Tallinna Tehnikaülikool

Simmo Talpas-Taltsepp on kolm aastat õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis teedeehituse ja geodeesia õppekaval. Ülikooli tuli ta Pärnu Koidula Gümnaasiumi reaalsuuna klassist. Õppimise kõrval käib Simmo tööl, ta on tegelenud Teede Tehnokeskuses plaatkoormuskatsetega, TGS süsteemide komplekteerijana ja teekattemärgistuse seisundi hindamisega. Hetkel keskendub ta kattega teede defektide inventeerimisele, seejärel ootab ajateenistus.  

Simmo Talpas-Taltsepp
Simmo Talpas-Taltsepp. Foto: erakogu

Miks valisid just selle eriala? 

Valisin teedeehituse ja geodeesia ning teede- ja sillaehituse suuna, kuna keskkooli viimases klassis reklaamiti seda eriala väga palju ning asja lähemalt uurides tundus see väga põnev. Mida rohkem ma infot otsisin, seda rohkem leidsin, et teedeehitusel on väga palju eri tahke. Algul arvasin, et teedehitus koosnebki ainult sõna otseses mõttes teede ehitamisest, aga ma ei teadnud, et selleks peab tegema väga palju uuringuid ja eeltöid.  

Millised ehitustehnoloogiad mängivad tähtsat rolli tuleviku linnas? 

Arvan, et tuleviku linn on ehitatud selliselt, et tulevik oleks „rohelisem“ ja elektriautode omanikel oleks eelised. Näiteks kui praegu on võimalik telefoni laadida nii, et aku laadimine toimub läbi õhu, siis võib tulevikus olla nii, et autotee ise laeb elektriautot. Olen näinud ka prototüüpe droonidest, kuhu inimese sisse mahub ja sellega lennata saab. Mina usun, et ühel hetkel kolivad inimesed ratastelt õhku. 

Mille kallal sa pärast lõpetamist töötada tahad? 

Seni olen töötanud ainult Teede Tehnokeskuses, aga tahan tulevikus proovida ka objektil töötamist. Olen õppejõududelt tihti kuulnud lauset, et projekteerijana tuleb kõvasti kasuks, kui oled ise ka reaalselt midagi ehitanud. Seega on mul veel vara mõelda, kus ja mille kallal ma pärast lõpetamist töötan. 

Mis on olnud kõige põnevam kogemus sel erialal õppides? 

Kõige põnevamaks õppeaineks senimaani on olnud teede projekteerimine. Seal on väga huvitav õppejõud, kes loengu ajal räägib ka palju huvitavaid seiku elust enesest. Ühtlasi sain selles õppeaines teha oma päris esimese teeprojekti.  

Üks lõbus tõik, mida sa enne sel erialal õppimist ei teadnud. 

Et jalakäijate sildu projekteeritakse kandma koormust 500 kilo ruutmeetri kohta. 

Riigi majanduse aluseks on eelkõige infrastruktuur: teed, sillad, tunnelid, raudteed, lennujaamad ja sadamad, milleta ei pääse inimesed liikuma ega jõua kaubad tarbijani. Taristu oli, on ja jääb meie igapäevase toimetuleku esmaseks, lausa hädavajalikuks eelduseks. Kui tahad kaasa rääkida taristu arengute homse päeva juures, siis uuri lähemalt, mida on sulle pakkuda teedeehituse ja geodeesia erialal. Tutvu õppekavaga: taltech.ee/teed-geodeesia

Laeb infot...