Tallinna Tehnikaülikool

Targa linna tippkeskus korraldas rahvusvahelise ideekonkursi, et leida suurepäraseid teadusideid, mida saab arendada ja katsetada päris linnakeskkonnas. Tähtajaks esitati 71 ideed ja 12 neist on valitud finaalvooru.

Välja on valitud 12 parimat ideed: kaks mobiilsuse valdkonnast, neli energeetikavaldkonnast, kolm ehitatud keskkonna ja linnaplaneerimise valdkonnast, kaks andmete ja üks valitsemise valdkonnast. Praeguste ettepanekute alusel, millest need 12 ideed juhinduvad, osalevad ettevõtmistes kümme Eesti linna ja neli välisriikide linna. Projektidesse võidakse jätkuvalt kaasata teisi linnu. Lõplikud projektid tuleb edastada 27. novembriks, osalejad saavad võimaluse tutvustada rahvusvahelisele hindamiskomiteele oma ideid ja meeskondi 8. detsembril. Finaali jõudnud ideed valiti eri riikidest pärit ekspertide abiga. Kaks eksperti andsid oma sisendi ja tagasiside edastatud kõikide ideede kohta. Valitud ideede rahastamise kohta teeb ettepaneku rahvusvaheline hindamiskomitee, ettepaneku peab heaks kiitma Targa linna tippkeskuse juhtkomitee.

Kahe mobiilsuse valdkonda kuuluva ideega soovitakse arendada ja katsetada

 • kontseptuaalset ökosüsteemi lahendust transpordisüsteemi haldamiseks. Eesmärgiks on täisväärtusliku, automatiseeritud ja isikustatud transpordilahenduse loomine, mis muudaks kogu ühistranspordi kasutamise mugavamaks ja vastaks paremini sidusrühmade vajadustele;
 • multimodaalset linnaliikluse transpordimudelit linnaliikluse andmete standardsel viisil ja vormingus säilitamiseks ja eeltöötlemiseks.

Nelja energeetika valdkonda kuuluva ideega soovitakse arendada ja katsetada

 • kahekihilise fassaadi süsteemi, s.t intelligentset kokkupandavat fassaadisüsteemi, mida kasutada mitteeluhoonete puhul;
 • platvormi ja teaduslikke vahendeid, mida kohalikud omavalitsused ja võimalikud suurema kinnisvaraportfelliga asutused saaksid kasutada ehitiste energiatõhususe reaalajas auditeerimise jaoks;
 • erinevaid neljanda põlvkonna kaugküttevõrgu lahendusi Eesti linnades;
 • linnapiirkondade energiavarustuse tagamist elektriliste mikrovõrkude ja kohalike elektriturgudega.

Kolme ehitatud keskkonna ja linnaplaneerimise valdkonda kuuluva ideega soovitakse arendada ja katsetada

 • linnade drenaažisüsteemide arukat planeerimist, seiret ja juhtimist;
 • otsustamise tugiplatvormi rohelise linnaliikluse tagamiseks;
 • „digitaalse kaksiku“ linnalisi roheelemente.

Kahe andmete valdkonda kuuluva ideega soovitakse arendada ja katsetada

 • linna juhtpaneeli strateegiapõhiseks andmete inventeerimiseks ja kasutamiseks;
 • mobiilset nutikate andurite komplekti.

Valitsemise valdkonda kuuluvate ideedega soovitakse arendada ja katsetada seda, kuidas eakate jaoks luua linna- ja maapiirkondades arukaid teenuseid.

Tallinna Tehnikaülikool koos partneritega (Aalto, Forum Virium Helisinki, Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium ja Haridus-ja teadusministeerium) on otsimas ideid, millega saaks muuta targemaks järgmised linnade valdkonnad: mobiilsus, energia, ehitatud keskkond, valitsemine ja andmed. Igasse pilootprojekti peab olema kaasatud vähemalt kaks linna. Üks neist peab olema Eestist ja teine võib olla mõnest teisest riigist. Lootus on, et projektide tulemusena valmivad maailmatasemel uuringud või mitmes riigis rakendatavate lahenduste prototüübid.

FinEst Twins targa linna tippkeskus on saanud Euroopa Regionaalarengu Fondilt ning Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumilt mandaadi viia ellu 10 teadusmahukat pilootprojekti, mis on suunatud tegeliku elu probleemidele ja millel on linnakeskkonnale märkimisväärne mõju. Selle teostamiseks aastate 2021–2027 vältel on planeeritud 15 miljonit eurot. Konkursile laekunud ideedest valitakse välja 2–4, millega alustatakse 2021. aastal. Sarnased konkursid leiavad aset ka järgmise 3–4 aasta jooksul.

Lisainfot leiab aadressilt www.taltech.ee/tarklinn.

Laeb infot...