Tallinna Tehnikaülikool

Registreerimine Olümpiaadikooli 2022/2023 õppeaasta kursustele on avatud!

Tallinna Tehnikaülikooli Olümpiaadikool korraldab tasuta ettevalmistuskursuseid matemaatika, loodusteaduste, maateaduste ja majanduse olümpiaadideks.

Kõikide kursuste materjalid ning tunniplaanid on kättesaadaval TalTech Moodle'i keskkonnas.

Ettevalmistuskursused olümpiaadideks

Majandusvõistluseks ettevalmistavad online loengud gümnasistidele

Registreeru siin!

Online-kursuse eesmärgiks on ettevalmistus majandusvõistluseks ja majandusolümpiaadiks. Räägitakse huvitavatel majandusteoreetilistel, rahanduse, majandusarvestuse ning ettevõtlusega seonduvatel teemadel.

Kursuse kestus: 02.11.2022-14.12.2022
Kursuse maht: 14h
Toimumise koht: TalTech Moodle
Korraldaja: Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond
Läbiviijad: Avo Org, Kaidi Kallaste, Paavo Siimann, Ants Aasma, Olev Tõru, Tarvo Niine, Raili Juurikas
NB! Kursus on tasuta!

Ettevalmistav kursus matemaatikaolümpiaadiks 9. klassile

Kursusel valmistutakse 9. klassi matemaatikaolümpiaadi kooli- ja piirkonnavooruks. Õpitakse lahendama olümpiaadiülesandeid ja käsitletakse olümpiaadile iseloomulikku temaatikat (jaguvus, hulgad, arvuteooria, loogika, võrratused, mängud, värvimised, tekstülesanded, geomeetria jm.). 

Kursuse kestus: 27.09.2022 - 31.01.2023
Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi
Toimumise aeg: teisipäeviti 16.30 - 18.00
Korraldaja, toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool
Õpetaja: Marge Loik
NB! Kursus on tasuta. 

NB! Kursuse grupp on täitunud!

Kursuse ajakava

Ettevalmistav kursus matemaatikaolümpiaadiks 10. klassile

Kursusel täiendatakse ja avardatakse matemaatikaalaseid teadmisi ning arendatakse keerulisemate ülesannete lahendamiseks tarvilikke oskusi. Kursuse sisu lähtub 10. klassi matemaatikaolümpiaadi temaatikast. Käsitletakse ka teemasid, mida koolimatemaatika baaskursus piisava põhjalikkusega ei sisalda, kuid mis esinevad sageli olümpiaadidel (näiteks arvuteooria, diskreetne matemaatika jm.).

Kursuste kestus: 27.09.2022 - 07.03.2023
Kursuste maht: 36 akadeemilist tundi
Toimumise aeg: teisipäeviti 17.00 - 18.30 
Kursuse toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool ja Gustav Adolfi Gümnaasium
Õpetajad: Riina Timmermann (Gustav Adolfi Gümnaasium), Tiia Penjam (TalTech)
NB! Kursus on tasuta. 

Registreeri

Ettevalmistav e-kursus matemaatikaolümpiaadiks 10. klassile

Kursusel täiendatakse ja avardatakse matemaatikaalaseid teadmisi ning arendatakse keerulisemate ülesannete lahendamiseks tarvilikke oskusi. Kursuse sisu lähtub 10. klassi matemaatikaolümpiaadi temaatikast. Käsitletakse ka teemasid, mida koolimatemaatika baaskursus piisava põhjalikkusega ei sisalda, kuid mis esinevad sageli olümpiaadidel (näiteks arvuteooria, diskreetne matemaatika jm.).

Kursuste kestus: 29.09.2022 - 09.03.2023
Kursuste maht: 36 akadeemilist tundi
Toimumise aeg: neljapäeviti 17.00-18.30 
Kursuse toimumise koht: Moodle online keskkond
Õpetajad: Riina Timmermann (Gustav Adolfi Gümnaasium), Tiia Penjam (TalTech)
NB! Kursus on tasuta. 

Registreeri

Ettevalmistav kursus 7. ja 8. klasside loodusteaduste olümpiaadiks

Kursusel keskendutakse füüsika-, keemia- ja bioloogiaalaste teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste arendamisele. Arvesse võetakse loodusteaduste olümpiaadi temaatikat (nii 25. novembril toimuvat piirkonnavooru kui ka 22. aprillil toimuvat lõppvooru).
Kursuse sisu võib kattuda eelmise aasta materjalidega.

Kursuse kestus: 27.09.2022 - 02.05.2023
Kursuse maht: 38 akadeemilist tundi
Toimumise aeg: teisipäeviti 16.15 - 17.45 (kuni 06.12.2022 toimuvad tunnid kord nädalas, edaspidi alates 10.01.2023 toimuvad tunnid üle nädala)
Korraldajad, toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Reaalkool
Õpetajad: Raimond Pääru (TalTech), Martin Saar (Tallinna Reaalkool), Tiina Talvi (Tallinna Reaalkool)
NB! Kursus on tasuta. Kursuse edukalt läbimise tõend väljastatakse õpilastele, kes on võtnud osa üle 70% loengutest. 

NB! Kursuse grupp on täitunud!

Kursuse ajakava

Ettevalmistav kursus gümnaasiumi füüsikaolümpiaadiks

Kursuse peaeesmärgiks on gümnaasiumi füüsikaolümpiaadiks valmistumine. Lisaks aitab kursus süvendada füüsikaalaseid teadmisi ning valmistab ette tulevaseks tehnikaerialade ülikooliõppeks.

Kursuse kestus: 26.09.2022 - 06.02.2023
Kursuse maht: 32 akadeemilist tundi
Toimumise aeg: esmaspäeviti 16.30 - 18.00
Korraldajad, toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Reaalkool
Õpetajad:  Reivo Maasik (Tallinna Reaalkool), Mart Kuurme (Tallinna Reaalkool), Toomas Reimann (Tallinna Reaalkool) ja Eero Uustalu (TalTech)
NB! Kursus on tasuta. Kursuse edukalt läbimise tõend väljastatakse õpilastele, kes on võtnud osa üle 70% loengutest. 

Registreeri

Ettevalmistav kursus 8. ja 9. klasside füüsikaolümpiaadiks

Kursus on mõeldud neile, kes soovivad koolifüüsika baaskursusest sügavamalt aru saada. Enne ülesannete juurde asumist käsitletakse ka vajalikke baasteadmisi teooriast. Ülesannete lahendamisel liigutakse iga teema juures lihtsamalt keerulisemale, lõpetades füüsikaolümpiaadide ülesannetega.

Kursuse kestus: 26.09.2022 - 27.03.2023
Kursuse maht: 44 akadeemilist tundi
Toimumise aeg: esmaspäeviti 16.15 - 17.45 (varasem grupp) ja 18.15 - 19.45 (hilisem grupp)
Korraldajad, toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool (hilisem grupp) ja Tallinna Reaalkool (varasem grupp)
Õpetajad: Raimond Pääru (TalTech), Reivo Maasik (Tallinna Reaalkool), Daniel Kaasik (Tallinna Reaalkool) ja Marko Reedik (Tallinna Reaalkool)
NB! Kursus on tasuta. Kursuse edukalt läbimise tõend väljastatakse õpilastele, kes on võtnud osa üle 70% loengutest.

NB! Kursuse grupid on täitunud!

Varasema grupi kursuse ajakava

Hilisema grupi kursuse ajakava

Ettevalmistav kursus 8. klassi keemiaolümpiaadiks

Kursusel täiendatakse keemiaalaseid teadmisi ja arendatakse keerulisemate ülesannete lahendamiseks tarvilikke oskusi. Kursuse kava lähtub 8. klassi olümpiaaditemaatikast ning võtab arvesse juba koolitundides omandatut. Kursus toetab õpilasi keemiaolümpiaadi kooli- kui ka piirkonnavooruks valmistumisel.

Kursuse kestus: 28.09.2022 - 08.02.2023
Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi
Toimumise aeg: kolmapäeviti 16.15 - 17.45
Korraldajad, toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Reaalkool
Õpetajad: Kadriann Tamm (TalTech), Martin Saar (Tallinna Reaalkool), Tiina Mägi (Inglise Kolledž), Juri Bolobajev (TalTech)
NB! Kursus on tasuta. Kursuse edukalt läbimise tõend väljastatakse õpilastele, kes on võtnud osa üle 70% loengutest. 

Registreeri

Ettevalmistav kursus 9. klassi keemiaolümpiaadiks

Tegemist on jätkukursusega 8. klassi keemiaolümpiaadiks ettevalmistavale kursusele. Kursusel täiendatakse keemiaalaseid teadmisi ja arendatakse keerulisemate ülesannete lahendamiseks tarvilikke oskusi. Kursuse kava lähtub 9. klassi olümpiaaditemaatikast ning võtab arvesse juba koolitundides omandatut. Kursus toetab õpilasi keemiaolümpiaadi kooli- kui ka piirkonnavooruks valmistumisel.

Kursuse kestus: 28.09.2022 - 08.02.2023
Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi
Toimumise aeg: kolmapäeviti 16.15 - 17.45
Korraldajad, toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Reaalkool
Õpetajad: Kadriann Tamm (TalTech), Martin Saar (Tallinna Reaalkool), Tiina Mägi (Inglise Kolledž), Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium), Juri Bolobajev (TalTech)
NB! Kursus on tasuta. Kursuse edukalt läbimise tõend väljastatakse õpilastele, kes on võtnud osa üle 70% loengutest.

NB! Kursuse grupp on täitunud!

Kursuse ajakava

Maateaduste olümpiaadiks ettevalmistav õppepäev veebis (10. - 12. kl)

Pakume gümnaasiumiõpilastele võimalust end ette valmistada peatselt saabuvaks maateaduste olümpiaadiks. Kolm õppejõudu-žüriiliiget keskenduvad seekord praktilistele ülesannetele ning lahenduskäikudele.

Toimumise aeg: Täpsustamisel
Toimumise koht: Zoom
Läbiviijad: Professor Aarne Männik, Professor Alvar Soesoo, Päivo Simson
NB! Õppepäev on tasuta!


25.03.2022 toimunud õppepäeva veebitund: LINK

01.04. 2022 Maateaduste olümpiaadi eelõhtul on veel võimalus üle vaadata ja värskendada teadmisi kivimitest ning fossiilidest!
Kell 14-17 TalTech geoloogia instituudi avatud kollektsioon: fossiilid ja kivimid (Professor Olle Hints, tudeng Aileen Umal, toimumispaik TalTech GEO-maja)