Tallinna Tehnikaülikool

Kliimaneutraalse maailma väljakutsetega hakkama saamiseks vajame täiesti uutmoodi andeid ja uutmoodi loomingulisust. Kui tunned, et sind tulevikuprobleemide lahendamine puudutab, siis on TID-programm sinu jaoks!

Registreerumine TID programmi

Registreerumine TID programmi on avatud kuni 13. jaanuarini.

Registreerumisel palume lahtrisse "Märkused" lisada, kummas teemamoodulis soovid osaleda:

 • Kuidas ehitada ise keskkonnasõbralikku sõidukit?
 • Kuidas võita toidusõda?
   

Registreeru siin

TID programmi tutvustus (UUS!)

Uus Tuleviku insener-disainer (TID) on uudne ja Eestis ainulaadne õppeprogramm, mille laiem teema on kliimamuutused ja nende mõju ühiskonnale. Programmi käigus saavad noored põhjaliku ülevaate inseneri, loodusteadlase ja disaineri elukutsest. Koos juhendajatega leitakse vastused küsimustele, milleks on need ametid vajalikud, millised on nende tööpõhimõtted ning kuidas nad oma töödes/tootearenduses üksteist täiendavad. Tallinna Tehnikaülikool (TalTech)Eesti Kunstiakadeemia (EKA) ja Tallinna Ülikool (TLÜ) ühendavad selles projektis inseneriteadmised ja -oskused loovuse, tähenduse ja kasutajakesksusega. Õppeprogramm „Tuleviku insener-disainer“ on suunatud 9. – 12. klasside noortele üle Eesti. Programmi on oodatud noored, kelle jaoks üldhariduskooli ainekavad ei paku piisavalt väljakutseid ning kes sooviksid õppida lähemalt tundma nii inseneeria ja disaini kui ka arhitektuuri valdkondi. Oluliseks omaduseks peame seoste nägemise oskust erinevate valdkondade vahel ja oskust erinevaid distsipliine omavahel ühendada. Oluline on tervikpildi nägemise võime!

Maailm on me ümber väga kiires muutumises. Ühelt poolt on meid viimastel aastatel tabanud erinevad kriisid – kliimakriis, koroonakriis jne. Teiselt poolt on tehnoloogia areng mõjutanud nii meie kõigi igapäevast käitumist kui riikide ja organisatsioonide toimimist. Selle kõige keskel hakkama saamiseks on vaja mõista erinevate nähtuste olemust ning loodud lahenduste toimimisloogikaid. Veelgi enam - oluline on oskus ise toimivaid lahendusi luua ning maailma elamisväärsesse tulevikku panustada.

Programmis tutvustame disaini ja inseneeria valdkondade võimalusi kaasaegsete probleemide käsitlemisel ning eriti kliimaneutraalsuse saavutamisel. Disaini poolelt usume, et ainult uue tehnoloogia arendusest ei piisa, oluline on see arendada inimestele tähenduslikuks. Vaja on luua lahendusi jätkusuutlikuma käitumise toetamiseks. Selle kultuurilise mõõtme tõttu on sissejuhatava mooduli disainiteema keskmes inimese ja keskkonna suhe. Vaatame lähemalt, kuidas mõista kasutajaid ja lahenduste toimimise konteksti. Kuidas disainida jätkusuutlikke, inimlikke ja samas tulusaid lahendusi? Milline on juba täna disaineri roll kliimakriisiga toimetulekul?

Inseneeria poolelt vaadatakse uutele materjalidele, tarkadele tehnoloogiatele ning ringmajandusele selliselt otsa, et ühekordsete toodete ajastu asendada sujuvalt säästlikuma ja paremaga. Tõdetakse, et üksi probleeme lahendades saavutatakse parimal juhul keskpärane tulemus. Ja et vaja on omada sõpru võimalikult paljudes erinevates valdkondades alates näiteks disainist, ehitusest, taimekasvatusest, keskkonnahoiust ning lõpetades psühholoogiaga. Samuti oleme inimkonna arengus jõudnud ülikiire arengu ajajärku. Sellega seoses võivad muutused toimuda mitte enam aastakümnete vaid juba aastatega. Seda kõike peab tegevuste planeerimises arvestama õppima.

Video juba toimunud TID-programmi kick-off päevast 2022. aasta jaanuaris:

Teemamoodulid (UUS!)

2022/2023 toimub uues TID programmis neli teemamoodulit:

 • Kuidas ehitada ise keskkonnasõbralikku sõidukit?
 • Kuidas võita toidusõda?
 • Milline on asjade tulevik?
 • Milline on ideaalne klassiruum?

Programm on suunatud 9.-12. klassi noortele üle Eesti.
Programmi õppepäevad toimuvad laupäeviti, üldjuhul algusega kell 10.00.
Teemamoodulites on 6-12 õppepäeva, iga õppepäev on kuni 6 akadeemilist tundi ja päev sisaldab ka lõunapausi.
Teemamoodulid viiakse läbi kontaktõppes nii TalTechi kui EKA seminariruumides, laborites ja töökodades. NB! Teemamoodulid viiakse läbi kontaktõppes väiksemates gruppides või kombineeritult veebiseminaridena, kui kehtivad Covid-19 piirangud kontaktõppele.
Teemamoodulis osalemise tasu on 60 eurot. Osalustasu on võimalik maksta ka kahes või neljas osas, vastavalt kahel kuul 30 eurot või neljal kuul 15 eurot. Osamaksetena tasumise soovist palun anda teada TID-i projektijuhile Katariina Popsile (katariina.pops@taltech.ee).
Osalejatele väljastpoolt Harjumaad kompenseeritakse sõidukulud.
Programm viiakse läbi eesti keeles, vajadusel saavad osalejad juhendajatelt tuge kas vene või inglise keeles.

Registreeru siin

Registreerumisel palume lahtrisse "Märkused" lisada, kummas teemamoodulis soovid osaleda:

 • Kuidas ehitada ise keskkonnasõbralikku sõidukit?
 • Kuidas võita toidusõda?

14. jaanuaril alustavad teemamoodulid

Õppemooduli eesmärk on disainida ja ehitada sõiduvahend, millega on mugav liikuda tänapäevases linnaruumis ühest kohast teise – tuua poest terve nädala toidukraam, sõita kiiresti üle Pärnu maantee viadukti või minna niisama mõnusalt kulgema.

Sõiduvahendi loomisel pöörame tähelepanu selle funktsionaalsusele, aga ka sõiduki välimusele, et see linnapildis pilke püüaks. Tulevikku vaatavalt peame silmas ka keskkonnasõbralikkust – valmiva sõiduvahendiga ringi sõitmisel ei ole vaja muretseda oma ökoloogilise jalajälje ega pidevalt tõusvate kütusehindade pärast.

Õppemoodul on loodud ja viiakse läbi Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia koostööna.

Käesolev teemamoodul koosneb 10 õppepäevast, mis toimuvad jaanuarist aprillini 2023.

Kliimamuutuste mõju toidu kasvatamisele ja tootmisele, toidu raiskamine, maailma rahvastiku pidev kasv ja sellest tulenevad toidukriisid on toidumaailmas aktuaalsed teemad.

Õppemooduli käigus tutvutakse toiduga erinevate nurkade alt: toiduainete koostis ja energiasisaldus, toiduäri, kliimaprotsesside mõju toidule, toidu töötlemine, pakendamine, tervislik toit ja toidukultuur. Lisaks otsitakse lahendusi toidukriisile, näljahädadele ja toidu kvaliteedi probleemidele.

Erinevate praktiliste tegevustena asume ise kööki toitu valmistama, proovime söönuks saada looduses, teeme toiduga kaitseid, vaatleme kohvikuid ning külastame ka jõusaali, et aru saada, kuidas meie keha toimib. Lisaks valmistavad moodulis osalevad noored grupitöödena videod ideaalsest tulevikukülast, mis toimib toiduküsimuses võimalikult orgaaniliselt ja loodussäästlikult.

Õppemoodul on loodud ja viiakse läbi Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli koostööna.

Käesolev teemamoodul koosneb 8 õppepäevast, mis toimuvad jaanuarist aprillini 2023.

12. novembril alustanud teemamoodulid

Õppemooduli eesmärk on tutvuda lähemalt asjadega, mida me oma igapäevaelus kasutame – mis materjalidest asjad on tehtud, kas ja mille jaoks meil neid vaja on ning kuidas võiksime luua asju tulevikus?

Mooduli jooksul lammutame osa asju lahti, et analüüsida nende sisu ja vajalikkust. Tutvume innovaatiliste toodetega, millega on võimalik luua edukad rahvusvahelised ärid (näiteks Starshipi pakirobotid). Teeme tutvust ettevõtlusega ning ringmajanduse ja asjade taaskasutuse kontseptsiooniga. Lisaks loome ise uusi asju, mis võiksid olla inimestele vajalikud ning millel võiks olla turgu. Mooduli jooksul disainivad ja valmistavad õpilased ise oma leiutiste prototüübid.

Õppemoodul on loodud ja viiakse läbi Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia koostööna.

Käesolev teemamoodul koosneb 6 õppepäevast, mis toimuvad 2022. aasta novembris ja detsembris.

Kuupäev
12. november 2022
19. november 2022
26. november 2022
3. detsember 2022
10. detsember 2022
17. detsember 2022

Õppemooduli eesmärk on uurida õpikeskkonda sisekujunduse ja sisekliima kontekstis – kuidas mõjutab meie keskendumis- ja õpivõimet ruum meie ümber?

Mooduli jooksul läheneme klassiruumi kujundamisele kahest küljest – ühelt poolt püüame luua head õhukvaliteeti ja teiselt poolt püüame tähelepanu pöörata ruumi välimusele ning asjade paigutamisele.

Sisekliima tähendab seda, et õpikeskkonnas tuleb samaaegselt saavutada:

 • soojuslik mugavus ehk inimestel ei tohi olla ei jahe ega palav;
 • hea õhu kvaliteet, mis tagab õpivõime ning tervisliku keskkonna;
 • piisav ja mugav valgustus, mis hõlmab nii loomulikku kui ka tehisvalgustust;
 • akustiliselt sobiv keskkond, kus ei ole häirivat müra.
   

Meeskonnatööna arendatakse välja lahendus, mille abil luuakse mugav, tervislik ja ohutu õpikeskkond klassiruumis. Mooduli läbinud õppurid omavad ülevaadet hea õpikeskkonna loomisest, sealhulgas hoonete sisekliimast, ventilatsioonist, sisekujundusest ja disainist ning nende omavahelistest seosetest.

Õppemoodul on loodud ja viiakse läbi Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia koostööna.

Käesolev teemamoodul koosneb 10 õppepäevast, millest 4 viiakse läbi 2022. aasta novembris ja detsembris. Ülejäänud 6 õppepäeva toimuvad jaanuarist aprillini 2023.

Kuupäev
12. november 2022
19. november 2022
26. november 2022
3. detsember 2022
HTM Logo

Projekt "Tuleviku insener-disainer" on osa Tallinna Teadus- ja Loomekoolist ning selle läbiviimist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium

Varasemad TID programmid

1. oktoobril 2022 alustasid Tuleviku insener-disainer TalTech ja EKA jätkuprogrammid sisekliima ning sillaehituse valdkondades. Nende programmide vastu huvi tundes kirjutage palun: riina.arvisto@taltech.ee

Lisainfo