Tallinna Tehnikaülikool

Kui toidukaupade käibemaks langetada praeguselt 20 protsendilt nulli peale, siis kas see tähendab, et kõigi toidukaupade hind langeb viiendiku võrra?  Kuidas kasutada andmeid ettevõtte kliendibaasi segmenteerimiseks või hindamiseks, kui suure tõenäosusega konkreetne klient laenu tähtaegselt tagasi maksab? Kas tehnoloogia üha kiirenev areng suurendab või vähendab ühiskondlikku ebavõrdsust?

Heili Hein
Majandusanalüüsi programmijuht Heili Hein

Majandusteaduses – nagu isiklikus elus või töökohal – võib olla lihtsaid küsimusi, kuid enamasti pole lihtsaid vastuseid. Ka tööelus tuleb sageli ette, et lahendama peab keerulisi probleeme, kus lahenduskäik pole ette antud – või peab ise lausa probleemi välja mõtlema.  Seejuures ei piisa paremate vastuste leidmiseks guugeldamisest või kolleegide (või ChatGPT!) käest küsimisest: üha infotihedamas ja komplekssemas maailmas on aina vajalikumad analüütilised oskused, mis võimaldavad tabada seoseid, mõelda süsteemselt ning näha laiemat pilti. Just neid võimekusi arendatakse TalTechi majandusanalüüsi magistrikaval, mis on ainuke tasuta õppega magistrikava Eestis, kus saab omandada nii põhjaliku majandushariduse kui praktilised andmeteaduse alased oskused äriliste probleemide lahendamiseks.

Majandusanalüüsi magistrikaval on keskne roll ökonoomika-alastel ainetel, kus õpitakse tundma erinevaid majandusteoreetilisi mudeleid ja seaduspärasusi ning nende rakendusi praktikas. Lisaks õpitakse mõistma laia valikut statistilisi mudeleid ning kasutama erinevaid programmeerimiskeeli ja statistikapakette andmete töötlemiseks ja analüüsimiseks. Tänapäevane majandusharidus ongi suuresti andmetöötluse ja -analüüsi ning statistiliste meetodite keskne: nimelt on majandusteaduses üldjuhul rõhk vaatlusandmetel, mille töötlemine ja analüüs on komplitseeritum kui näiteks laboritingimustes eksperimentide käigus loodud andmete käsitlemine. Kuna (suur)andmed on reeglina vaatlusandmed, siis leiab majandusteaduse raames välja arendatud statistiline aparatuur – ökonomeetria – eri valdkondades järjest ulatuslikumat kasutust.

Kuigi majandusanalüüsi kaval õpetatavad tehnilised oskused on nähtuvalt vilistlaste edukusest tööturul selgelt hinnas, siis programmi tugevuseks on ka süsteemse, süviti mõtlemise oskuse arendamine majanduses toimuvate protsesside mõtestamise läbi. Andmeid analüüsida on põnev, aga veelgi tähtsam on näha laiemat pilti ning mõista, kas ja mida on mõtet analüüsida, kuidas tulemusi tõlgendada ning milleks neid tulemusi kasutada saab. Peale kohustuslikele ökonoomika ja ökonomeetria ainetele on majandusanalüüsi magistrikaval suur kaal ka valikainetel: tudengil on vabadus õppida vastavalt enda eelistustele süvendatult IT ja/või ärirahanduse aineid – või omandada rahvusvahelisi kogemusi Erasmus+ ja EuroTeQ programmide raames.

Kui tunned, et TalTechi majandusanalüüsi magistrikava on just Sulle, siis loe õppekavast ja sisseastumistingimustest lähemalt siit.

Majandusanalüüsi magistrikava infotund toimub 18. aprill 2023 kell 17.00-17.45 virtuaalselt.

Laeb infot...