Tallinna Tehnikaülikool

Kõigepealt tuleb mõelda neile asjadele, mis teevad ülikooli heaks. Need on inimesed, ideed ja ressursid.

Tallinna Tehnikaülikoolis tõstan ma esimesena esile inimesi. Akadeemilise karjääri korraldamise suunal viimastel aastatel tehtud töö on võimaldanud meil leida häid inimesi ja aidanud siin juba varem töötanuil saada paremaks, andnud neile stiimuleid. Sellega tõuseme me esile mitmete teiste Eesti ülikoolide ees.

Tänu konkurentsivõimelisele palgale ja motiveerivale töökeskkonnale oleme suutnud edukalt värvata nii Eestist kui ka välismaalt. Meiega on liitunud terve hulk akadeemilisi kolleege, kellel tänu post-doc´ile on väga hea akadeemiline võrgustik, mistõttu saavad nad tulevikus veelgi kiiremini edasi areneda.

Hoolimata tõsiasjast, et viimase kümne aasta jooksul pole kõrghariduse rahastamine suurenenud, oleme suutnud oma positsiooni hoida ja isegi parandada. Tänu sisseastumise lävenditele tõstsime ka vastu võetavate üliõpilaste kvaliteeti. See on üks oluline tegur, mis aitab väljalangevust vähendada.

Esile tõstmist väärib ka meie lõpetajate nõutus tööturul. Ei ole ju saladus, et Tehnikaülikooli lõpetajad teenivad kohe peale ülikooli lõpetamist Eesti keskmisest kõrgemat töötasu.

Tehnikaülikool on eeskuju ja suunanäitaja veel mitmes aspektis. Oleme oma juhtimist korraldanud unikaalsel viisil - meie nõukogu koosneb suures osas väljastpoolt Tehnikaülikooli valitud liikmetest. See määrab suuresti, kui avatud, kui vastuvõtlikud me oleme väliskeskkonnast tulevatele signaalidele. Peame siin silmas üleilmseid väljakutseid nagu rohepööre, energiapööre, digitaliseerimine. Just sellise juhtimismudeliga saame kiiresti liikuda suunas, millist ühiskond meilt ootab.

Teine tähtis asi on meie ajalooliselt tugev seotud ettevõtlusega, tööstusega. Mõne aasta jooksul oleme  kasvatanud ettevõtluslepingute mahtu peaaegu kolm korda. See mõõdab väga selgelt koostöö sisu ja kvaliteeti. Tööstusdoktorantuur, mida oleme nüüd kolm või neli aastat edukalt rakendanud ja kus esimesed doktorandid on oma töid kaitsmas, on ennast samuti hästi tõestanud. Seeläbi saame ka Eesti ettevõtetega teha senisest sisukamat ja paremat koostööd.

Tallinna Tehnikaülikool on läbi viinud ulatusliku õppeprogrammide korrastamise, juurutanud selle käigus programmipõhise mudeli. Programmide sisu suunab väga suurem määral programminõukogu, kes sõnastab tööturu vajaduse. Ideaaljuhul peaks programmijuht selle sisendi alusel operatiivselt suutma tööturu vajadust arvestada.

Renno Veinthal alustab peagi tööd Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduse, arenduse, kõrg- ja kutsehariduspoliitika asekantslerina

Laeb infot...