Tallinna Tehnikaülikool

Kutsume ettevõtjaid, spetsialiste ja huvilisi koostööseminarile Mektory e-riigi laborisse, et arutleda tarkade asjade interneti (IoT) rakendusvaldkondade ja võimaliku koostöö üle ning võimaluste üle ühiselt luua ja taaskasutada töömahukaid sardtarkvarakomponente, vahetada varasemaid kogemusi.

Asjade interneti (IoT) lahenduste globaalseks turumahuks hinnatakse triljon dollarit aastas. Kui IoT valdkonnna aastaseks koondkasvutempoks (CAGR) hinnatakse tervikuna 20 protsenti, siis IoT seadmetes tehisintellekti ja masinõpet rakendavate lahenduste vastav näitaja küünib peaaegu 35 protsendini.

Näidetena võib tuua spetsiifiliste helide avastamise juhtmevabade sensoritega, pildituvastuse keerukates tingimustes - näiteks vee all, andmeside töökindlamaks muutmise masinõpet kasutades. Kuigi arendustööd on suunatud konkreetsetele kasutajatele, on loodavaid tark- ja riistvaralahendusi võimalik rakendada paljudes nutika IoT rakendustes.

Rohkem infot ja seminarile registreerumine

Laeb infot...