Tallinna Tehnikaülikool

Maikuus toimus tudengiprojektide võistlus TalTech Sustainable Futures, mille peamiseks eesmärgiks on tuua nähtavamale probleem- ja projektõppe tulemusi nii tudengite endi kui ka õppejõudude, uurimisrühmade ja ettevõtete vaates. Eri osapoolte koostöö võimaldab ühildada päriselu probleeme, teaduspõhisust ja ettevõtluspädevusi ning luua teed innovatsioonile.

Ethel Praks, õppearenduse peaspetsialist | Fotod: TalTech

TestWell tiim
TestWell tiim.

Osalenud tudengid tegelesid kevadsemestril väljakutsete ja probleemidega, millele otsiti meeskondlikult lahendusi. Jätkusuutlikkust kui ürituse katusteemat täna ilmselt enam põhjendama ei pea. Samal ajal toetab see EuroTeQ Collideri projektiperioodi teemat „Leave no waste behind“.

Kokku osales võistlusel 42 tudengit 12 meeskonnas neljast õppeainest: ehitatud keskkonna iduettevõtlus, ettevõtlus ja äri planeerimine, sotsiaalne ettevõtlus ja techEstonia – ettevõtliku riigi innovatsioonilabor. Projektide teemad olid sama eriilmelised kui ained, mille raames neid tehti. Kõige enam oli tudengeid e-tervise magistriõppekavalt (9) – tegeldi nii terviseandmete kasutamise kui laboritestide optimeerimise küsimustega. Avaliku halduse bakalaureusetudengid tõid esile digiprügi vähendamise teema ning ehituse ja integreeritud tehnoloogiate õppekavaga seotud tudengid digikaksiku lahenduse kultuuripärandi säilitamise eesmärgil. Tänu sotsiaalse ettevõtluse aine kaasatusele tulid esile mitmesuguste ühiskonnagruppide (nt kodutud, sõjapõgenikud) heaolu ja ühiskonda paremini sidustamise probleemidele võimalike lahenduste leidmine. Need omakorda panustavad jätkusuutlike kogukondade ja vaesuse vähendamise eesmärkidele (ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkide kohta vt rohkem siit: sdgs.un.org/goals).

Igal tudengitiimil oli ette nähtud 4–5-minutiline esitluskõne ning peale seda võimalus vastata žürii ja publiku küsimustele. Parimateks ideedeks valiti: 4Evolution, TestWell ning Culinary Course, kes esindavad TalTechi ka rahvusvahelisel võistlusel EuroTeQaThon.

Loe siit võiduideede ja selle kohta, kes kuulusid žüriisse, samuti tudengite kogemusest.

Tänusõnad kuuluvad õppejõududele Ergo Pikas, Ekaterina Demiankova, Marianne Kallaste ja Roger Tibar, kelle õppeainetest tudengitiimid üritusele võistlema tulid. Huvitatute ring laieneb hoogsalt, sest nii õppejõud kui tudengid soovivad üha enam kasutada probleem- ja projektõppe potentsiaali erialaste ja ülekantavate oskuste saavutamisel – interdistsiplinaarselt ja koostöös!

Laeb infot...