Tallinna Tehnikaülikool

Oliver Visnapuu on pärit Lõuna-Eesti väikelinnast Antslast. Kohe peale keskkooli läks ta Eesti Maaülikooli õppima majandust ja alates teisest kursusest on töötanud finantsasutuses, praegu on ta krediidiriski IT valdkonnas tooteomanik. Just töö tõttu tekkis tal motivatsioon omandada ka IT-alane kõrgharidus ja praegu õpibki ta TalTechis telemaatika ja arukate süsteemide erialal. 

Olver Visnapuu
Oliver Visnapuu. Foto: erakogu

Miks valisid just selle eriala?  

Töötades praeguses ettevõttes tekkis suurem huvi IT vastu. Sain tänu iseseisvale õppimisele IT suunaga töökoha, peale mida tundsin vajadust omandada selles valdkonnas ka haridus. Telemaatika ja arukate süsteemide eriala valisin konkreetselt kahel põhjusel: esiteks kaugõppe võimalus ja teiseks on see rakenduskõrgharidus, mis tähendab, et saan seda tasuta õppida (kuna eelneva 7 aasta jooksul olen bakalaureuse tasemel õppinud). Hetkel on käimas eelviimane semester.  

Kellena tahad pärast lõpetamist töötada, millist probleemi lahendada?  

Töötan juba praegu enda jaoks väga põnevas valdkonnas – tegelen andmebaasidega ja krediidiriski andmetega. Aitan luua keskkonda, kus andmeteadurid saaksid luua ennustusmudeleid ja kus oleks tehtud mudeleid võimalik ka käivitada, nii et see vastaks ka väliste regulaatoritele nõuetele. Arvan, et andmebaaside ja andmetega olen veel pikalt seotud.  

Kõige ägedam tark asi, mis on maailmas tehtud, ja kõige ägedam, mille tahaksid sina teha?   

Kosmosetehnoloogia on minu arust äge ja perspektiivikas. Marsikulgurid on väga lahedad ja ootan juba seda aega, kui saab kosmosesse ekskursioonile minna.     

Mis on olnud kõige põnevam õppeaine?  

Kuigi töötan IT valdkonnas, on minu teadmised olnud väga andmebaaside ja andmetöötluse kesksed. Seetõttu on kõige põnevamad ained minu jaoks need, kus õpin täiesti valdkonnaväliseid oskusi, näiteks side, Java programmeerimine, küberturvalisus.  

Miks tasub telemaatika ja arukate süsteemide eriala õppima tulla?  

Tehnoloogia valdkond on üldiselt väga põnev ja seal töötamine intellektuaalselt lõbus – aju ei „kuiva“ ära, sest vaimseid väljakutseid on väga palju. Seda eriala on võimalik õppida ka kaugõppes (tunnid ainult nädalavahetuseti), mistõttu on haridust võimalik omandada ka töötaval inimesel. Kindlasti peab aga arvestama, et „kahel töökohal“ on raske ja kurnav korraga olla.  

Üks lõbus tõik, mida sa enne sel erialal õppimist ei teadnud.   

Maa orbiidil on üle 6000 satelliidi, millest ligi pooled ei ole aktiivsed, vaid kosmoseprügi. 

Kui tuled õppima telemaatikat ja arukaid süsteeme, saad selgeks, millised on intelligentsed lahendused ja innovaatilised tehnoloogiad ning kuidas neid programmeerida ja arendada. Omandatud teadmistega õpid looma nutikaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) lahendusi. See on kindel investeering sinu tulevikku, sest IKT oskusi läheb varsti tarvis pea kõikides eluvaldkondades. Tuvu õppekavaga: taltech.ee/telemaatika-ja-arukad-susteemid

Laeb infot...