Tallinna Tehnikaülikool

Käesolevast sügisest käivitub Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) mehhanotehnika doktoriõppes merenduse peaeriala. Doktoriõppe merenduse peaeriala käivitamist on eest vedanud TalTech Eesti Mereakadeemia koostöös TalTech Inseneriteaduskonnaga. 

Eesti ülikoolides on mitmeid doktoriõppe erialasid, mille mõned õppeained on seotud merenduse valdkonnaga, kuid siiani on puudunud eriala, mis koolitaks merenduse valdkonna ja avara teadusliku merendusvaatega eksperte. 

TalTech Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger sõnab, et käivituv merenduse doktoriõpe on oluline Eesti merendusele, mille läbi ülikool suudab koostöös era- ja avaliku sektoriga astuda suure sammu edasi teaduspõhises sektori arendamises.

Eesti merendussektoris loodav lisandväärtus on umbes 5,5% SKPst, mis on hea näitaja, kuid millel on potentsiaali veelgi kasvada läbi teadus- ja arendustööde. Merendusalase teadustöö vajalikkus on kasvanud välja regionaalsetest ja globaalsetest teadustööd vajavatest valdkondadest ja probleemidest. Merendusalane teadustegevus eeldab kindlasti merenduse doktorante. Kuna Eesti Mereakadeemia ja TalTech on ainuke akadeemiline asutus Eestis, kellel on võimalik merendusalase teadustegevuse ja merehariduse eesmärke täita, siis tuleb viia need eesmärgid ellu, kasutades ühe võimalusena merenduse doktoriõpet. 

Merenduse valdkond on interdistsiplinaarne ja hõlmab erinevaid teadussuundi nagu laevajuhtimine; laevaehitus; hüdrograafia; keskkond – mered, siseveekogud ja sadamad; mehhatroonika ja automatiseerimine, õigusruum; avalik- ja erasektor; juhtimine ja koostöö; teenindus; infotehnoloogia.  Merendussektoris töötavad spetsialistid peavad tundma rahvusvaheliste merendusektori konventsioone IMO, SOLAS, STCW, BWMC, MARPOL, LoadLine, Polar Code, jt. ning olema suutelised planeerima nende sisulisi uurimustöid ja teadusarendus koostööprojekte.  

Alates 1. juunist oleme välja kuulutanud viie doktoritöö teema konkursi, millele saab kandideerida ja dokumente esitada 3. juulini. Doktoritöö teemade ingliskeelse info leiate siit.  Käesoleva aasta doktoritöö peamised märksõnad on masinõppe rakendamine laevakonstruktsioonides, laevaehitusterased, ohutuse parandamine laevade konstruktsioonide ja manööverdamise arendamisel, laevade hüdrodünaamika arvutuslikud nutikad tööriistad, laevade kütusesäästlikkus tuginedes laevade manööverdusele ja meresõiduomadustele. 
TalTech Eesti Mereakadeemia on viimastel aastatel aktiivselt kasvatanud teadustöö mahtu nii läbi rahvusvaheliste koostööprojektide kui ka uute uurimisrühmade loomise. Aktiivselt on käivitunud meretehnoloogia ja hüdrodünaamika uurimisrühm professor Mihkel Kõrgesaare eestvedamisel, tööd on alustanud meretehnika professor Abbas Dashtimanesh ning kuni 31. augustini on käimas konkurss mereveonduse professori leidmiseks, millele on oodatud kandideerima valdkonna teadlased nii Eestist kui ka ülemaailmselt. Lisaks on kavandamisel uued uurimissuunad, mis veelgi kasvatavad Eesti kui mereriigi terviklikku võimekust ellu viia kõrgetasemelist sektorite vajadustest lähtuvat teadusarendustegevust ja töötada välja uusi innovaatilisi lahendusi. 

Laeb infot...