Tallinna Tehnikaülikool

Ettevalmistavad kursused olümpiaadideks

Tallinna Tehnikaülikooli Olümpiaadikool korraldab ettevalmistuskursuseid matemaatika, loodusteaduste, maateaduste ja majanduse olümpiaadideks. Enamus kursuste materjalid ning tunniplaanid on kättesaadaval TalTech Moodle'i keskkonnas.

 • 2024/2025 õ/a sügisel algavatele kursustele registreerimine algab septembris.
 • NB! Kursuse edukalt läbimise tõend väljastatakse õpilastele, kes on võtnud osa üle 70% loengutest. 

Ettevalmistav kursus 7. ja 8. klasside loodusteaduste olümpiaadiks

Kursusel keskendutakse füüsika-, keemia- ja bioloogiaalaste teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste arendamisele. Arvesse võetakse loodusteaduste olümpiaadi temaatikat (nii 19. jaanuaril toimuvat piirkonnavooru kui ka 19.-20. aprillil toimuvat lõppvooru. Kursuse sisu võib kattuda eelmise aasta materjalidega.

 • Kursuse kestus: 26.09.2023 - 30.04.2024
 • Kursuse maht: 38 akadeemilist tundi
 • Toimumise aeg: teisipäeviti 16.15 - 17.45 (kuni 05.12.2023 toimuvad tunnid kord nädalas, edaspidi alates 09.01.2024 toimuvad tunnid üle nädala)
 • Kursuse maksumus: 59.-
 • Korraldajad, toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Reaalkool
 • Õpetajad: Raimond Pääru (TalTech), Martin Saar (Tallinna Reaalkool), Tiina Talvi (Tallinna Reaalkool)

NB! Kursuse edukalt läbimise tõend väljastatakse õpilastele, kes on võtnud osa üle 70% loengutest. 

Kursus on selleks õppeaastaks lõppenud!

Ettevalmistav kursus 8. ja 9. klasside füüsikaolümpiaadiks

Kursus on mõeldud neile, kes soovivad koolifüüsika baaskursusest sügavamalt aru saada. Enne ülesannete juurde asumist käsitletakse ka vajalikke baasteadmisi teooriast. Ülesannete lahendamisel liigutakse iga teema juures lihtsamalt keerulisemale, lõpetades füüsikaolümpiaadide ülesannetega.

 • Kursuse kestus: 25.09.2023 - 26.03.2024
 • Kursuse maht: 44 akadeemilist tundi
 • Toimumise aeg: esmaspäeviti 16.15 - 17.45 (varasem grupp) ja 18.15 - 19.45 (hilisem grupp)
 • Kursuse maksumus: 59.-
 • Korraldajad, toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool (hilisem grupp) ja Tallinna Reaalkool (varasem grupp)
 • Õpetajad: Reivo Maasik (Tallinna Reaalkool), Daniel Kaasik (Tallinna Reaalkool) ja Marko Reedik (Tallinna Reaalkool)

NB!  Kursuse edukalt läbimise tõend väljastatakse õpilastele, kes on võtnud osa üle 70% loengutest.

Kursus on selleks õppeaastaks lõppenud!

Ettevalmistav kursus gümnaasiumi füüsikaolümpiaadiks

Kursuse peaeesmärgiks on gümnaasiumi füüsikaolümpiaadiks valmistumine. Lisaks aitab kursus süvendada füüsikaalaseid teadmisi ning valmistab ette tulevaseks tehnikaerialade ülikooliõppeks.

 • Kursuse kestus: 25.09.2023 - 05.02.2024
 • Kursuse maht: 32 akadeemilist tundi
 • Toimumise aeg: esmaspäeviti 16.30 - 18.00
 • Kursuse maksumus: 49.-
 • Korraldajad, toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Reaalkool
 • Õpetajad:  Mart Kuurme ja Saskia Põldmaa

NB! Kursuse edukalt läbimise tõend väljastatakse õpilastele, kes on võtnud osa üle 70% loengutest. 

Kursus on selleks õppeaastaks lõppenud!

Ettevalmistav kursus 8. klassi keemiaolümpiaadiks

Kursusel täiendatakse keemiaalaseid teadmisi ja arendatakse keerulisemate ülesannete lahendamiseks tarvilikke oskusi. Kursuse kava lähtub 8. klassi olümpiaaditemaatikast ning võtab arvesse juba koolitundides omandatut. Kursus toetab õpilasi keemiaolümpiaadi kooli- kui ka piirkonnavooruks valmistumisel.

 • Kursuse kestus: 27.09.2023 - 07.02.2024
 • Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi
 • Toimumise aeg: kolmapäeviti 16.15 - 17.45
 • Kursuse maksumus: 49.-
 • Korraldajad, toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Reaalkool
 • Õpetajad: Kadriann Tamm (TalTech), Martin Saar (Tallinna Reaalkool), Tiina Mägi (Inglise Kolledž), Juri Bolobajev (TalTech)

NB! Kursuse edukalt läbimise tõend väljastatakse õpilastele, kes on võtnud osa üle 70% loengutest. 

Kursus on selleks õppeaastaks lõppenud!

Ettevalmistav kursus 9. klassi keemiaolümpiaadiks

Tegemist on jätkukursusega 8. klassi keemiaolümpiaadiks ettevalmistavale kursusele. Kursusel täiendatakse keemiaalaseid teadmisi ja arendatakse keerulisemate ülesannete lahendamiseks tarvilikke oskusi. Kursuse kava lähtub 9. klassi olümpiaaditemaatikast ning võtab arvesse juba koolitundides omandatut. Kursus toetab õpilasi keemiaolümpiaadi kooli- kui ka piirkonnavooruks valmistumisel.

 • Kursuse kestus: 27.09.2023 - 14.02.2024
 • Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi
 • Toimumise aeg: kolmapäeviti 16.15 - 17.45
 • Kursuse maksumus: 49.-
 • Korraldajad, toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Reaalkool
 • Õpetajad: Kadriann Tamm (TalTech), Martin Saar (Tallinna Reaalkool), Tiina Mägi (Inglise Kolledž), Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium), Juri Bolobajev (TalTech)

NB! Kursuse edukalt läbimise tõend väljastatakse õpilastele, kes on võtnud osa üle 70% loengutest.

Kursus on selleks õppeaastaks lõppenud!

Ettevalmistav kursus matemaatikaolümpiaadiks 9. klassile

Kursusel valmistutakse 9. klassi matemaatikaolümpiaadi kooli- ja piirkonnavooruks. Õpitakse lahendama olümpiaadiülesandeid ja käsitletakse olümpiaadile iseloomulikku temaatikat (jaguvus, hulgad, arvuteooria, loogika, võrratused, mängud, värvimised, tekstülesanded, geomeetria jm.). 

 • Kursuse kestus: 26.09.2023 - 30.01.2024
 • Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi
 • Toimumise aeg: teisipäeviti 16.30 - 18.00
 • Kursuse maksumus: 49.-
 • Korraldaja, toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool
 • Õpetaja: Marge Loik

NB! Kursuse edukalt läbimise tõend väljastatakse õpilastele, kes on võtnud osa üle 70% loengutest. 

Kursus on selleks õppeaastaks lõppenud!

Ettevalmistav kursus matemaatikaolümpiaadiks 10. klassile

Kursusel täiendatakse ja avardatakse matemaatikaalaseid teadmisi ning arendatakse keerulisemate ülesannete lahendamiseks tarvilikke oskusi. Kursuse sisu lähtub 10. klassi matemaatikaolümpiaadi temaatikast. Käsitletakse ka teemasid, mida koolimatemaatika baaskursus piisava põhjalikkusega ei sisalda, kuid mis esinevad sageli olümpiaadidel (näiteks arvuteooria, diskreetne matemaatika jm.).

 • Kursuste kestus: 26.09.2023 - 05.03.2024
 • Kursuste maht: 36 akadeemilist tundi
 • Toimumise aeg: teisipäeviti 17.00 - 18.30 
 • Kursuse maksumus: 49.-
 • Kursuse toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool ja Gustav Adolfi Gümnaasium
 • Õpetajad: Riina Timmermann (Gustav Adolfi Gümnaasium), Tiia Penjam (TalTech)

NB! Kursuse edukalt läbimise tõend väljastatakse õpilastele, kes on võtnud osa üle 70% loengutest. 

Ettevalmistav e-kursus matemaatikaolümpiaadiks 10. klassile

Kursusel täiendatakse ja avardatakse matemaatikaalaseid teadmisi ning arendatakse keerulisemate ülesannete lahendamiseks tarvilikke oskusi. Kursuse sisu lähtub 10. klassi matemaatikaolümpiaadi temaatikast. Käsitletakse ka teemasid, mida koolimatemaatika baaskursus piisava põhjalikkusega ei sisalda, kuid mis esinevad sageli olümpiaadidel (näiteks arvuteooria, diskreetne matemaatika jm.).

 • Kursuste kestus: 28.09.2023 - 07.03.2024
 • Kursuste maht: 36 akadeemilist tundi
 • Toimumise aeg: neljapäeviti 17.00-18.30
 • Kursuse maksumus: 45.-
 • Kursuse toimumise koht: Moodle online keskkond
 • Õpetajad: Riina Timmermann (Gustav Adolfi Gümnaasium), Tiia Penjam (TalTech)

NB! Kursuse edukalt läbimise tõend väljastatakse õpilastele, kes on võtnud osa üle 70% loengutest. 

Kursus on selleks õppeaastaks lõppenud!

Majandusvõistluseks ettevalmistavad online loengud gümnasistidele

Online-kursuse eesmärgiks on ettevalmistus majandusvõistluseks ja majandusolümpiaadiks. Räägitakse huvitavatel majandusteoreetilistel, rahanduse, majandusarvestuse ning ettevõtlusega seonduvatel teemadel.

 • Toimumise aeg: 1.11-12.12.2023
 • Kursuse maht: 14h
 • Kursuse maksumus: 20.-
 • Toimumise koht: TalTech Moodle
 • Korraldaja: Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond
 • Läbiviijad: Olev Tõru, Paavo Siimann, Tarvo Niine, Raili Juurikas, Tõnn Talpsepp

Kursus on selleks õppeaastaks lõppenud!

Maateaduste olümpiaadiks ettevalmistav õppepäev (10. - 12. kl)

Pakume gümnaasiumiõpilastele võimalust end ette valmistada peatselt saabuvaks maateaduste olümpiaadiks. Õppepäeval keskendutakse ülesannete lahenduskäikudele ning olümpiaadiks vajalikele praktilistele oskustele - kohapeal saab uurida ja määrata mineraale, kivimeid ja fossiile.

 • Toimumise aeg: 04.03.2024
 • Toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudis (Ehitajate tee 5, Tallinn)
 • Läbiviijad: Professor Alvar Soesoo, Leeli Amon, Rutt Hints, Siim Roov
 • Õppepäev on tasuta!

NB! Osalejate arv on piiratud! Lõunasöök on tasuta!

Kursus on selleks õppeaastaks lõppenud!

Lisainfo