Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli podcast’i järjekordses episoodis arutleti inseneri elukutse olulisuse ja erinevate spetsialiseerumisvõimaluste üle. Lihtsustatud arusaam, et insener on justkui lukksepp, pole veel täielikult kadunud, kuid õnneks mõistetakse inseneeria tähtsust meie eludele ja riigi majandusele üha enam.

Kristjan Hirmo ja Ivar Annus TalTechi podcastis

Saatejuht Kristjan Hirmol oli külas TalTechi inseneriteaduskonna õppeprodekaan Ivar Annus, kes koordineerib ülikoolis õppetööd teaduskonna tasemel. Annust seob TalTechiga veel seegi, et ta on ise kahe teaduskonna vilistlane – õppinud esmalt tootearendust mehaanikateaduskonnas ning omandanud doktorikraadi ehitus- ja keskkonnatehnika erialal.

Võib küll kõlada lihtsa küsimusena, kuid kes on täpsemalt insener ja miks on meile insenere vaja? Annus tõdeb, et seda sai ta ka ise täpsemalt alles ülikooli astudes teada. „Ka minule tundus, et insener on ju lukksepp. See suhtumine hakkab tänases maailmas kaduma. Insener on see, kes projekteerib ja lõpuks ka ehitab asju valmis, olgu siis tegu energeetikasüsteemide, hoonete, rajatiste või ka materjalitehnoloogidega,” kirjeldab Annus. Koos saatejuhiga tõdetakse, et ilma insenerideta poleks meil ei mööblit, maju, teid, elektriliine ega sildu.

Mida on võimalik TalTechi inseneriteaduskonnas õppida? Kuna tegu on Eesti ainsa tehnikaülikooliga, on kaetud ka väga lai ampluaa erinevatest inseneeria valdkondadest. „Meil on ehituse valdkond, kus tegeletakse hoonete ja teede ehituse, masinaehituse ning hoonete sisekliima ja veesüsteemidega. Samuti energeetikasektor, mis hõlmab nii elektrivõrkusid kui energiatootmist ja ka erinevaid elektrimasinaid. Mehaanikavaldkonnas on meil nii robootikat, tootearendust ja laiemas mõttes ka disaini. Samuti arhitektuur ja suur hulk materjalidega seotud asju alates puidust kuni uute plastianaloogideni välja. Meil on ka oma kolledžid Virumaal, Kuressaares ja Tartus, milles kõigis on oma nišid,” kirjeldab Annus.

Kui tihedalt on erinevad inseneeria valdkonnad omavahel seotud? Kuidas on inseneriõpe kohanenud erinevate muutuste, sh rohepöördega? Millega TalTechi inseneriteaduskonna vilistlased täpsemalt tegelevad ja kui head palka teenivad?

Kuidas tulla õppima Tallinna Tehnikaülikooli?

  • Esita avaldus lehel sais.ee.
  • Kui oled ületanud lävendi, oled järgmisest õppeaastast TalTechi oodatud. Õppima tulemise pead kinnitama hiljemalt 15. juulil, kuid võid kinnitada ka kohe.
  • Kui su eksamitulemused on allpool lävendit, saad parandada eksamitulemust ülikooli eesti keele või matemaatika katsel juunikuus.
  • Täpsem info aadressil teejuht.taltech.ee.
TalTech Podcast

Inseneeria abil maailma päästma ja unistusi ellu viima

Laeb infot...