TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Siit leiate info kõikide Olümpiaadikooli kursuste kohta ning tunniplaanid.

Kõikide kursuste materjalid ning distantsõppe viited on saadaval TalTech Moodle'i keskkonnas

Ettevalmistuskursused olümpiaadideks

Ettevalmistav kursus matemaatikaolümpiaadiks 9. klassile

Kursus on selleks õppeaastaks lõppenud!

Kursusel valmistutakse 9. klassi matemaatikaolümpiaadi kooli- ja piirkonnavooruks. Õpitakse lahendama olümpiaadiülesandeid ja käsitletakse olümpiaadile iseloomulikku temaatikat (jaguvus, hulgad, arvuteooria, loogika, võrratused, mängud, värvimised, tekstülesanded, geomeetria jm). Ootame kursusele erinevate koolide õpilasi.

Kursuse kestus: 28.09.2021 - 25.01.2022
Kursuse maht: 30h
Toimumise aeg: teisipäeviti 16.30 - 18.00
Korraldaja, toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool
Õpetaja: Marge Loik
NB! Kursus on tasuta; Kursuse edukalt läbimise tõend väljastatakse õpilastele, kes on võtnud osa üle 70% loengutest; Uute liikumispiirangute juhul lähevad tunnid edasi veebi vahendusel

Ettevalmistav kursus matemaatikaolümpiaadiks 10. klassile (sobib ka 11. ja 12. klassile)

Kursus on selleks õppeaastaks lõppenud!

Kursusel täiendatakse ja avardatakse matemaatikaalaseid teadmisi ning arendatakse keerulisemate ülesannete lahendamiseks tarvilikke oskusi. Kursuse sisu lähtub 10. klassi matemaatikaolümpiaadi temaatikast. Käsitletakse ka teemasid, mida koolimatemaatika baaskursus piisava põhjalikkusega ei sisalda, kuid mis esinevad sageli olümpiaadidel (nt arvuteooria, diskreetne matemaatika jm). Ootame kursusele erinevate koolide õpilasi.

Kursuse kestus: 28.09.2021 - 22.03.2022
Kursuse maht: 44h
Toimumise aeg: Teisipäeviti 17.00 - 18.30
Korraldajad, toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool ja Gustav Adolfi Gümnaasium
Õpetajad: Auli Reitel (Gustav Adolfi Gümnaasium), Ella Šved (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium), Riina Timmermann (Gustav Adolfi Gümnaasium), Aleksandr Šved
NB! Kursus on tasuta; Kursuse edukalt läbimise tõend väljastatakse õpilastele, kes on võtnud osa üle 70% loengutest; Uute liikumispiirangute juhul lähevad tunnid edasi veebi vahendusel

Ettevalmistav kursus 7. ja 8. klasside loodusteaduste olümpiaadiks

Kursus on selleks õppeaastaks lõppenud!

Kursusel keskendutakse füüsika-, keemia- ja bioloogiaalaste teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste arendamisele, kusjuures arvesse võetakse loodusteaduste olümpiaadi temaatikat (nii 9. novembril toimuvat piirkonnavooru kui ka 18. aprillil toimuvat lõppvooru).
Ootame kursusele erinevate koolide õpilasi.
Kursuse sisu võib kattuda eelmise aasta materjalidega.

Kursuse kestus: 28.09.2021 - 03.05.2022
Kursuse maht: 36h
Toimumise aeg: teisipäeviti 16.15 - 17.45 (piirkonnavooruni kord nädalas, edaspidi üle nädala)
Korraldajad, toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Reaalkool
Õpetajad: Marina Kritševskaja (TalTech), Raimond Pääru (TalTech), Kadriann Tamm (TalTech), Martin Saar (Tallinna Reaalkool), Reivo Maasik (Tallinna Reaalkool), Tiina Talvi (Tallinna Reaalkool)
NB! Kursus on tasuta; Kursuse edukalt läbimise tõend väljastatakse õpilastele, kes on võtnud osa üle 70% loengutest; Uute liikumispiirangute juhul lähevad tunnid edasi veebi vahendusel

Ettevalmistav kursus gümnaasiumi füüsikaolümpiaadiks

Kursus on selleks õppeaastaks lõppenud!

Kursuse peaeesmärgiks on gümnaasiumi füüsikaolümpiaadiks valmistumine. Lisaks aitab kursus süvendada füüsikaalaseid teadmisi ning valmistab ette tulevaseks tehnikaerialade ülikooliõppeks.
Ootame kursusele erinevate koolide õpilasi.

Kursuse kestus: 27.09.2021 - 31.01.2022
Kursuse maht: 30h
Toimumise aeg: esmaspäeviti 16.30 - 18.00
Korraldajad, toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Reaalkool
Õpetajad: Jaan Kalda (TalTech), Joonas Kalda (Cambridge'i Ülikool), Raimond Pääru (TalTech), Toomas Reimann (Tallinna Reaalkool), Reivo Maasik (Tallinna Reaalkool)
NB! Kursus on tasuta; Kursuse edukalt läbimise tõend väljastatakse õpilastele, kes on võtnud osa üle 70% loengutest; Uute liikumispiirangute juhul lähevad tunnid edasi veebi vahendusel

Ettevalmistav kursus 8. ja 9. klasside füüsikaolümpiaadiks

Kursus on selleks õppeaastaks lõppenud!

Kursus on mõeldud neile, kes soovivad koolifüüsika baaskursusest sügavamalt aru saada. Enne ülesannete juurde asumist käsitletakse ka vajalikke baasteadmisi teooriast. Ülesannete lahendamisel liigutakse iga teema juures lihtsamalt keerulisemale, lõpetades füüsikaolümpiaadide ülesannetega.
Ootame kursusele erinevate koolide õpilasi.

Kursuse kestus: 27.09.2021 - 28.03.2022
Kursuse maht: 44h
Toimumise aeg: esmaspäeviti 16.15 - 17.45 (varasem grupp) & 18.15 - 19.45 (hilisem grupp)
Korraldajad, toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Reaalkool
Õpetaja: Raimond Pääru (TalTech), Reivo Maasik (Tallinna Reaalkool)
NB! Kursus on tasuta; Kursuse edukalt läbimise tõend väljastatakse õpilastele, kes on võtnud osa üle 70% loengutest; Uute liikumispiirangute juhul lähevad tunnid edasi veebi vahendusel

Ettevalmistav kursus 8. klassi keemiaolümpiaadiks

Kursus on selleks õppeaastaks lõppenud!

Kursusel täiendatakse-avardatakse keemiaalaseid teadmisi ja arendatakse keerulisemate ülesannete lahendamiseks tarvilikke oskusi. Kursuse kava lähtub 8. klassi olümpiaaditemaatikast ning võtab arvesse juba koolitundides omandatut. Kursus toetab õpilasi keemiaolümpiaadi kooli- kui piirkonnavooruks valmistumisel.
Ootame kursusele erinevate koolide õpilasi.

Kursuse kestus: 29.09.2021 - 26.01.2022
Kursuse maht: 30h
Toimumise aeg: kolmapäeviti 16.15 - 17.45
Korraldajad, toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Reaalkool
Läbiviijad: Kadriann Tamm (TalTech), Martin Saar (Tallinna Reaalkool), Tiina Mägi (Inglise Kolledž), Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium)
NB! Kursus on tasuta; Kursuse edukalt läbimise tõend väljastatakse õpilastele, kes on võtnud osa üle 70% loengutest; Uute liikumispiirangute juhul lähevad tunnid edasi veebi vahendusel

Ettevalmistav kursus 9. klassi keemiaolümpiaadiks

Kursus on selleks õppeaastaks lõppenud!

Tegemist on jätkukursusega 8. klassi keemiaolümpiaadiks ettevalmistavale kursusele. Kursusel täiendatakse-avardatakse keemiaalaseid teadmisi ja arendatakse keerulisemate ülesannete lahendamiseks tarvilikke oskusi. Kursuse kava lähtub 9. klassi olümpiaaditemaatikast ning võtab arvesse juba koolitundides omandatut. Kursus toetab õpilasi keemiaolümpiaadi kooli- kui piirkonnavooruks valmistumisel.
Ootame kursusele erinevate koolide õpilasi.

Kursuse kestus: 29.09.2021 - 26.01.2022
Kursuse maht: 30h
Toimumise aeg: kolmapäeviti 16.15 - 17.45
Korraldajad, toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Reaalkool
Läbiviijad: Kadriann Tamm (TalTech), Martin Saar (Tallinna Reaalkool), Tiina Mägi (Inglise Kolledž), Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium)
NB! Kursus on tasuta; Kursuse edukalt läbimise tõend väljastatakse õpilastele, kes on võtnud osa üle 70% loengutest; Uute liikumispiirangute juhul lähevad tunnid edasi veebi vahendusel

Maateaduste olümpiaadiks ettevalmistav õppepäev veebis (10. - 12. kl)

Pakume gümnaasiumiõpilastele võimalust end ette valmistada peatselt saabuvaks maateaduste olümpiaadiks. Kolm õppejõudu-žüriiliiget keskenduvad seekord praktilistele ülesannetele ning lahenduskäikudele.

Toimumise aeg: 25.03.2022 kell 14:00 - 16:45
Toimumise koht: Zoom
Läbiviijad: Professor Aarne Männik, Professor Alvar Soesoo, Päivo Simson
NB! Õppepäev on tasuta!


25.03.2022 toimunud õppepäeva veebitund: LINK

01.04. 2022 Maateaduste olümpiaadi eelõhtul on veel võimalus üle vaadata ja värskendada teadmisi kivimitest ning fossiilidest!
Kell 14-17 TalTech geoloogia instituudi avatud kollektsioon: fossiilid ja kivimid (Professor Olle Hints, tudeng Aileen Umal, toimumispaik TalTech GEO-maja)

Majandusvõistluseks ettevalmistavad online loengud gümnasistidele

Kursus on selleks õppeaastaks!

Hea majandushuviline gümnasist. Online-kursuse eesmärgiks on ettevalmistus majandusvõistluseks ja majandusolümpiaadiks. Räägitakse huvitavatel majandusteoreetilistel, rahanduse, majandusarvestuse ning ettevõtlusega seonduvatel teemadel.

Kursuse kestus: 03.11.2021 - 15.12.2021
Kursuse maht: 14h
Toimumise koht: TalTech Moodle
Korraldaja: Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond
Läbiviijad: Avo Org, Marianne Kallaste, Paavo Siimann, Ants Aasmaa, Kaidi Kallaste, Olev Tõru, Tarvo Niine
NB! Kursus on tasuta!