Tallinna Tehnikaülikool

Uus kursuste hooaeg alustab septembris 2024!

 • Tunned huvi mõne tehnika- või insenerivaldkonna vastu ja sooviksid sellest rohkem teada saada? 
 • Tutvu meie kursuste valikuga allpool.
 • Kursused ei toimu koolivaheaegadel.

NB! Tehnoloogiakool ei ole registreeritud kui huvikool ning koolituskuludelt ei ole võimalik saada tulumaksutagastust.

Tehnoloogiakooli tegevusi toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

HTM Logo

Kursus on mõeldud Raspberry Pi platvormi tundmaõppimiseks. Raspberry Pi on väike ja võimas arvuti, mida saab kasutada paljude tänapäevaste probleemide lahendamiseks. Raspberry Pi sobib hästi nii elektroonika ja programmeerimise kui ka telekommunikatsiooni süsteemide prototüüpimiseks. Platvormi baasil on võimalik ehitada sensorsüsteeme; internetti ühenduvaid seadmeid; roboteid; mängukonsoole; audioseadmeid; ilmajaamu ja palju muud. Kursuse käigus õpitakse tundma Raspberry Pi platvormi, elektroonika ja programmeerimise põhimõtteid. Kursuse käigus ühendatakse Raspberry külge erinevaid sensoreid ja elektroonikat ning kirjutatakse programme elektroonikaga suhtlemiseks ning andmete kogumiseks. Kursuse läbinud õpilasel on ülevaade ja oskused selleks, et tegeleda Raspberry Pi baasil süsteemide ehitamisega.

 • Toimumisaeg: reedeti 08.03 – 19.04.2024 (v.a. 29.03.2024)
 • Kellaaeg: 17.30-19.45
 • Asukoht: TalTech Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory, Raja 15
 • Grupi suurus: 20
 • Hind: 85€/osaleja (kursus)

Registreeru

Kursuse eesmärk on tutvustada robootika ja programmeerimise põhitõdesid LEGO Education ja Matatalabi komplektide põhjal. Kursus viiakse läbi kasutades LEGO Education WeDo 2 sarja komplekte. Õpilased ehitavad lihtsamaid ja raskemaid masinaid ning tutvuvad Matatalabi programmeerimiskomplektidega, mis võimaldavad  õppida programmeerimist läbi mängulise ning käelise tegevuse.

 • Toimumisaeg: teisip. 23.01.2024 - 14.05.2024
 • Kellaaeg: 17.30 - 19.00
 • Asukoht: TalTech Mektorys (Raja 15, Tallinn)
 • Grupi suurus: 12
 • Hind: 45€/osaleja (kuu)

Registreeru

Robootika LEGO® Education SPIKE™ Prime komplektiga on sobilik juba algklasside õpilastele. SPIKE™ Prime kutsub õpilasi läbi mängulise tegevuse arendama kriitilist mõtlemist ja probleemilahendamise oskust olenemata õpilase vanusest. See pakub lihtsaid alustamise projekte ja LEGO toodetele omaseks saanud lõputuid ehitamisvõimalusi. SPIKE™ Prime aitab õpilastel arendada STEAM ja 21. sajandi oskusi, et neist kasvaksid välja tuleviku teenäitajad – ja selle kõige juures ei ole unustatud lõbu!

 • Toimumisaeg: kolmap. 24.01.2024 - 10.04.2024
 • Kellaaeg: 17.30 - 19.00
 • Asukoht: TalTech Mektorys (Raja 15, Tallinn)
 • Grupi suurus: 12
 • Hind: 45€/osaleja (kuu)

Registreeru

Kursuse eesmärk on tutvustada robootika ja programmeerimise põhitõdesid Matatalabi ja LEGO Education komplektide abil nii lastele kui ka nende vanematele. Kursus viiakse läbi LEGO Education Mindstorms EV3 ja Matatalabi komplektide baasil. Kursusel ehitavad õpilased koos vanematega lihtsamaid ja raskemaid masinaid ning panevad tööle erinevaid mehhanisme. Nad programmeerivad koos roboteid, et panna viimased lahendama erinevaid ülesandeid.

 • Toimumisaeg: neljap. 25.01.2024 - 16.05.2024
 • Kellaaeg: 17.30 - 19.00
 • Asukoht: TalTech Mektorys (Raja 15, Tallinn)
 • Grupi suurus: 10
 • Hind: 45€/osaleja (kuu)

Registreeru

Kursuse eesmärk on tutvustada robootika ja programmeerimise põhitõdesid LEGO Mindstorms EV3 komplektide ja Arduino platvormi põhjal.  Kursuse jookusul tutvuvad õpilased roboti põhikomponentidega: roboti aju, mootorid, jõuülekanded, roolisüsteemid, erinevad sensorid ja ehitusdetailid. Kursuse jooksul õpitakse, kuidas lahendada erinevaid probleeme ja ülesandeid ehk kuidas panna robot näiteks joone peale liikuma, häälele reageerima, kiirust arendama, takistusi ületama jne. Kursuse lõpus toimub sõbralik robotivõistlus ning tehakse väike sissejuhatus ka Arduino platvormi abil programmeerimisse.

 • Toimumisaeg: laupäeviti 10.02.2024 - 25.05.2024 (v.a. 24.02; 30.03 ja 27.04)
 • Kellaaeg: 10.00-13.30
 • Asukoht: TalTech Mektorys (Raja 15, Tallinn)
 • Grupi suurus: 12
 • Hind: 65€/osaleja (kuu)

Registreeru

Kursuse eelduseks on , et oleks läbitud gümnaasiumi riikliku õppekava valikaine kursus "Rakenduste loomine ja programmeerimise alused" või varasem programmeerimiskogemus samal tasemel (ehk esmane kogemus Pythoniga). Juba olemasolevaid programmeerimise oskusi saad täiendada just sellel kursusel. Kursusel õpid näiteks koostama Pythoni programme; õpid probleemi lahendama ja oma programme dekomponeerima kasutades funktsioone, mooduleid ja objektorienteeritud programmeerimist; õpid baastasemel aru saama keerukusteooriast ja algoritmikast; õpid koostama baastasemel graafilisi kasutajaliideseid ja veebiprogrammeerimist.

 • Toimumisaeg: laupäeviti 3.02. - 20.04.2024 (v.a. 24.02; 2.03 ja 30.03)
 • Kellaaeg: 10.00-13.30
 • Asukoht: TalTechi energeetika maja (Ehitajate tee 5, Tallinn)
 • Grupi suurus: 25 õpilast
 • Hind: 80€/osaleja (kursus)

Registreeru

Kursuse eesmärk on anda baasteadmised algoritmimises ja programmeerimises arendussüsteemi Scratch ja Pythoni või VBA abil.
Eesmärk on ka tutvustada õpilastele rakenduste disainimise ja modelleerimise põhimõtteid.

 • Toimumisaeg: laupäeviti 3.02. - 20.04.2024 (v.a. 24.02; 2.03 ja 30.03)
 • Kellaaeg: 10.00-13.30
 • Asukoht: TalTechi infotehnoloogia maja (Akadeemia tee 15a, Tallinn)
 • Grupi suurus: 25 õpilast
 • Hind: 80€/osaleja (kursus)

Registreeru

Kursuse eesmärk on anda baasteadmised algoritmimises ja programmeerimises arendussüsteemi Scratch ja Pythoni või VBA abil.
Eesmärk on ka tutvustada õpilastele rakenduste disainimise ja modelleerimise põhimõtteid.

 • Toimumisaeg: laupäeviti 07.10. - 09.12.2023 (v.a. 28.10.2023)
 • Kellaaeg: 10.00-13.30
 • Asukoht: TalTechi infotehnoloogia maja (Akadeemia tee 15a, Tallinn)
 • Grupi suurus: 25 õpilast
 • Hind: 80€/osaleja (kursus)

Arduino kontrolleril põhineva robootikakursuse eesmärgiks on võimaldada luua erinevate andurite abil toimivaid praktilises elus kasutatavate seadmete prototüüpe. Teemad varieeruvad alates LED-lampide ja LCD-ekraanide kontrollimisest kuni omal jõul liikuvate masinateni. Õpilaste ülesandeks on panna erinevad seadmed teineteist tuvastama, omavahel suhtlema ning koos tegutsema. Kursus annab osalejatele algteadmised prototüüpimisest Arduino mikrokontrolleriga, tutvustab elektroonika aluseid ning programmeerimist C-keeles. 

 • Toimumisaeg: laupäeviti 10.02.2024 - 6.04.2024 (5 laup.) (v.a. 24.02; 02.03; 23.03 ja 30.03)
 • Kellaaeg: 10.00 - 13.30
 • Asukoht: TalTech Mektory (Raja 15, Tallinn)
 • Grupi suurus: 20 õpilast 
 • Hind: 80€/osaleja (kursus)

Registreeru

Arduino jätkukursus on mõeldud eelkõige õpilastele, kes on eelnevalt läbinud Arduino algkursuse. Kursuse käigus jätkatakse süvendatud õpet elektroonika ja programmeerimise vallas. Arduino jätkukursusel kasutatakse eelnevalt omandatud teadmisi erinevatest sensoritest, täituritest ja programmilõikudest, et neid ühendades koostada veelgi keerukamaid süsteeme, mis aitavad lahendada reaalelulisi küsimusi. Kursuse lõpus ehitatakse ise robot, mis pannakse tööle ise tehtud programmi abil.

 • Toimumisaeg: laupäeviti 13.04. - 18.05.2024 (v.a 27.04)
 • Kellaaeg: 10.00 - 13.30
 • Asukoht: TalTech Mektory (Raja 15, Tallinn)
 • Grupi suurus: 16 õpilast
 • Hind: 80€/osaleja (kursus)

Registreeru

Võta ühendust