Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land kohtus 2. märtsil Ukrainast pärit välistudengite ja töötajatega, et anda täiendavat infot ülikoolis seni tehtud otsuste kohta ning kuulata, millistel teemade veel tuge vajatakse.

Ukraina lipp

Tehnikaülikool on otsustanud, et Ukrainast pärit tudengid vabastatakse sel semestril õppemaksust. Samuti kooskõlastavad Eesti avalik-õiguslikud ülikoolid praegu ettepanekut vabastada Ukrainast pärit tudengid õppemaksust ka järgmisel õppeaastal (2022/2023).  

Ülikool on loonud stipendiumifondi, et toetada nii neid Ukraina kodanikest välisüliõpilasi, kes juba Tehnikaülikoolis õpivad, kui ka neid, kelle õpingud on Venemaa sõjalise rünnaku tõttu Ukrainas katkenud ja kes soovivad õppida TalTechi õppekavadel. SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi kontodele SEB Pangas ja Swedbankis saavad annetuse märksõnaga „Ukraina tudengid“ teha kõik soovijad, eraldi teavitas ülikool sellest võimalusest vilistlasi.

Teaduskonnad ja instituudid on asunud välja selgitama Ukraina kodakondsusega välistudengite ja töötajate konkreetseid muresid, et tarvidusel ka rahalist tuge pakkuda. Õppeosakonna juhtimisel lahendatakse akadeemiliste puhkuste jm erikokkulepete küsimusi.

Psühholoogilise abi vajaduse korral saab pöörduda õppeosakonna nõustamiskeskusesse või personaliosakonda. Välja on selgitatud ka Ukrainast lahkuma sunnitute majutamise võimalused. 

Ülikool pakub Ukraina tudengitele ja töötajatele igakülgset tuge. Asjakohane info kajastub ülikooli välisveebis taltech.ee/ukraina ja taltech/en/ukraine. Kõik tudengid ja töötajad saavad oma küsimusi ja ettepanekuid esitada ukraina@taltech.ee.

Laeb infot...