Tallinna Tehnikaülikool

Doktorantuuri korraldus

Doktorantuuri nominaalkestus on neli aastat, mis koosneb doktoriõpingutest ja doktoritööga seotud teadus-, arendus- ja loometegevusest, mis moodustab suurema osa õppekava mahust.
Alates 2022. a sügisest on avatud uued doktoriõppeprogrammid, kus kohustusliku õppetöö maht on 30 EAP. Varasemates õppekavades on see 60 EAP.

Doktorantuuri korraldus, sh doktoriõppe vastuvõtu tingimused ja kord, doktorantide atesteerimise tingimused ja kord, doktoritöö nõuded ning doktoritöö kaitsmise tingimused ja kord on kehtestatud doktorantuuri eeskirjaga.

Iga doktorant koostab õppeinfosüsteemis (ÕIS) juhendaja kaasabil doktorandi tegevuskava. Ühe kuu jooksul alates immatrikuleerimisest tuleb tegevuskavva sisestada doktoritöö põhiandmed; uurimistööplaan ja kirjanduse ülevaade peale esimest õppes oldud semestrit ning enne igat atesteerimist tegevuskava täitmise aruanne.
Tegevuskava täitmist hinnatakse õppeaasta lõpus toimuval atesteerimisel, esimese aasta doktorantide esimene atesteerimine toimub peale esimest õppes oldud semestrit. 

Doktoriõpe lõpeb doktoritöö kaitsmisega. Doktoritöö tuleb vormistada kujundusmallil, mis koos juhenditega on kättesaadavad siseportaalis. Nõuded doktoritööle on kehtestatud doktorantuuri eeskirja 7. peatükis.

Doktorikraadi kaitsmise üldtingimused on sätestatud doktorantuuri eeskirja 8. peatükis. Doktoritöö kaitsnule omistatava teaduskraadi nimetus on filosoofiadoktor (inglise keelne lühend PhD), millele lisatakse sulgudes õppekava või eriala nimetus.

Doktoriõppega seotud teated ja õppekorraldust puudutav informatsioon edastatakse õppeinfosüsteemi vahendusel. ÕISi kaudu edastatavaid teateid on võimalik tellida oma e-posti aadressile.

Doktoriõppe programmid

Alates 2022. a sügisest on avatud uued valdkondlikud doktoriõppe programmid.
Varasemate doktoriõppekavadega saab tutvuda õppeinfosüsteemis.

Eriala on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Programmijuht on täisprofessor tenuuris Pawel Maria Sobocinski, pawel.sobocinski@taltech.ee 

Õppekonsultant infotehnoloogia teaduskonna dekanaadis Katri Kadakas, tel 620 3544, katri.kadakas@taltech.ee

TUTVU ERIALAGA TEADUSKONNA KODULEHEL

Doktoriõppe programmi täisversioon ÕISis

Programmijuht on Maria Cecilia Sarmiento Guerin, tel 56285691, cecilia.sarmiento@taltech.ee

Loodusteaduste programmis on 4 eriala:

 1. biomeditsiin ja tervisetehnoloogiad. Erialajuhid:
       täisprofessor tenuuris Ivo Fridolin, tel 620 2206, ivo.fridolin@taltech.ee ning 
       Maria Cecilia Sarmiento Guerin, tel 56285691, cecilia.sarmiento@taltech.ee
 2. keemia ja biotehnoloogia. Erialajuhid:
       Maria Cecilia Sarmiento Guerin, tel 56285691, cecilia.sarmiento@taltech.ee;
       Maksim Ošeka, tel 620 4372, maksim.oseka@taltech.ee ning
       kaasprofessor tenuuris Petri-Jaan Lahtvee, petri-jaan.lahtvee@taltech.ee
 3. maateadused. Erialajuhid:
       kaasprofessor tenuuris Olle Hints, tel 5130157, olle.hints@taltech.ee ning
       täisprofessor tenuuris Urmas Raudsepp, tel 6204303, urmas.raudsepp@taltech.ee
 4. rakendusfüüsika ja -matemaatika. Erialajuht täisprofessor tenuuris Jaan Kalda, tel 620 3001, jaan.kalda@taltech.ee

Õppekonsultant loodusteaduskonna dekanaadis Maarja Märss, tel 620 2997, maarja.marss@taltech.ee

Tutvu doktoriõppe programmiga ÕISis

Tehnikateaduste programmis on 6 eriala:

 1. ehitus ja arhitektuur. Programmijuht Madis Ratassepp, tel 620 2552, madis.ratassepp@taltech.ee
 2. elektroenergeetika ja mehhatroonika. Programmijuht Toomas Vaimann, tel 620 3803, toomas.vaimann@taltech.ee
 3. keemia- materjali- ja energiatehnoloogia. Programmijuht Mai Uibu, tel 5214319, mai.uibu@taltech.ee
 4. keskkonna-, ranniku- ja meretehnika. Programmijuht kaasprofessor tenuuris Kristjan Tabri, tel 620 2566, kristjan.tabri@taltech.ee
 5. merendus. Programmijuht Loreida Timberg, tel 56648894, loreida.timberg@taltech.ee
 6. tootmis- ja materjalitehnika, robootika, transport ja logistika. Programmijuht täisprofessor tenuuris Jüri Majak, tel 620 3265, juri.majak@taltech.ee

Õppekonsultant inseneriteaduskonna dekanaadis Tuuli Möldre, tel 620 2796, tuuli.moldre@taltech.ee

Tutvu doktoriõppe programmiga ÕISis

Programmijuht on kaasprofessor tenuuris Mari-Klara Stein, tel 620 3952, mari-klara.stein@taltech.ee

Ärindus, majandus ja valitsemine programmis on 3 eriala:

 1. majandusteadus ja rahandus. Programmijuht kaasprofessor Tõnn Talpsepp, tel 620 4057, tonn.talpsepp@taltech.ee
  TUTVU ERIALAGA TEADUSKONNA KODULEHEL
 2. riigivalitsemine ja innovatsioon. Programmijuht täisprofessor tenuuris Ringa Raudla, tel 620 2667, ringa.raudla@taltech.ee
  TUTVU ERIALAGA TEADUSKONNA KODULEHEL
 3. ärindus. Programmijuht kaasprofessor tenuuris Mari-Klara Stein, tel 620 3952, mari-klara.stein@taltech.ee
  TUTVU ERIALAGA TEADUSKONNA KODULEHEL

Õppekonsultant majandusteaduskonna dekanaadis Maria Edur, tel 620 2425, maria.edur@taltech.ee

Doktoriõppe programmi täisversioon ÕISis

Lisainfo