Tallinna Tehnikaülikool

Siit lehelt leiate vajalikku teavet ülikoolielu kohta Ukrainas toimuva sõjategevuse ajal.

Ukraina tudengid

Toeta Ukraina tudengite õpet!

Tallinna Tehnikaülikool soovib keerulisel ajal toetada Ukraina kodanikest välisüliõpilasi.

Ukraina noorte aitamiseks saab teha annetuse sihtasutusele Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond, millel on annetuskontod nii SEB Pangas (a/a EE471010052027905003) ja ka Swedbankis (a/a EE572200221011286139).

Ülekande selgitusse märkida „Ukraina tudengid“.

Tallinna Tehnikaülikool avaldab igakülgset toetust Ukraina tudengitele ja töötajatele seoses Ukrainas puhkenud sõjaga.

Eestisse saabuvate Ukraina teadlaste osalemist Eesti uurimisrühmade töös toetab Eesti Teadusagentuur

Ülikoolid saavad palgata Ukraina teadlase käimasolevasse stardi-, rühma- või arendusgrandiprojekti uurimisrühma. Teadlane peab alustama tööd 2022. aasta jooksul ning toetuse periood on kuni kuus kuud. Ühte projekti võib kaasata mitu teadlast.

Täpsemalt saab lugeda siit
Application form

Lisaks toetab Eesti Teadusagentuur Eestisse saabunud Ukraina teadlaste lühiajalist stažeerimist Eesti ülikoolides (kuni kolm kuud).

Stažeerimise eesmärk on tutvustada Eesti ülikoolides toimuvat teadustöö korraldust, avardada Ukraina teadlaste võimalusi end ametialaselt täiendada ning soodustada laiemalt koostööd Eesti ja Ukraina teadlaste vahel. Meede algab 2022. a mais ja kestab aasta lõpuni. Toetus kehtib ka tagasiulatuvalt kuni 24. veebruarini 2022, st neile sõjapõgenikest teadlastele, kes on juba asunud siinse teaduskorraldusega tutvuma.

Toetust saavad taotleda kõik Eesti ülikoolid.  Tallinna Tehnikaülikooliga on sõlmitud leping 11 stažööri kutsumiseks, kokku rahalises mahus 99 000 eurot.

Täpsema info leiab siit.
Application form

NB! Üks teadlane ei saa samal ajal saada toetust mõlemast meetmest. Kahte toetusmeedet on lubatud kombineerida nii, et esimesena läbitakse stažeerimine ning seejärel osaletakse uurimisrühmas.

Teised toetusmeetmed


Kontakt: Kersti Vähi, Tallinna Tehnikaülikooli teadus- ja arendustegevuse projektide peaspetsialist, tel 620 3632, kersti.vahi@taltech.ee

Kandideerimine Tallinna Tehnikaülikooli õpingutele 2022. õppeaastaks on lõppenud.

Rohkem infot järgmise aasta vastuvõtu kohta leiab kodulehelt või kirjutades aadressil study@taltech.ee.

Ukraina kodakondsusega sõjapõgenikel, kes soovivad jätkata enda haridusteed Tallinna Tehnikaülikoolis külalisüliõpilasena, õppides TalTechis 1–2 semestrit, palume kirjutada aadressil incoming@taltech.ee.

Rohkem infot külalisüliõpilasena õppimise kohta leiate siit.

 • Tallinna Tehnikaülikool tagastas tasulisel õppekohal õppivatele Ukraina kodakondsusega välistudengitele kevadsemestri õppemaksu.

 • Teaduskonnad pakuvad oma Ukraina tudengitele toetust toimetulekuks. 

 • Psühholoogilise abi vajaduse osas on palve pöörduda ülikooli psühholoogide poole psyhholoog@taltech.ee. Abi pakub ka riiklik kriisiinfo keskus telefonil 1247 (koduleht kriis.ee).

 • Ülikool laiendas töötajate vaimse tervise toetamise võimalusi. Täpsemat infot saab küsida personaliosakonnast personal@taltech.ee.
 • Töötajatele on üleskutse märgata vaimset tuge vajavaid kolleege ja tudengeid. Vajadusel pidada nõu personali- ja õppeosakonnaga personal@taltech.ee.
 • Kõikidele juhtidele (nii ülikooli struktuuriüksuste, õppeprogrammide kui ka uurimisrühmade juhtidele) esitatakse üleskutse hoida silma peal ülikooli liikmete vaimsel heaolul – oluline on, et kõik, kel vaja saaksid tuge. Psühholoogilise abi vajaduse osas on palve pöörduda ülikooli psühholoogide poole psyhholoog@taltech.ee. Abi pakub ka riiklik kriisiinfo keskus telefonil 1247 (koduleht kriis.ee).
 • Õppejõududele on eriline palve märgata tudengite praegusest olukorrast tingitud vajadusi, edastada need konkreetsete probleemidega tegelevatele üksustele või edastada tudengi(te)le asjakohased kontaktid. Vajadusel tuleks pidada nõu õppeosakonnaga studenthelp@taltech.ee.
 • Kui teie uurimisrühmal, instituudil või üksusel on pakkuda lühi- või pikaajalisi positsioone, mis võiksid sobida Ukraina sõjapõgenikele, siis palume nendest teada anda personaliosakonnale konkurss@taltech.ee. Koondame kõik tööpakkumised inglisekeelsele kodulehele taltech.ee/en/open-positions. Ühtlasi palume samal aadressil anda teada, kui teie poole on otse töövõimaluste uurimisega pöördutud.

 • Rektorite Nõukogu on otsustanud, et koostöö Venemaa ja Valgevene ülikoolide ning teadusasutustega peatatakse ja uusi algatusi ei käivitata. Kõik Venemaalt ja Valgevenest pärit töötajad saavad aga siin oma tegevusi jätkata.

 • Rektor kutsub ülikooliperet üles hoidma ühtsust ning toetama kõiki meie ülikooli liikmeid sõltumata nende rahvusest.

Arengufond on loodud sooviga toetada nii neid Ukraina kodanikest välisüliõpilasi, kes juba Tehnikaülikoolis õpivad, kui ka neid, kelle õpingud on Venemaa sõjalise rünnaku tõttu Ukrainas katkenud ja kes soovivad edasi õppida TalTechi õppekavadel.

Tudengeid saab toetada Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondile annetades. Ülikool kutsub abi pakkua ka oma vilistlasi.

„Iga tudeng väärib võimalust õppida,“ kinnitab Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. „Meie eesmärk on võimaldada Ukraina noortel sügissemestril siin õpinguid alustada või jätkata. Selleks vajavad nad igakuist stipendiumi, mis kataks igapäevased elamiskulud.“

Ukraina noorte aitamiseks saab iga soovija teha ühekordse või regulaarse annetuse sihtasutusele Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond. Annetada saab kas

 • SEB Pangas (a/a EE471010052027905003) või  
 • Swedbankis (a/a EE572200221011286139).

Ülekande selgitusse palume märkida „Ukraina tudengid“ ja ka oma isikukood.

Annetamine SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi kaudu on eraisikutele tulumaksusoodustusega, juriidilistel isikutel aga tulumaksuvabastusega.  

Mugavalt ja kiirelt saad omapoolse panuse anda ka makselingi kaudu siin.

Annetuste tegemine on vabatahtlik ega ole tagastatav.

Ukraina tudengid

Praegusel keerulisel ajal on normaalne, kui tunneme end murelikuna. Normaalne on ka vajadusel tuge küsida, kas oma lähedastelt või spetsialistidelt.

Tehnikaülikooli psühholoogide poole saab pöörduda e-kirja teel aadressil psyhholoog@taltech.ee

Abi saab ka neilt veebilehekülgedelt: 

Kõik TalTechi vabad töökohad on koondatud ingliskeelsele kodulehele taltech.ee/en/open-positions

Hoolime Ukrainast, hoolime igaühest

Hea ülikoolipere! Sõda Ukrainas on tõsiasi. Me oleme mõttes selle sõja ohvritega - nendega, keda rünnatakse, kelle maale tungitakse, aga ka nendega, keda sunnitakse seda tegema.

Eestis ei ole sõda. Ning me teeme kõik selleks, et sõda siia ka enam kunagi ei jõuaks. Meil on meie sõbrad Euroopa Liidus, on NATO-s ja ka väljaspool neid organisatsioone.

Minu soov ja palve on: oleme rahulikud, oleme sõbralikud. Eestis hinnatakse ju igaüht, hinnatakse ka tema rahvuse ja maailmavaate esindajana. Kultuurid rikastavad üksteist, nad pole üksteise vaenlased. Ka rahvused pole üksteise vaenlased, inimesed pole üksteise vastased. Kõik need õudused, mida maailm on sunnitud ajaloo jooksul taluma, sünnivad vaid valitsejate peades, valitsevates ringkondades. 

Ükskõik kui isiklikult sõja teema meid ka puudutaks, palun ma meil kõigil jätkata tööd Tehnikaülikoolis rahulikus üksmeeles. Mida rohkem me üksteist toetame, omavahel kokku hoiame, seda tugevam on ülikool, seda tõhusamat teadust siin tehakse. Just ühise pingutusena sündiv tõhus teadus on see, millega meie suudame paremasse maailma panustada.

Kahtlemata on meie hulgas neid, kellel on raskem. Järgmisel nädalal kutsun kokku teaduskondade, instituutide ja tugiüksuste juhtide koosoleku, et üheskoos arutada, kuidas saame toetada neid, kes vajavad tuge ja nõustamist. 

Kui keegi tunneb, et ta peab abi või nõu küsima, siis palun kirjutage personal@taltech.ee. Igaühe mure on ka Tallinna Tehnikaülikooli mure.

Meelekindlust ja lootust teile!

28. veebruar 2022

Laeb infot...