Tallinna Tehnikaülikool
1 / 2

Tallinna Tehnikaülikooli olümpiaadikooli tutvustus:

Tallinna Tehnikaülikooli olümpiaadikool korraldab olümpiaade ja võistlusi Tallinna Tehnikaülikoolis.

Riigieksamiteks ja sisseastumiskatseteks valmistumisega võrreldes on olümpiaadidel heade tulemuste saavutamine raskem ning nõuab süstemaatilisemat tööd. Seetõttu korraldab olümpiaadikool ka vastavaid ettevalmistuskursuseid ning treeninguid.

Kontakt