Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Kunstiakadeemia alustavad 20. novembril ühise koolitusprogrammiga „Tuleviku insener-disainer“ (TID), kuhu oodatakse andekaid 9.–12. klasside õpilasi üle Eesti. Programmi toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

TalTechi ja EKA koolitusprogramm

TalTech ja EKA kutsuvad appi üldhariduskoolide õpetajaid, kes kaasaksid oma kooli andekaid õpilasi loodud koolitusprogrammi. Tuleviku insener-disainer on uudne projekt, kus õpingute käigus saavad noored põhjaliku ülevaate inseneri ja disaineri elukutsest. Koos juhendajatega otsivad noored vastuseid küsimustele, milleks on need elukutsed vajalikud, mis on nende rollid ning kuidas insenerid ja disainerid oma tootearenduses üksteist täiendavad. TalTech ja EKA ühendavad selles projektis inseneriteadmised ja -oskused loovuse, tähenduse ja kasutajakesksusega. Projekti laiem teema on kliimamuutused ning nende mõju ühiskonnale.

EKA disainiteaduskonna dekaan Ruth-Helene Melioranski avab programmi loomise tagamaid: “Tänasest kliimakriisist tulenevad probleemid on väga komplekssed ning senised lahenduskäigud ei ole aidanud. Vaja on värsket, nii loomingulist kui analüütilist erialadeülest lähenemist sisulise ja töötava innovatsioonini jõudmiseks. Kahe oma spetsiifikas Eesti parima kõrgkooli, EKA ja TalTechi teadlaste koostöös loodud programmis paneme aluse andekate koolinoorte uudsele probleemipõhisele õppele, mille tulemusel valmivad kevadeks reaalsed prototüübid uutest võimalustest kliimakriisiga toimetulekul.”

TalTechi avatud ülikooli juhataja Hanno Tomberg lausus: "Ootame koolitusprojekti eelkõige neid noori, kes soovivad oma ideid teostada ja kellele saaksid ülikoolid nende elluviimisel toeks olla. Anname ka teadmisi projektide loomisest ja keeruliste ülesannete lahendamisest. Kuna koolitusprogramm toimub nädalavahetuseti, ootame sinna õpilasi üle Eesti Rõugest ja Sõrvest kuni Narva-Jõesuu ja Pärnuni."

Programmi oodatud noorte andekuse määratlemisel lähtuvad juhendajad nii õpilaste üldistest vaimsetest võimetest kui sellest, kuivõrd on õpilastes arenenud huvi maailmas toimuva vastu, kui tugev on nende kriitikameel ning kui loovalt nad oskavad probleemidele läheneda. Programmis osalevatelt noortelt ootavad läbiviijad loovust ning julgust katsetada ka ideid, mis võivad esialgu tunduda hullumeelsed. Programmi palume andekatel noortel end registreerida aadressil: taltech.ee/tid

TID õppepäevad sisaldavad väiksemas mahus teoreetilist ja suuremas mahus praktilist õpet. Novembris 2021 toimuvad sissejuhatavad veebiseminarid. Põhjalikum ja praktilisem osa viiakse läbi 2022. aasta jaanuarist kuni juunini väiksemates gruppides 12-päevaliste õppetsüklitena. Õppepäevad on planeeritud toimuma kontaktõppes. Õpilasi juhendavad kummagi ülikooli õppejõud ja tudengid.

Programmi moodulid on sõnastatud küsimustena:

  • Sissejuhatus – Kes loob tuleviku maailma?
  • Teemamoodul – Kuidas saab teisele kaldale?
  • Teemamoodul – Kuidas saada toitu?
  • Teemamoodul – Kuidas õppida muutuvas kliimas?

Lisainfot projekti ja osalemise kohta: taltech.ee/tid.

Laeb infot...