Tallinna Tehnikaülikool

Andmepõhised lahendused on sotsiaalsete probleemide lahendamisel muutumas üha populaarsemaks. Siiski on oluline tõstatada küsimus, kelle probleeme ja prioriteete  andmepõhised lahendused käsitlevad.


TalTechis ühiskonna ja andmete vahelisi seoseid uuriv Andmelabor on käivitanud sellele ja mitmetele teiste sotsiaalteaduslike suurandmetega seotud küsimuste ja lahenduste üle arutlemiseks uue videosarja. Seeria esimene epsiood - Põgenike ümberasustamise algoritmide sotsiaalne jõud - uurib andmeekspertide ja Süüria pagulaste vaatenurki põgenike ümberpaigutamise algoritmidele.

Video põhineb prof Anu Masso and dr Tayfun Kasapoglu hiljutisel artiklil “Understanding power positions in a new digital landscape: perceptions of Syrian refugees and data experts on relocation algorithm”.

Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudis asuv Andmelabor koondab endas mitmeid tunnustatud ja tuntust koguvaid teadlasi erinevatest valdkondadest nagu infosüsteemid, arvutuslik sotsiaalteadus, avalik haldus ja kriitiline sotsioloogia, meedia- ja kommunikatsiooniuuringud, tehnoloogia filosoofia. Sotsiaalteaduslike suurandmete professor Anu Masso juhtimisel uuritakse laboris sageli läbipaistmatuid seoseid (suur)andmete, tehnoloogia ja üksikisikute ning ühiskonna vahel laiemalt, et mõista ja lahendada sotsiaalsest andmetöötlusest tingitud sotsiaal-kultuurilisi muutusi, tagajärgi ja tagasilööke. Vaata rohkem: https://taltech.ee/en/datalab

Laeb infot...