Tallinna Tehnikaülikool

Laupäeval, 14. augustil kell 18-19.30 arutlevad Eesti kõrgharidussüsteemi rohestamise teemadel Grete Arro (TLÜ), Helen Sulg (KIK), Sander Ots (Comodule), Tiit Land (Tallinna Tehnikaülikooli rektor), Mario Kadastik (HM). Arutelu juhib Tallinna Tehnikaülikooli uusettevõtluse juht Kaisa Hansen. 

Arvamusfestival 2021

Kuidas saaks Eesti kõrgharidussüsteem „ajaga kaasas käia“ ning koolitada tuleviku oskustega eksperte ja spetsialiste? Teema on ajendatud Euroopa Liidu Roheleppest ning Eesti kliimaeesmärkidest, mille kohaselt peame ette võtma tõsiseid samme, et saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. Tehtavad investeeringud on paljulubavad ning toovad loodetavasti kaasa nii tööstuse kui energiatootmise rohestamise. 

Sellega seoses loodame luua vajalikke “tuleviku töökohti”. Juba praegu näeme, et ettevõtted värbavad enda kollektiividesse “rohe-eksperte”. Küsimus seisneb aga selles, kas praegune kõrgharidussüsteem koolitab vajalike teadmistega tuleviku tegijaid? Tuleviku trendid näitavad, et ühiskonnas toimuvad arengud järjest kiiremas tempos - sama kiires tempos aeguvad ka teadmised. Kuna uued “rohetuuled” ja tehnoloogia areng nõuavad ajaga kaasas käivat õpet (sh ümber- ja elukestev õpe), siis puudutab teema kõiki ühiskonna kihte.

Arutelu saab kuulata Arvamusfestivali Hariduse alal. 

Vaata veel, mis teemadel tehnikaülikooli esindajad Arvamusfestivalil arvamust avaldavad
 

Laeb infot...