Tallinna Tehnikaülikool

Teona Gelashvili on doktorant ja nooremteadur Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudis digiriigi tehnoloogiate ja arhitektuuri uurimisrühmas, lõpetanud E-riigi tehnoloogiate ja teenuste magistriprogrammi. Ta juhendab nüüd ise magistriõppe üliõpilasi ja õpetab neile muutuste juhtimist ja digitaalset transformatsiooni ning avaldab akadeemilisi artikleid kodanike valmisoleku kohta võtta kasutusele tehisintellekti toega valitsusteenuseid. Teona on ka töötanud välja õppekavasid ning koolitanud riigiametnikke ja ülikoolide õppejõude e-valitsemise teemadel. Ta usub, et tema töised väljakutsed panevad teda proovile ja, mis veelgi olulisem, tema töö aitab kaasa parema maailma loomisele. Enne Eestisse tulekut töötas ta Gruusias avalikus sektoris.  

Teona Gelashvili
Teona Gelashvili. Foto: erakogu

Mida igaüks peaks e-riigist teadma? 

E-riik on viis pakkuda kodanikele olulisi avalikke teenuseid ilma, et nad peaksid füüsiliselt külastama valitsusasutusi või ootama päevade viisi järjekorras. E-riigi teenused on internetis kättesaadavad 24/7 ja kõikjalt riigist. 

Miks vajab Eesti rohkem e-riigi spetsialiste ja teadlasi? 

Eesti on juhtiv riik e-riigi lahenduste arendamisel ja pakkumisel. Kuid tänapäeval on kodanikud üha enam harjunud eraettevõtete pakutavate keerukate, personaliseeritud teenustega ja sama ootavad nad ka valitsuselt. Seetõttu on kodanike kaasaegsete vajaduste ja ootuste täitmiseks vaja pidevat uurimis- ja arendustegevust. 

Kus ja kellena selle eriala lõpetajad saavad töötada?  

E-riigi tehnoloogiate ja teenuste magistriprogrammi lõpetajad omandavad teadmised ja oskused, mis võimaldavad neil valida paljude töövõimaluste hulgast. Nad võivad töötada teadlaste ja õppejõududena akadeemilistes ringkondades, samuti saada projektijuhtideks ja konsultantideks tööstuses või avaliku sektori organisatsioonides. 

Millise probleemi lahendamise kallal Sa ise praegu töötad või töötada tahaksid? 

Õpin hetkel teist aastat Tallinna Tehnikaülikoolis doktorantuuris ja minu uurimistöö keskendub Eesti kodanike valmisoleku väljaselgitamiseks tehisintellektiga avalike teenuste kasutamiseks. Laiemas plaanis on minu huvideks inimeste usaldus ja tehnoloogia aktsepteerimine ning muutuste juhtimise ja digitaalse transformatsiooni õpetamine magistrantidele. 

Üks lõbus seik, mis on sellel erialal töötades ette tulnud 

Koos võimalusega töötada inimeste seas, kes kujundavad avalike teenuste kodanikeni jõudmist, saan ka palju reisida erinevate rahvusvaheliste partneritega läbiviidavate projektide jaoks. Minu hiljutine külastus Keenia Strathmore Äriülikooli oli ilmselt aasta tipphetk. Sain õppida tundma Keenia inimesi ja kultuuri ning jagada oma teadmisi ja kogemusi, sealhulgas aidates neil koostada oma e-riigi õppekava. Minu arvates on see päris vinge! 

Digiriigi areng, sealhulgas uute teenuste käivitamine ning tehnoloogiliste võimaluste kaasajastamine on lähiaastate infoühiskonna arengu peamised suunad. Tehnoloogilised muudatused mõjutavad kõiki majandusharusid ja ettevõtteid, nii avalikku kui erasektorit. Oskused ja teadmised digiriigi tehnoloogiatest ja teenustest, innovatsioonist ja e-valitsemisest ning selle õiguslikust keskkonnast võimaldavad teha karjääri nii avalikus kui erasektoris, samuti rahvusvahelistes organisatsioonides. Tule õppima, kui soovid olla digiriigi tehnoloogiliste arengute eesliinil ning juhtida e-riigi infosüsteemide ja tarkvara arendusi. Õpe toimub inglise keeles. Tutvu e-riigi tehnoloogiate ja teenuste õppekavaga: taltech.ee/e-riigi-tehnoloogiad-ja-teenused

Laeb infot...