Tallinna Tehnikaülikool

26. märtsil tehtud muudatused on märgitud sinisega.

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020 hilisõhtul välja üleriigilise eriolukorra. Tallinna Tehnikaülikooli jaoks tähendab eelkõige õppetöö viimist alates 16.03.2020 e-kanalitesse ja kaugõppesse. Üleriigiline eriolukord kehtib esialgu 1. maini.

Vabariigi Valitsus hindab jooksvalt olukorda ja võib anda uued juhised iga kahe nädala tagant. Tutvu Valitsuse määratud eriolukorraga kaasnevate piirangutega.

Juhised tudengitele:

 • 16. märts kuni 1. mai auditoorset õppetööd ei toimu. See tähendab, et õppetöö ei jää ära, vaid viiakse läbi distantsõppe vormis. Õppetöö distantsõppele viimist korraldavad vastutavad õppejõud ning annavad sellest esimesel võimalusel õppeainele registreerunud tudengitele teada.
 • Täiendavate küsimustega konkreetsete õppeainete kohta palume pöörduda vastava õppejõu poole.
 • Täiendavate õppetöö korralduslike küsimuste korral palume pöörduda programmijuhi, oma teaduskonna õppenõustaja või nõustamiskeskuse poole.
  • Nõustajad töötavad  e-kanalite vahendusel (tel, e-mail ja FB), sh ka psühholoogid ja karjäärinõustaja Skype teel. Aja broneerimiseks tuleb neile kirjutada. Täpsem info ja kontaktid nõustamiskeskuse veebilehelt. (17.03)
 • Ülikooli õppehooned (nii Tallinnas kui mujal) on õppetööks suletud.
 • Kõikidel üliõpilastel, sh külalisüliõpilastel, on võimalik õppetööd jätkata e-kanalite vahendusel.
 • Planeeritud doktoritööde kaitsmised toimuvad esialgse info alusel plaanipäraselt.
 • Doktorantide teadus/arendustööga seotud tegevused jätkuvad. Auditoorset õppetööd ei toimu.
 • Raamatute laenutamine ja tagastamine ning e-maili või telefoni teel teenindamine-nõustamine jätkub. Täpsemaid juhised avaldatakse Raamatukogu koduleheltRaamatukogu teenindusaeg tööpäevadel on 9-16.00, nädalavahetusel suletud.
  • Raamatute laenutamine ja tagastamine Kopli harukogus toimub. Täidetakse telefonitsi või e-kirjaga saabunud tellimused. Teenus on kättesaadav E-N 9-16 ja R 9-14. Täpsem info siit. (20.03).
  • Raamatute laenutamist ja tagastamist Kuressaares ei toimu.
 • Kaugjuurdepääs teadusartiklitele ja ülikooli arvutivõrku siit.
 • Ühiselamute elanikele annab täiendavaid juhised Üliõpilasküla. Soovitame haigestunutel oma tervislikust seisundist koheselt Üliõpilasküla teavitada: campus@campusttu.ee, 620 3651.
 • Kui tudengil on tuvastatud koroonaviirusesse nakatumine, siis palume koheselt teavitada nõustamiskeskust: studenthelp@taltech.ee, 620 2244.
 • Ülikooli nõustamiskeskus on kättesaadav telefoni ja meilide kaudu: studenthelp@taltech.ee, 620 2244.
 • Kui teil on käimas või planeerimisel õpingud teistes välisülikoolides, siis erinevate küsimuste korral nõustab teid ülikooli mobiilsuskeskus: mobility@taltech.ee, 620 3549. Mobiilsuskeskus on jooksvalt kontaktis kõikide välisõppes viibivate tudengitega ning vahendab olulist infot partnerülikoolidega.

Juhised töötajatele:

 • Korduma kippuvad küsimused e-õppe kohta leiate siseportaalist. (17.03)
 • Haridustehnoloogiakeskuse juhised õppetöö e-õppes läbiviimiseks leiate SIIT.
 • Kaugtöötamise juhendi leiate SIIT. (19.03)
 • Lähtudes riiklikust hinnangust riskigruppide tervisele, palume üle 60-aastastel töötajatel töötada kodus ja palume üksuste juhtidel see korraldada.(26.03)
 • Teadus- arendustegevus ja haldustegevus toimub eriolukorrale vastavalt, seda ka doktorantidel.
 • Mitteakadeemilistele töötajatele, sarnaselt akadeemiliste töötajatega on lubatud rakenda paindlikku tööaega juhtidega kooskõlastatult.
 • Kodutöö peab olema otsese juhiga kooskõlastatud ja töötaja peab olema kättesaadav. Kodutöö korral tuleb lauatelefonid suunata mobiilidele.
 • Kodutööks vajalike vahendite vajalikkuse ja muretsemise otsustavad juhid üksuste vahendite arvelt.
 • Juhid peavad korraldama alternatiivseid töid, kui isiku tavatööd ei saa teha tudengite puudumise tõttu.
 • Vabatahtlik karantiin on aktsepteeritud kodutööna. Kui sellel ajal jääb töötaja haigeks, siis tuleb võtta haigusleht.
 • Lähetuste osas tuleb järgida riiklike soovitusi, st lähetustest hoiduda.
 • Kui teil on reaalne kahtlus haigestumise osas, siis esmalt tuleb võtta ühendust perearstiga. Edaspidi on koroonaproovi eelduseks perearsti saatekiri (19.03). Füüsiliselt ülikooli kohaletulekut tuleb vältida, kuna see võib ohtu seada teiste inimeste tervise.   
 • Välistöötajad, kellel ei ole Eestis perearsti palume kasutada Terviseameti poolt soovitatud kontakte:
  • Üldiste küsimuste korral pöörduge Terviseameti poole e-posti teel: kesk@terviseamet.ee.
  • Tervist puudutavate küsimuste korral helistage perearsti nõuandetelefonile 1220 või +372 634 6630 (saab helistada ka välismaalt).
  • Kui eelnevatelt kontaktidelt abi ei saa, siis tuleb helistada hädaabinumbril 112.
 • Tööd ei tehta kui ollakse haige või puhkusel. Kui on tuvastatud koroonaviirusesse nakatumine, siis palume koheselt teavitada personaliosakonda (pp@taltech.ee).
 • Nõustajad töötavad  e-kanalite vahendusel (tel, e-mail ja FB), sh ka psühholoogid. Täpsem info ja kontaktid nõustamiskeskuse veebilehelt.

Üritused ja tööalased kogunemised:

 • Kõik piirangud kehtivad 1. maini, kui olukorrast tingituna on varem muutusi, siis annab ülikool nendest teada.
 • Kõik avalikud üritused, mis nõuavad inimeste füüsilist kohalolekut, tühistatakse. Kui on võimalus korraldada üritus läbi elektroonsete kanalite, siis see on lubatud ja isegi soositud.
 • Võimalusel teha tööalased kohtumised, koolitused, üritused elektroonseid kanaleid kasutades.
 • Hügieeninõuded peavad olema kõrgendatud tähelepanu all. Soovitav on hoiduda kätlemistest, embamistest jm lähikontaktidest.

Ülikooli territoorium ja teenused:

 • Ülikooli ruumidesse pääsevad ainult ülikooli töötajad personalikaardi või võtmetega (hoida kaart ja võtmed kaasas!). (17.03)
 • Spordihoone, muuseumi näitusesaal ja raamatukogu lugemissaal on suletud esialgu 1. maini.
 • Raamatute laenutamine ja tagastamine ning e-maili või telefoni teel teenindamine-nõustamine jätkub. Täpsemaid juhised avaldatakse Raamatukogu koduleheltRaamatukogu teenindusaeg tööpäevadel on 9-16.00, nädalavahetusel suletud.
  • Raamatute laenutamine ja tagastamine Kopli harukogus toimub. Täidetakse telefonitsi või e-kirjaga saabunud tellimused. Teenus on kättesaadav E-N 9-16 ja R 9-14. Täpsem info siit. (20.03).
  • Raamatute laenutamist ja tagastamist Kuressaares ei toimu.
 • Kaugjuurdepääs teadusartiklitele ja ülikooli arvutivõrku siit.
 • TalTechi söögikohtade režiim eriolukorras. Alates 16. märts on avatud:
  • U01 peahoone söökla avatud 08.30-14.00
  • SOC kohvik  avatud  08.30 – 14.30

Suletud on: ICT õppehoone kohvik  (19.03),  U04 R-KIOSK (18.03), U06a kohvik, 09.00- 14.00Loodusmaja kohvik, LIB kohvik, MEKTORY kohvik, Eesti Mereakadeemia kohvik, Spordihoone kohvik.

*Söögikohtade lahtioleku kava eriolukorra perioodil muudetakse jooksvalt vastavalt vajadusele.

 • Kasutajatoe (Helpdesk) töökorraldus kuni 1. mai:
  • SOC-129 ruumis on graafiku alusel tööpäevadel kohal üks inimene  vahemikus 8.00–17.00.
  • Kasutajatoe elektrooniline tugi on tagatud tööpäevadel vahemikus 8.00–17.00: portal.taltech.ee, Helpdesk(at)taltech.ee, 620 3333
 • Alates 24. märtsist on kantselei avatud kell 10.00-14.00, muul ajal on kantselei teenus tagatud e-teenusena. Kullerteenuse tellimiseks palume saata e-kiri mari.poobus@taltech.ee.(23.03)

 • Seoses eriolukorra karmistumisega on personaliosakond külastamiseks suletud. Vastame teie küsimustele telefonil 5121925 ja emaili teel pp@taltech.ee. Osakonna külastamine ja personalikaartide kättesaamine toimub eelneval kokkuleppel. (25.03).

 • Kõikide ruumide hoolduskoristus toimub tihedama graafiku alusel  ning lisaks puhastusainele kasutatakse ka desinfitseerimisvahendeid. Õppehoonetes on päevasel ajal lisandunud videosilla võimekusega ruumide, üldkasutatavate alade,  WC-de ja liftide puutepindade puhastamine des. vahendiga, ka põrandapesumasinaga puhastatavate pindade puhastamiseks on pesuainele lisatud des. vahendit. NB! Kindlustame töökabineti või muu ruumi süvapuhastuse 8 tunni jooksul juhul, kui  tuvastatakse, et ruumi on kasutanud nakatunu.(25.03) 

Üldised soovitused:

 • Alates 17.03 tohivad Eestisse siseneda Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud, samuti nende lähisugulased. Alates 17.03 peavad kõik Eestisse tulijad jääma isolatsiooni, st Eestisse saabumisest 14 kalendripäeva jooksul püsima sisenemisel täidetud tervisedeklaratsioonis märgitud elukohas. Loe täpsemaid juhiseid siit (17.03)
 • Välismaalastel, kellel oli 12. märtsi seisuga seaduslik alus Eesti viibimiseks ja kellel on takistatud koju tagasipöördumine, on seaduslik alus Eestis ajutiselt edasi viibida. Loe PPA juhiseid. (17.03)
 • Kutsume kõiki hoidma oma tervist ning järgima varasemast enam hügieeninõudeid. Loe Terviseameti soovitusi.
 • Vältige rahvarohkeid kohti.
 • Vältige kokkupuudet eakamate inimesega, kes on viirusele vastuvõtlikumad. 

13.03 toimunud infotund.

Laeb infot...