Tallinna Tehnikaülikool

PALJU ÕNNE!

Lisaks tunnustusele, mis anti kätte vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel, kaasneb parima õppejõu tiitliga sajaeurona palgalisa.

Rutt Hints - loodusteaduskonna programmijuht, geoloogia instituudi teadur ning maavarade- ja rakendusgeoloogia osakonna juhataja

Picture of Rutt Hints.

Ruti praktilise sisuga kursustel maavarade geoloogiast, struktuurigeoloogiast, geoloogilistest uuringumeetoditest jt on üliõpilaste individuaalsusega arvestamine möödapääsmatu. Samuti panustab ta konkreetsete rakendusgeoloogiliste ülesannete lahendamise õpetamisel loovale mõtlemisele. Rutt Hints toetab üliõpilaste sellist arengut läbi praktikumide ja seminariettekannete ning individuaalsete konsultatsioonide ja juhendamise kaudu, kombineerides oskuslikult õppemetoodilisi lähenemisi ja meetodeid. Loogilise tulemusena kuulub Rutt Hints ÕISi tagasiside kaudu üliõpilaste poolt kõige kõrgemalt hinnatud õppejõudude hulka.

Rutt Hintsi eestvedamisel koostati kaks uut, nii bakalaureuse- kui ka magistritaseme, õppekava („Maapõueressursid“) ning tal on programmijuhina oluline panus nende õppekavade käivitamisel ja juhtimisel. Rutt Hints on teinud väsimatult tööd geoloogia instituudi õppeprogrammide turundamisel läbi tiheda suhtluse maapõue valdkonna olulisemate ettevõtete ja organisatsioonidega. Koostööst ettevõtetega sünnivad sageli ka tudengite praktikavõimalused ja lõputööde teemad.

Samaaegselt on Rutil erakordne panus maapõuealaste teadmiste populariseerimisel kooliõpilaste seas. Tema organiseerimisel algatati Eestis maateaduste vabariiklik olümpiaad, mis viidi esmakordselt läbi Tallinna Tehnikaülikoolis selle aasta kevadel. Samamoodi oli Ruti panus hindamatu Maapõuenädala algatamisel, organiseerimisel ja läbiviimisel. Ürituse eesmärgiks oli tutvustada laiemale üldsusele maapõue valdkondi, toetada avalikku arutelu mitmesugustel maapõuega seonduvatel teemadel ning tutvustada elanikkonnale geoloogia, mäenduse ja mäeinseneeria põnevat maailma.

Pikemalt ka teistest tunnustatutest.

Laeb infot...