Tallinna Tehnikaülikool

Haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel pakub TalTech ning veel kaks Eesti avalik-õiguslikku ülikooli riigieksamiteks tasuta ettevalmistuskursusi. TalTech võimaldab ettevalmistavaid kursusi laia matemaatika riigieksamiks ja 9. klassi lõpueksamiks.

Mõlemad kursused toimuvad Moodle’i keskkonnas ja nii saavad tasuta kursustel osaleda kõik soovijaid.

TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll sõnas: „Tallinna Tehnikaülikoolis on lävendipõhine vastuvõtt, mis tähendab, et sisseastumiseks on vaja laia matemaatika ja eesti keele riigieksami tulemus. Soovime toetada distantsõppel viibinud õpilaste ettevalmistust laia matemaatika riigieksamiks, et abiturientidel oleks juba täna julgem oma tulevikku planeerida ning tänu headele eksamitulemustele hoida ülikoolide uksed enda jaoks lahti.“

Laia matemaatika riigieksami ettevalmistuskursused algavad 15. märtsil. Iga nädal lisandub Moodle’isse nelja akadeemilise tunni jagu videotunde ja lisaks saavad õpilased end proovile panna harjutusülesannete lahendamisega. Kursusele saab registreeruda alates 10. märtsist, luues kursuse juures endale Moodle’i konto. Osalejate arv laia matemaatika kursusel ei ole piiratud.

9. klassi matemaatika lõpueksamiks ettevalmistava kursusele saab registreeruda alates  17. märtsist. Ka sellele kursusel lisandub iga nädal Moodle’isse nelja akadeemilise tunni jagu videotunde.

Kursusi viivad  läbi Saue gümnaasiumi matemaatikaõpetajad Silja Kerge ja Alli Salusaar. Kursused valmivad koostöös TalTechi haridustehnoloogidega.

Kursuste täpsem info TalTechi eksami- ja olümpiaadikooli lehel.

Laeb infot...