Tallinna Tehnikaülikool

Hea Tehnikaülikooli pere.

Sellel nädalal oleme kokku puutunud esimeste viiruse ilmingutega meie ülikooli liikmeskonnas. Tänaseks on ülikooli poole pöördunud 5 tudengit, kes on teavitanud oma Covid-19 positiivsest testivastusest. Ükski nimetatud juhtumitest ei ole teadaolevalt alguse saanud ülikooli linnakust. Kõiki neid juhtumeid lahendatakse operatiivselt, milles teeme igapäevast koostööd  Terviseametiga. Kõik juhtumid on praeguseks hetkeks kontrolli all, lähikontaktseid on informeeritud ning potentsiaalsetel viirusekandjatel on palutud jääda eneseisolatsiooni. Jälgime olukorda jooksvalt. 

Kuna meie kõigi tervis on meile ühiselt väga tähtis, siis kutsun kõiki töötajaid ja üliõpilasi olema praegu eriti hoolikad ning tähelepanelikud enda ja teiste tervise suhtes. Kindlasti tuleb jälgida kõrgendatult kõiki hügieeninõudeid, kuid lisan veel mõned olulised momendid, mida tuleb hetkel ülikoolis tegutsedes silmas pidada.

Õppejõududel soovitan võtta kasutusele kõik tehnoloogilised lahendused, et vähendada auditooriumite täituvust. Ülikool toetab hübriidõpet, kus paralleelselt on kasutusel nii kontakt- kui distantsõppe lahendused.

Hetkel on ülikooli IT-osakond koostöös õppeosakonnaga intensiivselt juurde loomas ruumide videovõimekust ning oleme valmistumas ka viiruse leviku arenguteks, mille puhul tuleb jälle lülituda täielikult distantsõppele.

Kõikidel töötajatel on võimalus pidada tervise ja ohutuse teemadel nõu oma otsese juhiga, võimalusel leida viise kaugtööks.

Ülikoolis on saadaval kätepuhastusjaamad ning üldkasutatavaid pindu ning auditooriumeid koristatakse hetkel kõrgema intensiivsusega.

Viiruse riskirühma kuuluvatel ülikoolipere liikmetel on soovituslik töötada distantsilt ja hoida kõrgendatult enda tervist.

Töötajatel, kelle lapsed vajavad kodus seoses viiruse leviku tõkestamisega tähelepanu (nt koolid või lasteaiad on viidud distantsõppele), tuleb töökorraldus kokku leppida oma otsese juhiga ning kindlasti on võimalik leida ajutised töölahendused.

Kõikidel töötajatel oleks soovituslik võtta kasutusele HOIA äpp. Digitehnoloogiaid arendava ülikoolina Eestis soosime vägagi selliste tehnoloogiliste abimeeste kasutamist.

Kõige efektiivsem kaitse viiruse leviku eest on endiselt tihe käte pesemine ning piisava distantsi hoidmine rahvarohketes kohtades. Täiendavalt on ülikooli territooriumil soovitav kasutada maski või muud näokaitsevahendit.

Terviseamet soovitab täna piirata kõikide suuremate ürituste toimumist Tallinnas. Võtame meiegi selle oma tegevustes aluseks. Suuremad üritused on soovitav ära jätta või edasi lükata, kuid neil üritustel, mida ei saa enam ära jätta, võib lubada kuni 50%-list täituvust. Väiksemate üritustega palun olla eriliselt tähelepanelik ning tegeleda kõrgendatud tasemel turvalisuse tagamisega.

Rektoraat käsitleb Covid-19 teemalisi küsimusi esmaspäevasel rektoraadi koosolekul ning kl 14 anname ka infotunni, kus on võimalik küsida küsimusi. Kutsun teid kõiki aktiivselt osalema. Infotundi näeb siit.

COVID-19 soovitused ja nõuanded erinevates olukordades tegutsemiseks.

Laeb infot...