Tallinna Tehnikaülikool

Kas Sind kõnetavad märksõnad nagu ökonoomika, modelleerimine ja andmeteadus? Siis oled jõudnud õigesse kohta. Majandusanalüüsi magistriprogrammis omandad nii põhjaliku majandusalase hariduse kui praktilised analüütilised oskused töötamaks suurte andmehulkadega.

 • Majandusanalüüsi kaval otsid vastuseid põnevatele ja olulistele sotsiaalmajanduslikele küsimustele: näiteks kui tulumaksu tõsta, siis kuidas jaguneb tegelik maksukoormus tööandjate ja töötajate vahel? Kas tehnoloogia üha kiirenev areng suurendab või vähendab ühiskondlikku ebavõrdsust? Kuidas mõjutab energiahindade tõus Eesti majanduse konkurentsivõimet? Ning kas kõrged intressimäärad on tulnud, et jääda?
 • Ühtlasi omandad praktilised andmeteaduse alased oskused, mis võimaldavad lahendada ärilisi probleeme, näiteks segmenteerida ettevõtte kliendibaasi või hinnata, kui suure tõenäosusega laenuvõtja laenu tähtaegselt tagasi maksab.
 • Majandusanalüüsi õppekava vilistlased töötavad ökonomistide ja modelleerijatena, (äri)analüütikute ja andmeteadlastena, audiitorite ja konsultantidena, ka juhtide ja ettevõtjatena. Mitmed vilistlased on jätkanud õpinguid doktoriõppes.
 • Tegu on kõige tugevama kvantitatiivse fookusega õppekavaga TalTechi majandusteaduskonnas. Õpid mõistma laia valikut erinevaid majandusteoreetilisi ja statistilisi mudeleid ning kasutama R-i ja Statat andmete töötlemiseks ja analüüsimiseks, on võimalik õppida ka Pythonit ja SQL-i.
 • Lisaks kohustuslikele ökonoomika ja ökonomeetria ainetele on majandusanalüüsi kaval suur kaal valikainetel: tudengil on vabadus õppida vastavalt enda eelistustele süvendatult IT ja/või ärirahanduse aineid – või omandada hoopis rahvusvahelisi kogemusi Erasmuse ja EuroTeQ programmide raames.
 • Õppejõududeks tunnustatud majandusteadlased ja ökonomistid, kes tegutsevad lisaks TalTechile aktiivselt Eesti Pangas, teevad teaduskoostööd Euroopa tippülikoolidega ja/või on kaasatud rakenduslike majandusuuringute läbi viimisesse riiklikul tasandil.

Eriala sisu

Majandusteaduslikku vundamenti ehitavad ökonoomika-alased ainekursused. Rakenduslikku mikroökonoomikat ja avaliku sektori ökonoomikat õpetab TalTechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi vanemteadur ja Eesti Panga vanemökonomist Merike Kukk, kes teeb teaduskoostööd Euroopa tippülikoolidega ning kelle juhendatud magistritööd on võitnud mitmeid auhindu. Ainet rahvusvaheline majandus loeb tunnustatud majandusteadlane, hiljutine Mihhail Bronšteini nimelise preemia laureaat professor Karsten Staehr. Rakenduslikku makroökonoomikat õpetab Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna juhataja Peeter Luikmel, kes toob teoreetiliste kontseptsioonide kõrvale rohkelt näiteid praktikast.

Andmeanalüüsi alased ained juhatab sisse statistilised meetodid masinõppes; lisaks on võimalik võtta tasanduskursust ökonomeetria. Rakendusliku ökonomeetria ja rakendusliku majandusanalüüsi kursustel õpitakse süvendatult erinevate statistiliste mudelite rakendamist majandusprobleemide analüüsimiseks, sh poliitikamõjude hindamiseks. Õppejõudude hulka kuulub majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi professor Kadri Männasoo, kes on mitmete tunnustatud ja mainekates ajakirjades avaldatud teaduspublikatsioonide autor ning mitme rakenduslikuma suunitlusega uurimisprojekti juht. Lisaks on õpetamisse kaasatud noorema põlvkonna õppejõud ja teadlased, sealhulgas Eesti populaarseim R-koolitaja Indrek Seppo.

Valikmooduli raames  on võimalik sooritada ainekursused sissejuhatus programmeerimisse Pythoni baasil, andmekaeve suurandmetest (põhineb Pythonil), ja andmebaasid I (viimane annab teadmised SQL-keelest ja andmebaasidest laiemalt). Neid kursuseid loetakse tavapäraselt infotehnoloogia ja loodusteaduskonna tudengitele, kuid need on väga hinnas ka majandusanalüüsi magistrantide seas.

Rahandushuvilistele sobivad valikaineteks aga investeeringute analüüsi, ettevõtte rahanduse süvakursus ning andme- ja ärianalüütika, mida õpetavad majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi õppejõud, tuntud populaarsed rahatarkuse edendajad Kristjan Liivamägi ja Tõnn Talpsepp.

Kuna analüütilisi oskusi saab õppida peamiselt tegemise kaudu (learning-by-doing), on õppeaines lisaks loengutele ja seminaridele oluline roll iseseisvatel kodutöödel ja projektidel, nii individuaalselt kui rühmatööna. Mitmed kohustuslikud õppeained on inglise keeles ning õppekava lõpuks omandad ka erialase inglise keele.

Magistriprogrammi kontaktõpe toimub tööpäevade õhtuti ja mõnel semestril ka laupäeva hommikuti, võimaldades magistrikraadi omandada töötamise kõrvalt.

TUTVU MAJANDUSANALÜÜSI ÕPPEKAVA TÄISVERSIOONIGA

Järgnevas galeriis:

 • fotol 1: õppejõud Merike Kukk ECEE konverentsil ettekannet tegemas. Foto: Aaro Hazak
 • fotol 2: õppejõud Karsten Staehr võtmas vastu Mihhail Bronšteini nimelist preemiat. Foto: Aavo Kaine
 • fotol 3: õppejõud Kristjan Liivamägi aasta investor 2022 auhinnaga. Foto: Raul Mee

Miks õppida majandusanalüüsi just TalTechis?

TalTechi majandusanalüüsi õppekaval on olulisel kohal teoreetiliste teadmiste kombineerimine praktiliste analüütiliste oskustega. See on ainuke eestikeelne ehk täiskoormusel tasuta õppimist võimaldav õppekava Eestis, mis annab ühtaegu nii tugeva majandusteadusliku baasi kui andmeteaduse alased oskused. 

Majandusanalüüsi õppekava õppeained ja õppejõud on tudengite seas väga kõrgelt hinnatud. Magistriprogrammil on tihe koostöö nii era- kui ka avaliku sektoriga, õppeainete väljaarendamisesse on kaasatud Eesti Panga, Rahandusministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Swedpanga, SEB ja PwC esindajad.

Majandusanalüüsi õppegrupp on üldjuhul väike, mis soodustab kokkuhoidva ja üksteist abistava kogukonna kujunemist ning võimaldavad õppejõududel anda tudengite kodutöödele põhjalikku tagasisidet. Eriala lõpetanute tugevad magistritööd on igal aastal pälvinud mõne preemia või muu tunnustuse.

Erasmus+ programmi raames on võimalik õppida ühe semestri Euroopa ülikoolides või osaleda EuroTeQ programmi raames kuue Euroopa tehnikaülikooli online-kursustel ilma kodust lahkumata.

Majandusanalüüsi magistrandid Marion Tiik, Oliver Olev ja Renee Bahman TalTechi stuudios
Magistrandid Marion Tiik, Oliver Olev ja Renee Bahman TalTechi stuudios

Kuula podcasti majandusanalüüsi magistrantidega

Intervjuud ja videod

 • Üliõpilane Elliina Krutova räägib, miks majanduses ei ole lihtsaid vastuseid. Loe intervjuud temaga SIIT.
 • Vilistlane Argo Tarkiainen jõudis majandusanalüüsi erialani pärast maateaduse õppimist. Loe intervjuud temaga SIIT.
 • Vilistlane Janely Kadarpik kasutab igapäevaselt oma töös mitmeid magistriõpingute raames omandatud analüüsimeetodeid. Vaata videot temaga SIIT.
 • Vilistlane Gerda Kirpson ütleb, et magistrikraadi omandamine laiendas tema valikuvõimalusi tööturul. Vaata videot temaga SIIT.
 • Majandusanalüüsi magistrikava õppejõud Merike Kukk (kuni 2022. a programmijuht) ja vilistlane Vladislav Fjodorov jagavad oma muljeid programmi kohta. Vaata videot SIIT.
 • Tööandja ja majandusanalüüsi magistrikava õppejõud Peeter Luikmel räägib, et tööturul vajatakse majandusprotsesse tervikuna tundvaid inimesi. Vaata videot temaga SIIT.
 • Tööandja ning majandusanalüüsi magistrikava programminõukoja liige Kristjan Tamla räägib, millise haridusega inimesed on tööturul hinnas. Vaata videot temaga SIIT.
 • Oma majandusanalüüsi teemalisi magistritöid tutvustavad Pauline Kommer, Annika Tiideberg, Jekaterina Maslennikova, Maili Reimus, Vladislav Fjodorov ja Miina Hõbenael.

Tulevik

Majandusanalüüsi õppekava vilistlased töötavad andme-, finants- ja ärianalüütikutena, andmeteadlastena, ökonomistidena, modelleerijatena, konsultantide ja audiitoritena, ka juhtidena. Levinumateks tööandjateks on ministeeriumid ja riigiasutused, pangad, fintechid, erinevad suurettevõtted ja konsultatsioonifirmad, ka rahvusvahelised organisatsioonid. Mitmed vilistlased jätkavad õpinguid doktorantuuris.

Silmapaistvad vilistlased

Siin on mõned näited viimastel aastatel TalTechi majandusanalüüsi magistrikava (varasemalt on sama kava kandnud nime rakenduslik majandusteadus ja avaliku sektori majandus) lõpetanud tudengitest, pälvitud tunnustustest ning karjäärivalikutest:

 • 2022: Vladislav Fjodorov (Rein Otsasoni stipendium, üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 2. preemia sotsiaalteaduste valdkonnas) – doktorant-nooremteadur, TalTech; Miina Hõbenael, (Rein Otsasoni stipendium) – doktorant-nooremteadur, TalTech; Mihkel Pajumets – krediidiriski modelleerija, Swedbank
 • 2021: Pauline Kommer (Rein Otsasoni stipendium, Eesti Panga teaduspreemia) – juhtivanalüütik, Statistikaamet ja doktorant, TLÜ; Kevin Orion – andmeteadlane, Creditinfo Eesti; Annika Tiideberg – vanem-maksuanalüütik, Wise
 • 2020: Krista Tarkmees (Eesti Panga teaduspreemia) – ettevõtja, Tark Majandus OÜ juht; Kristen Jalakas – andmeanalüütik, Euroopa Parlament; Kaida Matkevicius – vanemanalüütik, Nordea
 • 2019: Indrek Viires (Rein Otsasoni stipendium) – äriandmete analüütik, Kõu Mobility Group; Osvald Griffel – ärianalüütik, LHV; Merle Ülejõe – finantsanalüütika tiimi juht, Bolt
 • 2018: Janely Kadarpik (Eesti Panga teaduspreemia) – andmeteadlane, Swedbank; Gerda Kirpson – ökonomist, Eesti Pank ja doktorant, TalTech
 • 2017: Birgit Hänilane (Eesti Statistikaameti Albert Pulleritsu nimeline preemia) – analüütik, Rahandusministeerium; Helery Tasane – strateegia ja analüüsi osakonna juht, EAS ja doktorant, TalTech
 • 2016: Marianna Rõbinskaja (Eesti Panga teaduspreemia) – ökonomist, Swedbank; Mari Saar – vanemkonsultant, CIVITTA
 • 2015: Eva Branten – analüütik, Rahandusministeerium ja doktorant, TalTech

NB! Hea vilistlane! Kui soovid jagada, mida Sa praegu tööalaselt teed, omaaegsete majandusõpingute kohta muljeid jagada või ka majandusanalüüsi magistriprogrammi arengusse panustada (näiteks külalisloengu näol), siis palun võta ühendust majandusanalüüsi programmijuhi Heili Heinaga (heili.hein@taltech.ee).

Kas sobib mulle?

 • Sinu tugevuseks on matemaatiline-analüütiline mõtlemine, kuid Sulle meeldib ka sotsiaalmajanduslike probleemide üle arutleda ning oled valmis lugema ja  kirjutama pikemaid tekste
 • Sulle meeldib esitada majandus- või ärialaseid küsimusi ning neile andmete analüüsimise abil vastuseid leida.
 • Mõistad, et uute teadmiste omandamine magistriõppes nõuab intellektuaalset pingutust ja sisemist motivatsiooni. Oled valmis pühendama olulise osa oma ajast õpingutele. 
 • Soovid omandatud oskusi kasutada oma praeguses või tulevases töökohas.
majandusanalüüs, magister

Keda ootame õppima?

Õppekavale on võimalik õppima asuda kõigil, kellel on kõrgharidus majanduses, matemaatikas, informaatikas, sotsioloogias või riigiteadustes. Vaata siit Eesti ülikoolide õppekavu, mille lõpetajatel on võimalik otse kandideerida majandusanalüüsi magistriprogrammi. Lisaks on võimalik õppima tulla neil, kel on kõrgharidus mõnel muul alal, kuid kes on töötanud vähemalt ühe aasta analüütikuna VÕI kes on täiendavalt läbinud Tallinna Tehnikaülikooli rakendusliku majandusteaduse bakalaureuse õppekava kõrvaleriala mooduli VÕI kes on läbinud järgmised eeldusained (kokku 36 EAP-d):

 1. majandusmatemaatika I
 2. statistika
 3. ökonomeetria
 4. mikroökonoomika I
 5. makroökonoomika I
 6. avaliku sektori ökonoomika

Eeldusainete nimetused võivad õppeprogrammide lõikes varieeruda, küsimuste korral aitab õppekonsultant Tiina Parve (tiina.parve@taltech.ee). Eeldusaineid on võimalik läbida TalTechi avatud ülikoolis. Avatud ülikoolis õppima asumise soovi registreerimiseks pöördu Tiina Parve poole.

Laeb infot...