Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli podcast’i järjekordses osas räägiti peamiselt hariduse omandamisega seostatavast magusast teemast nimega stipendiumid. Mis toimub stipendiumite köögipoolel ning kui palju ollakse teadlik võimalustest, kellel ja millistel tingimustel stipendiumite saamiseks lootust on?

Kristjan Hirmo ja Elinor Toming TalTechi podcastis
Kristjan Hirmo ja Elinor Toming

Saatejuht Kristjan Hirmol oli külas TalTechi stipendiumite ja annetuste spetsialist ja sihtasutuse Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond juhataja Elinor Toming, kes töötab igapäevaselt koostöös ettevõtetega, et neidsamu stipendiume ja annetusi ülikooli tuua.

Stipendiumiks nimetatakse rahalist toetust nii õpilasele, üliõpilasele, aga ka kunstnikule või sportlasele, et seeläbi nende tegevust toetada. Stipendiumi liike on tegelikult üsna palju, millest levinumateks võib pidada tulemusstipendiumit, erialastipendiumit ja vajaduspõhiseid stipendiumeid. Lihtsa seletuse järgi teavad ju kõik, et mida tublim õpilane, seda suuremad on tema võimalused stipendiumi saamiseks. Suur osa stipendiume ongi seotud heade tulemustega.

Kui usinad siis tudengid stipendiumite taotlemisega on, uuris saatejuht. Sarnaselt toetustega ei saa öelda, et kõik tudengid stipendiumitega seonduvast parimal viisil teadlikud oleksid. „Seda teavitustööd teeme me tudengitele ikka igapäevaselt. Sellepärast olen ma ka täna siin ja tuletan meelde, et meil on olemas stipendiumid ja ka arengufondi stipendiumi kandideerimisvoorud.” Seepeale uuris saatejuht edasi, kas pärast ülikooli lõpetamist on ka tagantjärele avastatud, et kvalifitseeruti küll stipendiumile, kuid see jäi enda tegevusetuse tõttu saamata. „On küll, kusjuures üks minu enda hea tuttav küsis minult alles hiljuti, mis asi see arengufond on ning millega see tegeleb. Tuli välja, et ta ei teadnud stipendiumitele kandideerimisest just väga palju,” ütles Elinor Toming.

„Igal aastal panustab arengufondi stipendiumide väljapanemisel 40–50 ettevõtet. Sel kevadel annavad 34 ettevõtet välja stipendiume pea 150 000 euro väärtuses. Mul on hea meel näha, kui palju ettevõtteid hoolivad noortest ja nende haridustee toetamisest. Minu soov oleks, et igale tehnikaülikooli õppekavale oleks mitu stipendiumi välja pandud. Selle nimel teeme igapäevaselt ka tööd.”

Mitu protsenti tudengitest üldse stipendiumitele kandideerivad? Kas peale heade tulemuste on veel põhjuseid, mis stipendiumile kandideerimist ja selle saamist oluliselt mõjutavad? Kui kõrged on arengufondi jagatavad stipendiumid? Mida kujutavad endast välisstipendiumid ja kui usinalt nendele kandideeritakse?

Kuidas tulla õppima Tallinna Tehnikaülikooli?

  • Esita avaldus lehel sais.ee.
  • Kui oled ületanud lävendi, oled järgmisest õppeaastast TalTechi oodatud. Õppima tulemise pead kinnitama hiljemalt 15. juulil, kuid võid kinnitada ka kohe.
  • Kui su eksamitulemused on allpool lävendit, saad parandada eksamitulemust ülikooli eesti keele või matemaatika katsel juunikuus.
  • Täpsem info aadressil teejuht.taltech.ee.
TalTech Podcast

Vii end stipendiumite kirju maailmaga kurssi

Laeb infot...