Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond asutas 2022. aasta 2. märtsil Ukraina tudengite toetuseks eraldi stipendiumifondi. Heade inimeste ja ettevõtete abiga oli novembriks fondi kogunenud 20 000 eurot. Arengufond jagas summa välja ühekordse stipendiumina 35 tudengile – 4 silmapaistvamat said 800 eurot ja teised 540 eurot.

Ukraina tudengid

Stipendiumile sai kandideerida 14.-18. novembrini 2022. Laekunud avaldusi hindas komisjon, kuhu kuulusid arengufondi juhataja Elinor Toming ning välistudengite ja välisvastuvõtu peaspetsialist Marilin Kivisto. Komisjoni liikmed andsid kõigile avaldustele punktid 10-palli skaalal, mille põhjal moodustus tudengite pingerida. Motivatsioonikirjade sisus ning tudengite eesmärkides ning vaadetes oli väga suuri erinevusi. Seega leidis komisjon, et neli sisukaimat avaldust esitanud tudengit väärivad kõrgemat tasu. Komisjoni eesmärk oli jagada toetusi võimalikult paljudele tublidele tudengitele.

„Ukrainlastele loodud stipendiumifondi ajendas looma sõjaolukord nende kodumaal. Peale sõja algust hakkas õppeosakonda laekuma päringuid Ukraina noortelt, kes uurisid, kuidas nad saaksid tulla õppima Tallinna Tehnikaülikooli,“ kirjeldas arengufondi juhataja Elinor Toming, kuidas Ukraina stipendiumifondi mõte alguse sai.

Suurim annetaja oli 10 000 euroga ettevõte Cariad Estonia. Teisteks toetajateks olid eraisikud, kelle annetused jäid 5-2000 euro vahemikku. „Hetkel jagasime stipendiumi välja ühekordse toetusena, kuid annetuse link jääb avatuks. Kui fondi koguneb arvestatav summa, siis oleme rõõmuga valmis uuesti tublisid Ukraina üliõpilasi toetama,“ lisas Toming.

Stipendiumi saanud noor ukrainlanna Ivanna Tetera tõi välja, et Eesti on üks rahulikumaid ja turvalisemaid riike. „Siinsed inimesed mõistavad hästi Ukrainas toimuvat ja on väga toetavad,“ lausus Tetera. „Minu soov oli jätkata tehnoloogiaõiguse õpinguid. Teadsin, et TalTech toetab innovatsiooni ja pakub õppimiseks häid võimalusi, seega oli mu valik siia õppima tulla iseenesestmõistetav,“ kirjeldas ukrainlanna. „Olen tohutult tänulik Eesti rahva nii suure toetuse ja suurepärase võimaluse eest TalTechis õppida,“ lisas ta.

„Ukraina tudengid saabusid siia väga headest ülikoolidest ja meil on ainult hea meel, et nad oma õpinguid meie juures jätkavad. Olen kohtunud mitme tehnikaülikoolis õppiva Ukraina noorega ja pean neist väga lugu. Nende edasipüüdlikus on imetlusväärne, nad panustavad palju, et ise toime tulla ja aidata lähedasi kodumaal,“ tõi Toming välja, lisades, et aktiivsemad Ukraina tudengid käivad nii tööl, osalevad projektides kui arendavad kohalikku Ukraina kogukonda ja koguvad annetusi.

„Mul on südamest hea meel, et Ukraina tudengite fondi toetas nii suur hulk eraisikuid ja ettevõtteid. Välja jagatud stipendiumitega saavad noored katta siin mitme kuu ühiselamu arve ja soetada õppeks vajalikke lisamaterjale. Tänan kõiki annetajaid!“

Laeb infot...