põhinevat programmeerimismeetodit, milles tegelased liiguvad. Töötoas õpime, kuidas luua oma kangelasi ja kuidas neid importida. Kodeerimiseks kasutame erinevaid eelprogrammeeritud plokke, mida saab kasutada koomiksite ja multifilmide jaoks ning mängude loomiseks. Suhtlemiseks kasutame Google Meet keskkonda. 

Töötuba sobib 3.–9. kl õpilastele.
Kestvus: 45 minutit 
Hind: 7€ osaleja (3.–4. kl 12–15 õpilast; 5.–9. kl 12–20 õpilast)

NB! Pakume sama töötuba ka vene õppekeelega koolidele!

Võta ühendust