Tallinna Tehnikaülikool

Sandra Vähejaus on logistikaga seotud juba 12 aastat. Teekond sai alguse Tallinna Tehnikaülikooli logistika bakalaureuseõppest. Suvine praktika viis ekspedeerimisettevõttesse DSV Estonia AS ning sealses hingekirjas on Sandra tänaseni. Pärast pikki aastaid logistikuna töötab Sandra praegu ettevõtte müügiosakonnas. Praegu õpib ta TalTechis logistika magistriõppes, kuhu tõi soov näha logistikat ka kliendi vaatest ning leida enda jaoks uusi mõtteid laia ampluaaga ainetest. 

Sandra Vähejaus
Sandra Vähejaus (Foto: erakogu)

Mis Sind logistika juures köidab? 

See on äärmiselt lai valdkond, mis on põimitud pea igasse tootesse ja tegevusse, mida me tarbime. Läbi pandeemia on see teadmine ka üldsuse teadvusesse tõusnud. Logistikas on kõigi osapoolte ühine soov, pingutus ning eesmärk süsteemsus, loogilised liigutused ja oskus ette mõelda. Kui lisada vajadus osata tulla toime ootamatus olukorras ja võimalus probleeme lahendada, siis see kirjeldab täpselt sellist eluala, mida ma tahan veel paremini tundma õppida ja oma panuse anda. 

Kuidas logistikud saavad rohepöördesse panustada? 

Marsruutide ja mahtude optimeerimine on kindlasti olnud üks põhilisi veondusvaldkonna märksõnu, kuid ikkagi oleme jõudnud etappi, kus tulevik on digitaliseerimise ning e-lahenduste päralt. 5G logistika avab täiesti uue ja efektiivsema maailma, kus parendatud jälgimine ja suurenenud andmestik annab võimalusi, millel on potentsiaal elimineerida palju asjatuid protsesse, liigseid tellimusi, tühisõite ja üleüldist raiskamist.  

Kirjelda, kuidas valmiv Rail Baltica muudab Eesti (majandus)elu paremaks. 

Lühikeses vaates kindlasti elavnenud materjalilogistika ning suurenenud tööhõive. Pikas vaates võib uue transpordilahenduse vastuvõtmine veidi aega võtta, olenedes näiteks terminalide võimekusest ja inimeste harjumuste muutumise kiirusest.  

Maanteelogistika järjekindla kallinemise kõrval otsitakse kindlasti uusi lahendusi ning siin pakub Rail Baltica potentsiaalselt head ja eeldatavasti ka odavamat võimalust. Odavam transport elavdab nii tootmist kui ka tarbimist ning teeb meie tooted ka mujal Euroopas jälle konkurentsivõimelisemaks. 

Mis on kõige põnevam õppeaine? 

Äriprotsesside juhtimise aine äratas minus huvi ka oma töökohal protsesside kaardistamise vastu. Selliseid aineid oli veel, mis aitasid leida igapäevaelu ja -töö kaoses korda ja seoseid. Asjade süsteemsus on mulle alati meeldinud ja ma lootsingi magistriõppesse tulles leida inspiratsiooni, mida kohe oma elus rakendama hakata. Väga meeldis ka logistika eriharude aine, kus igal loengul sai avatud uus eluvaldkond ja räägitud, mis roll on seal logistikal. 

Üks lõbus tõik, mida sa enne sel erialal õppimist ei teadnud. 

Ma ei osanud suusamägedel käies mõelda, kui suur mass inimesi tuleb kokku väga lühikese perioodi ajal väga väiksele maa-alale. Kuidas kõik toimib, alustades liftide arvust ja asetusest ning parklate asukohast lõpetades sellega, et kõik mäepealsed restoranid tuleb õigel ajal õhtul varustada, neist prügi ära viia ning pärast seda ka õige graafikuga mäehooldus ära teha. Sellest räägitigi logistika eriharude aines. Kui protsessid toimivad, siis on süsteem nähtamatu. 

Kuni inimesed ja kaubad suurtel kiirustel hulgakaupa ühest kohast teise liiguvad, planeerivad logistikud juba uut sõitu. Kuidas leida parim viis tarneahela korraldamiseks? Või hoopis kuidas tagada ummikuvaba linn? Logistika all mõistetakse maismaa-, lennu-, mere- ja raudteetranspordi, kombineeritud vedude, laonduse, ostude ja hangete, jaotuse, klienditeeninduse ning informatsiooni liikumise korraldamist kogu tarneahela ulatuses, samuti linnaliikluse ja ühistranspordi planeerimist. Laiemas tähenduses on logistika aga mõttelaad, kompetentsus ja tegutsemisviis ettevõtte edukuse tagamiseks, ressursside paremaks kasutamiseks ja majanduse konkurentsivõime tõstmiseks. Tutvu logistika õppekavaga: taltech.ee/logistika

Laeb infot...