Tallinna Tehnikaülikool

Kolmapäeval, 17. novembril kell 15–17 toimuvale Tallinna Tehnikaülikooli virtuaalsele seminarile "Majanduse rohepööre – mida oodata?" on registreerunud juba peaaegu 500 osalejat.

Rute, Kurnitski, hints, Tiits

Seminari peakõneleja on ülikooli nõukogu liige, Euroopa Komisjonis tööstuse, siseturu ja ettevõtluse peadirektori asetäitja Maive Rute, kes võtab kõne alla EK kliimapaketist johtuvad küsimused, sealhulgas globaalsed tarneahelad. Seminaril "Majanduse rohepööre – mida oodata?" esitavad oma seisukohad ka akadeemik, Tallinna Tehnikaülikooli professor ning ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor Jarek Kurnitski, ülikooli maavarade ja rakendusgeoloogia uurimisrühma juht Rutt Hints ning teadlane ja ettevõtja Marek Tiits.

Jarek Kurnitski sõnul tuleb rohepöörde teostamiseks otsida lahendusi, mis oleksid samaaegselt kasulikud nii inimestele, ettevõtetele kui ka keskkonnale. „Ehituses juba osaliselt teostunud rohepööre, sh. riigieelarveneutraalsed renoveerimistoetused, tõestab, et selline kolmekordse võidu tee on võimalik,“ hindab ta. Rutt Hints aga väidab, et kasvav nõudlus rohepöördeks vajalike metallide järele on täna avamas ainulaadset ajaakent uute kriitiliste toormete ja ringmajanduse põhiste ettevõtete tekkeks Eestis.

Seminari modereerib Tallinna Tehnikaülikooli rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping.

Seda saab jälgida:

Laeb infot...