Tallinna Tehnikaülikool

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktoriõpe

Eesti on tuntud digiühiskonna ja selle tehnoloogiate juurutaja. Alates e-Eestist kuni maailma juhtivate idufirmadeni oleme riik, kus uut tehnoloogiat ja innovatsiooni julgelt rakendatakse.

Sellel põneval maastikul edu saavutamiseks peavad homsed juhid mõistma IT-d, alates selle teoreetilistest alustest, tänapäevaste riistvaralahenduste, tipptasemel tarkvaraarendustehnikate, küberturvalisuse ja kõige põnevamate süvatehnoloogiliste rakendusteni, sealhulgas tervisetehnoloogiad ja tehisintellekt. TalTechi IT-teaduskond on selle aktiivse ökosüsteemi keskmes ja meie eesmärk on koolitada homseid juhte.

 • IT-teaduskonna doktorikraad aitab mõista IT võimalikke eeliseid ja riske ning tõsta valdkonna teaduslike teadmiste taset. Doktoriõppes oled osa maailmatasemel uurimisrühmadest ja naudid rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist keskkonda.
 • Liitudes mõne meie uurimisrühmaga, oled osa põnevast uurimiskeskkonnast ja uurid mõnda IKT pakilist probleemi. Meie uuringud on keskendunud kolmele põhisambale: turvalisus ja usaldus; ühiskonna digitaalne transformatsioon ja nutikad keskkonnad. Kõik meie uurimisrühmad on rahvusvahelised, tegelevad valdkondadevaheliste teemadega ning neil on laialdased koostöövõrgustikud.
 • Meie doktoriõpe on tasuta ning nominaalõppeperioodi (4 aastat) jooksul saab doktorant- nooremteadur töölepingu kohaselt Eesti keskmist palka.
 • Teeme koostööd ka riiklike ja rahvusvaheliste avaliku sektori institutsioonide ning deep-tech ettevõtetega. Selle raames on võimalik õppes osaleda tööstusdoktorantuuri vormis, kus üliõpilased viivad läbi tööstuslikult olulisi uurimisprojekte, mis pakuvad võimalust näha, kuidas nende panus teadusuuringutesse jõuab koheselt ellu.

Ühine meie teadusperega! 

Õppeinfo

Õppekava

Õppekorraldus

Doktoriõppe programm

Õppekava eesmärk on omandada teadmisi, oskusi ja kogemusi iseseisvaks teadus-, arendus-, õppe- või kutsealaseks loometööks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas.  Doktoriõpe on valdavalt teadustööpõhine, kus doktorant pühendub täiskoormusega õppides nelja aasta jooksul oma uurimisteemast lähtuvale õppe- ja teadustööle.

Doktoriõpe on tasuta. Doktoriõppesse kandideerimise eelduseks on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning õppe eduka lõpetamise korral antakse lõpetajale filosoofiadoktori kraad.

Täpsema info doktoriõppe korralduse kohta leiate siit.

Tutvu õppekava täisversiooniga Kaitstud doktoritööd leiad siit

Õppekava läbinu:

 • demonstreerib laiapõhjalisi teadmisi ja süsteemset ülevaadet oma uurimisvaldkonnas;
 • demonstreerib sügavaid ja ajakohaseid teadmisi oma uurimisteemas;
 • püstitab teadusprobleeme, valib meetodeid nende lahendamiseks ning hindab kriitiliselt lahenduste tulemuslikkust;
 • omab ülevaadet teadusmetoodikast ning oskab kasutada erinevaid teaduslikke meetodeid keerukate päriseluprobleemide lahendamiseks;
 • suudab vormistada teadustulemused artiklitena ja avaldada need kvaliteetsetes eelretsenseeritavates rahvusvahelistes teadusväljaannetes;
 • juhindub oma teadusvaldkonnad sotsiaalsetest ja eetilistest normidest;
 • kasutab oma teadustulemuste kommertsialiseerimisvõimalusi;
 • analüüsib oma valdkonna teadustulemusi ja selgitab neid laiemale avalikkusele.

Doktoriõppe programm koosneb ulatuslikust teadustööst, doktoranti teadustöö tegemisel toetavatest üleülikoolilistest üldainetest ning erialaspetsiifilistest kursustest, mida on doktorandil võimalik valida vastavalt oma uurimishuvist.

Õppetöö toimub eesti ja inglise keeles. Doktorant peab läbima õppetöö 30 EAP ulatuses. Doktoritöö maht on 210 EAP.

Näeme info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktoriõpet paindliku ja individuaalsetele huvidele kohaneva programmina. Seetõttu soosime oma doktorantidel parima teadmise omandamiseks nii kursuste võtmist kui ka talve- ja suveülikoolides osalemist meie võrgustikku kuuluvates ülikoolides.

Lisaks kuuluvad doktorandid instituudi uurimisrühmadesse, võtavad osa seminaridest, esinevad ettekannetega teaduskonverentsidel ning õpetavad ja juhendavad bakalaureuse- ja magistritudengeid.

Doktoriõpingute tulemuseks on uurimisteema probleemile uudset lahendust esitav doktoritöö

Doktoriõpet on võimalik läbida neljal viisil: 

 • doktorant-nooremteadurina
 • tööstusdoktorandina
 • doktorant-üliõpilasena
 • eksternina

Loe lähemalt

Doktorant võetakse ülikooli tööle doktorant-nooremteadurina ning lisaks igakuisele palgale on tal võimalik kandideerida ka stipendiumidele.
Stipendiumite ja toetuste kohta leiate infot:

Kandideeri IKT doktoriõppesse, kui..

 • Sul on huvi teadustöö vastu. Kui oled huvitatud uute tehnoloogiate väljatöötamisest ja innovatsioonist, pakub doktoriõpe suurepärast võimalust oma teadmisi ja oskusi arendada ning teha oma valdkonnas originaalset uurimistööd. Doktorantidel on võimalus töötada tipptasemel projektidega ja anda oluline panus uute tehnoloogiate arendamisse.
 • Soovid edendada oma karjääri. Doktorikraad annab sulle valdkonnas sügavamaid teadmisi, mis võib tuua kaasa karjäärivõimalusi ja pakkuda eeliseid ka konkurentsitihedal tööturul, sealhulgas kõrgemapalgalisi ametikohti ja juhtivaid rolle tööstuses, akadeemilistes ringkondades ja teadusasutustes.
Kolm meest vaatavad tehnoloogilist lahendust.
Kaks naist töötavad IKT apartuuriga.

Soovid laiendada võrgustikku. Doktoriõpe võimaldab sul kohtuda teiste teadlastega, kellega saad teha koostööd ja vahetada ideid. Lisaks saavad doktorandid juurdepääsu ülikooli teadlaste ja töötajate võrgustikule, mis aitab laiendada kontakte.

Isiklik kasv. Doktorikraad nõuab märkimisväärset aja- ja jõupingutust, kuid see võib olla ka isiklikult tasuv. Doktorandidel on võimalus arendada kriitilist mõtlemist, probleemide lahendamise ja suhtlemisoskust ning saada oma õpitava valdkonna tippeksperdiks.

Globaalne mõju. IKT valdkond areneb kiiresti ja edusammud selles valdkonnas mõjutavad ühiskonda oluliselt. IKT-valdkonna doktorantidel on potentsiaal aidata kaasa uute tehnoloogiate arendamisele, mis võivad parandada inimeste elu ja muuta maailma.

Vastuvõtt doktoriõppesse

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate doktoriõppesse kandideerimise eelduseks on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, tahe luua IKT maastikule uusi teadmisi ja lahendusi ning valmisolek teadustöö tegemisele pühenduda. Meie doktoriõpe on interdistsiplinaarne ning meiega võivad ühineda kõikide valdkondade esindajad! Leida tuleb sobiv IKTga haakuv teema ja juhendaja. 

Vastuvõtuperiood Doktoriõppesse kandideerimine

Avatud konkursid - uurimisteemad  IT-teaduskonna uurimisrühmad

Küsi lisa

Programmijuht

Vastab doktoriõppe programmi sisu puudutavatele küsimustele.

Prillide ja habemega valge keskealine mees.

Pawel Maria Sobocinski
E-post
: pawel.sobocinski@taltech.ee

Programmijuhi abi

Vastab õppetööd puudutavatele küsimustele.

Blond noor naine mustas pintsakus

Kristi Ainen
E-post:
kristi.ainen@taltech.ee