Tallinna Tehnikaülikool

Majandusprofessor Kadri Männasoo rõhutab TalTechi 104. aastapäeva aktusel, et heaolu pole ainult arutu tarbimine ja küllus, heaolu on puhas õhk, vesi, toit – tervis, turvatunne, kaasatus ja eneseareng.

Kadri Männasoo

TalTechi aastapäeva akadeemilises kõnes leiab ta: „Oluline pole mitte üksnes summaarne heaolu, vaid ka viis, kuidas see ühiskonnas jaotub. Ebavõrdsus on pinnas, millest solidaarsus ei võrsu.“ Professor Männasoo on kindel, et 21. sajandi majanduskasv peab rajanema piiride ja põlvkondade ülesel koosmeelel; ning järjepidevusel, mille tagab teadus ja innovatsioon, investeeringud uutesse tehnoloogiatesse ja säästvasse ressursikasutusse.

„Tulu tõuseb kõrgharidusest nii ülikoolilõpetajatele kui ka valitsusele, kes kõrgharidust rahastab. OECD (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon) riikides keskmiselt on kõrgharidusinvesteeringu tulumäär ülikoolilõpetajatele 12%, Eestis on see 7,5%. Võrdluseks on maailma aktsiaturgude ajalooline, saja aasta keskmine tootlus 7%,“ sedastab Männasoo oma kõnes.

Kõnet saab kuulata TalTechi 104. aastapäeva aktuse otseülekandes 16. septembril algusega kell 14 ning lugeda SIIN.

Tehnikaülikooli rektor Tiit Land toob oma esinemises esile kokkuhoidmise ja kokkuhoiu väärtuse: „Kokkuhoid tähendab igaühe energiasäästlikku käitumist meie linnakutes. Veelgi olulisem – see tähendab ka TalTechile omast innovatiivset ja ainulaadselt asjatundlikku oskust leida lahendus nii enda kui ka ühiskonna probleemidele.“ Rektor rõhutab, et just praegustel keerulistel aegadel on ülioluline ülikooli liikmete suurem üksteisemõistmine ja teineteise toetamine.

1. septembril promoveeritakse TalTechis ka viimase aasta jooksul oma teadustöö kaitsnud doktorid. Doktorikraadi saavad 73 noort teadlast, neist IT-teaduskonnas 15, inseneerias 35, majandusteadustes 5 ja loodusteadustes 18.

Samuti kuulutatakse välja aasta vilistlane, kelleks on tehnikaülikooli elektriajamite ja jõuelektroonika eriala insener ning energiatehnika õppesuuna tehnikamagister ja ABB juhatuse liige Leho Kuusk.

Ülikooli vilistlane Kuusk on pikalt panustanud nii ise kui ka koos ettevõttega ABB tehnikaülikooli inseneriõppe uuendamisse. Näiteks üliõpilaste praktikate korraldamine ABB-s, osalemine õppekavade nõukogudes ja loengusarjade organiseerimine.

Samuti on ABB tema eestvedamisel läbi tehnikaülikooli arengufondi olnud üliõpilaste stipendiumitesse panustaja ning ka selliste üliõpilasprojektide nagu tudengivormel ja Iseauto suurtoetaja.

Laeb infot...