Tallinna Tehnikaülikool
Tehnoloogiakooli kursused

Oled huvitatud mõnest kursusest?

TALTECH TEHNOLOOGIAKOOLI KURSUSED

2022 sügishooaja kursustele registreerimine on avatud!

  • Tunned huvi mõne tehnika- või tehnoloogiavaldkonna vastu ja sooviksid sellest rohkem teada saada? 
  • Tutvu meie poolt pakutavate kursuste valikuga all pool.
  • Kursused ei toimu koolivaheaegadel

NB! Tehnoloogiakool ei ole registreeritud kui huvikool ning koolituskuludelt ei ole võimalik saada tulumaksutagastust.
Tehnoloogiakooli tegevusi toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Kursuste loetelu ja registreerimine

Kursuse eesmärk on tutvustada robootika ja programmeerimise põhitõdesid Matatalabi ja LEGO Education komplektide abil lastele kui ka nende vanematele. Kursus viiakse läbi kasutades LEGO Education Mindstorms EV3 sarja ja Matatalabi komplekte. Ehitatakse lihtsamaid ja raskemaid masinaid ning mehhanisme. Programmeeritakse roboteid ja lahendatakse nende abil erinevaid ülesandeid.

Toimumisaeg: kolmapäeviti 21.09- 14.12.2022 (v.a. 26.10.2022)

Kellaaeg: 17.30 - 19.00

Asukoht: TalTech Mektorys (Raja 15, Tallinn)

Grupi suurus: 10

Hind: 40€/osaleja (kuu)

Registreeri

Kursuse eesmärk on tutvustada robootika ja programmeerimise põhitõdesid LEGO Education ja Matatalabi komplektide põhjal. Kursus viiakse läbi kasutades LEGO Education WeDo 2 sarja komplekte. Ehitatakse lihtsamaid ja raskemaid masinaid. Tutvume Matatalabi programmeerimis komplektiga, mis võimaldab varajases eas õppida programmeerimist läbi mängulise ning käelise tegevuse.

Toimumisaeg: teisipäeviti 20.09- 13.12.2022 (v.a. 25.10.2022)

Kellaaeg: 17.30 - 19.00

Asukoht: TalTech Mektorys (Raja 15, Tallinn)

Grupi suurus: 12

Hind: 40€/osaleja (kuu)

Registreeri

Kursuse eesmärk on tutvustada robootika ja programmeerimise põhitõdesid LEGO Mindstorms EV3 komplektide ja Arduino platvormi põhjal. Kursust viiakse läbi LEGO Mindstorms uusimate komplektidega EV3. Kursuse jookusul tutvutakse roboti põhikomponentidega: roboti aju, mootorid, jõuülekanded, roolisüsteemid, erinevad sensorid ja ehitusdetailid. Kursuse jooksul õpitakse, kuidas lahendada erinevaid probleeme ja ülesandeid, ehk kuidas panna robot joont järgima, häälele reageerima, kiirust arendama , takistusi ületama jne. Kursuse lõpus toimub sõbralik robotivõistlus ning teeme väikese sissejuhatuse ka Arduino platvormi abil programmeerimisse.

Toimumisaeg: laupäeviti 24.09 - 17.12.2022 (v.a. 29.10.2022)

Kellaaeg: 10.00 - 13.30

Asukoht: TalTech Mektorys (Raja 15, Tallinn)

Grupi suurus: 12

Hind: 60€/osaleja (kuu)

Registreeri

Kursuse eesmärk on tutvustada õpilastele praktiliste tegevuste kaudu erinevate füüsikaliste ja keemiliste protsesside olemust ja sisu. Teiseks eesmärgiks on see, et õpilased mõistaksid seoseid teoreetiliste ja praktiliste teadmiste vahel.

Toimumisaeg: esmaspäeviti 03.10.2022 - 29.05.2023 (v.a. koolivaheajad)

Kellaaeg: 18.00 - 19.00

Asukoht: TalTech Mektorys (Raja 15, Tallinn)

Grupi suurus: 20

Hind: 40€/osaleja (kuu)

Registreeri

Kursuse eesmärk on tutvustada õpilastele praktiliste tegevuste kaudu erinevate füüsikaliste ja keemiliste protsesside olemust ja sisu. Teiseks eesmärgiks on see, et õpilased mõistaksid seoseid teoreetiliste ja praktiliste teadmiste vahel.

Toimumisaeg: reedeti 07.10.2022 - 26.05.2023 (v.a. koolivaheajad)

Kellaaeg: 18.00 - 19.00

Asukoht: TalTech Mektorys (Raja 15, Tallinn)

Grupi suurus: 20

Hind: 40€/osaleja (kuu)

Registreeri

Kursuse eesmärk on Arduino kontrolleril põhineva robootikakursuse eesmärgiks on võimaldada luua erinevate andurite abil toimivaid praktilises elus kasutatavate seadmete prototüüpe. Alates LED-lampide ja LCD- ekraanide kontrollimisest kuni omal jõul liikuvate masinateni. Panna erinevad seadmed teineteist tuvastama, omavahel suhtlema ning koos tegutsema. Kursus annab osalejatele algteadmised prototüüpimisest Arduino mikrokontrolleriga, tutvustab elektroonika aluseid ning programmeerimist C keeles.

Toimumisaeg: laupäeviti 01.10 - 22.10.2022

Kellaaeg: 10.00-13.30

Asukoht: TalTech Mektorys (Raja 15, Tallinn)

Grupi suurus: 20

Hind: 70€/osaleja (kursus)

Registreeri

Kursuse eesmärk on tutvustada infotehnoloogia rakendamise võimalusi elus, õpetada rakenduste loomise ja programmeerimise põhiprintsiipe. Õppeaine sisuks on kõigepealt infotehnoloogia valdkondadega tutvumine, küberturbe ja andmekaitse funktsioonide uurimine.  Õppeaine põhifookuseks on algtaseme programmeerimise baastehnikad nii teoreetilises, kui ka praktilises plaanis – nende teadmiste ja oskuste omandamine on vajalik hiljem edasijõudnu tasemel programmeerimiseks. Selles osas on kasuks graafiline programmeerimiskeel Scratch, mille abil on lihtne koostada interaktiivseid mänge ja animatsioone ning tutvustada õpilastele programmeerimise põhiprintsiipe ja programmide loomise ideed. Lisaks, õppeaine raames tutvustatakse ka kasutajakogemuse ja rakenduste disaini põhimõtteid ja selle loomise tehnikaid, õpetatakse „hea“ ja „halba“ kujunduse valikut eristama ning õige kasutajaliidese valiku tähtsust. 

Toimumisaeg: laupäeviti 01.10 - 03.12.2022 (v.a. 29.10.2022)

Kellaaeg: 10.00-13.30

Asukoht: TalTechi infotehnoloogia maja (Akadeemia tee 15a, Tallinn)

Grupi suurus: 25

Hind: 70€/osaleja (kursus)

Registreeri

Kursuse eesmärk on anda baasteadmised algoritmimises ja programmeerimises arendussüsteemi Scratch ja Pythoni või VBA abil.Kursusel tutvustatakse rakenduste disaini ja modelleerimise põhimõtteid.

Toimumisaeg: laupäeviti 01.10 - 03.12.2022 (v.a. 29.10.2022)

Kellaaeg: 10.00-13.30

Asukoht: TalTechi infotehnoloogia maja (Akadeemia tee 15a, Tallinn)

Grupi suurus: 25

Hind: 70€/osaleja (kursus)

Registreeri

Kursuse eesmärk on anda baasteadmised algoritmimises ja programmeerimises arendussüsteemi Scratch ja Pythoni või VBA abil.Kursusel tutvustatakse rakenduste disaini ja modelleerimise põhimõtteid.

Toimumisaeg: laupäeviti 01.10 - 03.12.2022 (v.a. 29.10.2022)

Kellaaeg: 10.00-13.30

Asukoht: TalTechi infotehnoloogia maja (Akadeemia tee 15a, Tallinn)

Grupi suurus: 25

Hind: 70€/osaleja (kursus)

Registreeri

Võta ühendust