Tallinna Tehnikaülikool

Mida sulle pakume?

kmo

Olümpiaadikool korraldab olümpiaade ja võistlusi Tallinna Tehnikaülikoolis. Riigieksamiteks ja sisseastumiskatseteks valmistumisega võrreldes on olümpiaadidel heade tulemuste saavutamine raskem ning nõuab süstemaatilisemat tööd. Seetõttu korraldab olümpiaadikool ka vastavaid ettevalmistuskursuseid ning treeninguid.

Laeb infot...

Kontakt