Tallinna Tehnikaülikool

Eriolukorrast hoolimata saab oma tuleviku planeerida ning edasiõppimise otsuseid langetada. Oma haridustee jätkamiseks Tallinna Tehnikaülikoolis on juba võimalik avaldusi esitada.

TalTechi saab esitada kuni kaks sisseastumisavaldust. Kuni gümnaasiumi lõpetamiseni ning riigieksamite tulemuste selgumiseni on abituriendid vastu võetud tinglikult.

TalTech võimaldab abiturientidel, kellel laia matemaatika või eesti keele riigieksam ebaõnnestub, oma tulemusi parandada ülikooli korraldatavatel katsetel, mis toimuvad juuli alguses. Soovitame jooksvalt jälgida ülikooli kodulehte, kus on kõige värskem info.

TalTechis kehtib lävendipõhine vastuvõtt, mis tähendab, et kõik, kes lävendi ületavad, on automaatselt ka ülikooli vastu võetud. Mitmete õppeprogrammide lävendiks on riigieksamite tulemused. Tutvu vastuvõtulävenditega.

Juhul kui eriolukorra tõttu magistrantuuri kandideerimise aluseks oleva hariduse lõpetamine viibib, pakutakse SAISis õppekohti jooksvalt 30. augustini. Sisseastuja saab õppekoha kinnitamiseks kaks päeva, vastavalt talle saadetud SAISi teates märgitud tähtajani. Tutvu magistriõppe vastuvõtulävenditega.

Kokku saab järgmiseks õppeaastaks avaldusi esitada 32-le esimese astme (bakalaureuse, rakenduslikule ja integreeritud) õppeprogrammile ja 39-le magistrikavale. Kõikide programmidega saab tutvuda teejuht.taltech.ee.

Kuidas tulla õppima Tallinna Tehnikaülikooli?

  • Vali oma lemmikerialad välja siit: teejuht.taltech.ee
  • Avaldusi TalTechi saab esitada juba praegu lehel sais.ee kuni 7.07 kell 12.00.
  • Võrdle oma riigieksami tulemust unistuste erialal nõutud lävendiga.
  • Kui ületasid lävendi, oled järgmisest õppeaastast TalTechi oodatud!
  • Kui vajalikust lävendi punktisummast jäi punkte puudu, on Sul võimalus parandada eksamitulemust ülikooli eesti keele või matemaatika katsel juulikuus. Vajadusel saad oma teadmisi värskendada matemaatika katseks ettevalmistaval kursusel. Loe lähemalt.
  • Kui riigieksamid on varasematel aastatel sooritatud, siis on kõik veel lihtsam ja kiirem. Esitades avalduse sais.ee (kuni 7.07 kell 12.00), näed kohe, kas ületad lävendi, ning kui jah, pakume peagi Sulle õppekohta Tehnikaülikoolis. Kinnita oma õppimissoov ja augustis kohtume!
  • Kui oled õppekoha pakkumise Tehnikaülikoolist saanud, siis tea, et see tuleb vastu võtta hiljemalt 15. juulil.

NB! 2020. aasta lõpetajatel, kelle kõrghariduse lõpetamine vormistatakse alles suve teises pooles, tuleb esitada sisseastumisavaldus ikka tähtajaks 7.07 kell 12.00 ja läbida katsed ette nähtud ajal 9. ja 10. juulil. Õppekoha pakkumine tehakse SAISis sellisel juhul peale lõpetamist (välisülikooli lõpetajatel peale lõpudokumendi ja ENIC-NARIC keskuse hinnangu esitamist), kuni 30.08.2020.
Õppima tulek tuleb SAISis kinnitada peale "vastuvõetavaks" märkimist kahe päeva jooksul.

Laeb infot...