Tallinna Tehnikaülikool

Maateaduste olümpiaad

Maateaduste olümpiaad on gümnasistidele mõeldud loodusteaduslik võistlus, mis pakub rakenduslikke ja loomingulisi ülesandeid, mille eesmärk on mõista Maad ühe tervikliku süsteemina. Olümpiaad hõlmab valdkondi nagu geoloogia, meteoroloogia, okeanograafia ja keskkonnateadused. Ülesannete edukas lahendamine eeldab teadmisi põhikooli ja gümnaasiumi geograafia, füüsika ja keemia õppekavast ning hea analüüsivõime olemasolu. Mõnedes valdkondades, nagu näiteks geoloogias, on ülesannete temaatika laiem geograafia õppekavas käsitletavast. Süvendatud tähelepanu leiavad sealhulgas geoloogilise aja, Maa süvaprotsesside, keskkonnamuutuste ja maapõueressurssidega seotud teemad. Olümpiaadi ülesannetes pööratakse tähelepanu eelkõige loodusteadusliku uuringu olemuse avamisele, probleemide lahendamise ja järelduste tegemiste oskuste arendamisele. Väiksem osakaal on erinevate valdkondadega seotud faktiteadmistel.

Maateaduste olümpiaadi (MTO) korraldab Tallinna Tehnikaülikool (edaspidi TalTech). Olümpiaad toimub ühes voorus ning võisteldakse ühes vanuseastmes: 10.–12. klassi õpilased. Olümpiaadi sisuliseks läbiviimiseks moodustatakse TalTechi juures maateaduste olümpiaadi žürii (edaspidi žürii).

  • Toimumise aeg: 01.04.2023, kell 10.00 - 14.00
  • Toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool (Ehitajate tee 5, Tallinn)
  • Žürii esimees: Siim Veski (TalTechi professor)
  • Žürii liikmed: Olle Hints (TalTechi professor), Rutt Hints (TalTechi programmijuht), Sirje Keevallik (TalTechi emeriitprofessor), Päivo Simson (TalTechi olümpiaadiõppe peaspetsialist), Leeli Amon (TalTechi vanemteadur), Sigrid Hade, Argo Jõeleht (Tartu Ülikooli vanemteadur), Kairi Põldsaar (Tartu Ülikooli geoloogia peaspetsialist), Konsulteeriv žüriiliige: Piret Karu (Tallinna Reaalkooli geograafiaõpetaja)
  • Korraldajad: Tallinna Tehnikaülikooli Eksami- ja olümpiaadikool ja Geoloogia Instituut

Küsimused saab estiada aadressil: maateadused@taltech.ee


MTO 2022 juhend (Link)

MTO 2022 tulemused (PDF)