Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi geoloogia instituut kutsub loodusteadustest huvitatud gümnaasiumiõpilasi osalema maateaduste olümpiaadil. Parimad saavad oma teadmised proovile panna rahvusvahelisel võistlusel ja osaleda koos geoloogia instituudi meeskonnaga geoloogilisel välitööl Euroopas.

MT_olympiaad

Tänasest, 7. märtsist saab registreeruda Tallinna Tehnikaülikooli maateaduste olümpiaadile. Ülikool korraldab olümpiaadi neljandat aastat. Žürii esimehe, geoloogia instituudi professori Siim Veski sõnul on olümpiaad selle ajaga muutunud loodusainetest huvitatud noortele oluliseks teadmiste proovilepanekuks. “Siin on suur roll gümnaasiumide geograafiaõpetajatel, kelle julgustusel ja toel õpilased olümpiaadil osalevad. Kutsume ka seekord õpetajaid innustama andekaid ning teadmishimulisi noori end meie olümpiaadile kirja panema,” innustab Siim Veski.

Ta lisab, et ehkki maateadust eraldi õppeainena koolis ei õpetata, saavad õpilased muude reaal- ja loodusainete baasilt olümpiaadil hakkama. “Seda näeb varasemate aastate võitjate pealt – sageli on needsamad õpilased olnud edukad ka keemia, geograafia või füüsika olümpiaadidel. Aga midagi pole kaotada ka neil õpilastel, kel varasemalt ehk olümpiaadide kogemusi polegi. Miks mitte tulla proovima ja avastada enda jaoks uus teadusharu? Põnevate teadmiste ja kogemuste kõrval võib noor inimene saada mõtteid edasiseks karjäärivalikuks. Meil on näiteid, kus maateaduste olümpiaadil osalenud õpilane asub pärast gümnaasiumi lõpetamist õppima maapõuega seotud eriala,” rääkis Veski.

Maateaduste olümpiaad toimub 2. aprillil Tallinnas TalTechi linnakus. Registreerimisvormi ja lisainfo leiab olümpiaadi kodulehelt https://taltech.ee/mto.

TalTechi maateaduste olümpiaad pakub rakenduslikke ja loomingulisi ülesandeid, mille eesmärk on mõista Maad ühe tervikliku süsteemina. “Olulisemad kui faktiteadmised on probleemi püstitamise, lahendamise ja järelduste tegemise oskused,” kinnitas TalTechi geoloogia instituudi vanemteadur Leeli Amon, kelle sõnul puudutab olümpiaad mitmeid Maa süsteemidega seotud valdkondi nagu  geoloogia, meteoroloogia, okeanograafia ja keskkonnateadused.

Tavakohaselt eelneb võistlusele õppepäev, kus noored saavad olümpiaadiks ettevalmistuse. Leeli Amon ütles, et ehkki õppepäev pole kohustuslik, tasub seal siiski osaleda. “Õppepäev annab võimaluse kohapeal mineraale, kive ja fossiile uurida ja määrata – neid oskusi läheb olümpiaadil vaja,” rõhutas Amon. Õppepäevale saab maateaduste olümpiaadi kodulehe kaudu registreeruda kuni 10. märtsini, õppepäev toimub 11. märtsil TalTechi ruumides.

Maateaduste olümpiaadi parimatest moodustatakse Eesti esindus rahvusvahelisele olümpiaadile. “Oma taseme pärast me häbenema ei pea, Eesti kooliõpilased on alati saavutanud kõrgeid tulemusi ja mullu tõi Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilane Anna Milena Linder rahvusvaheliselt olümpiaadilt koguni neli kuldmedalit,” sõnas Amon. Rahvusvahelist maateaduste olümpiaadi korraldab Itaalia, kuid sarnaselt eelmise aastaga viiakse võistlus ka seekord läbi interneti vahendusel. “Küll aga on meil plaan võtta parimate tulemuste saavutajad kaasa geoloogia instituudi teadlaste välitöödele Kesk-Euroopas, kui koroonaviiruse leviku või maailma julgeolekuolukord halvemaks ei muutu. Olümpiaadil edukalt osalenud õpilased saavad TalTechi ning Tartu Ülikooli sisse astuda soodustingimustel, ” lubas Leeli Amon.

Maateaduste olümpiaadi korraldavad Tallinna Tehnikaülikooli olümpiaadikool ja geoloogia instituut. TalTechi geoloogia instituut kuulub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduskonda, ühendab loodusteadused ja inseneriõppe ning koolitab mäetööstuse spetsialiste. Samuti uurivad instituudi teadlased, milliseid toormeid Eesti tulevikus vajab ning millised on parimad tehnoloogiad nende kaevandamiseks.

Lisainfo:
TalTech geoloogia instituut
+372 53003098
geo@taltech.ee

Laeb infot...