Tallinna Tehnikaülikool

Me elame ajastul, mil keskkonnakaitse on põletav teema. Kui sul on soov anda oma panus keskkonnakaitsesse ning lahendada olemasolevaid probleeme uusimate tehnoloogiatega, siis oled TalTechi keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia magistriõppekava valides täpselt õigel teel.

Tudeng laboris

Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia õppekaval on unikaalne koht loodus- ja tehnikateaduste piiril — saadud teadmised võimaldavad edukalt töötada erinevates teadus- ja majandusvaldkondades. Juba õppimise ajal on paljud üliõpilased leidnud endale perspektiivse, erialaga seotud töökoha, kus läbitakse ka tööstuspraktika. Magistriõppe lõpetajad saavad hinnatud spetsialistidena tööd keskkonnaministeeriumis, keskkonnauuringute keskuses ning valdade ja maakondade keskkonnaametites, uurimisinstituutides, projekteerimis- ja konsultatsioonifirmades, mitmetes keemia- ja farmaatsiatööstuse ning energiatootmise ettevõtetes (näiteks Akzo Nobel Baltics AS, Eastman Specialties OÜ, AS Tallinna Vesi, AS Eesti Energia, Ragn-Sells AS).

Õppekava tugevus seisneb keskkonnakaitse tehnoloogia ja keemiainseneriteaduse tihedas seoses. Seda õppides saad teadmised ja oskused, mis hõlmavad nii keemilis-tehnoloogilisi protsesse kui ka keskkonnakaitse tehnoloogias kasutatavate protsesside eripära. Saad head baasteadmised keskkonna-, orgaaniliste ja anorgaaniliste materjalide tehnoloogiast.

Aita parandada keskkonnale minevikus tehtud vead

Mis teeb keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia programmi eriliseks ja miks on kasulik just seda õppida? Vilistlane Roman Fadejev toob välja, et see annab võimaluse parandada keskkonnale minevikus tehtud vead. „Tänaseks on kadunud mitmed erialad ning tulevikus kaob neid veelgi,“ räägib Fadejev. „Näiteks saab raamatupidajat paljuski asendada arvuti, kuid inimene ei loobu kunagi vee tarbimisest ja seetõttu tekib ka pidevalt saastet. Siin õppides saad aga teada, kuidas teha looduslikust veest joogivett ning varustada tarbijaid kvaliteetse veega. Me saame vähendada inimtegevusega tekkinud koormust loodusele, kui suudame puhastada reovett ja õhku ning taastada pinnast. Need on protsessid, mis ei ole kunagi täiesti ühesugused ja nõuavad individuaalset lähenemist ning unikaalseid lahendusi. Need protsessid nõuavad pädevaid keskkonnatehnolooge.“

Samuti hindab Roman Fadejev õppeprogrammi ülesehitust magistriõppes. „Omandatud teooriat läheb kohe vaja praktiliste ülesannete täitmiseks,“ kiidab Fadejev. „Õppimine ei seisne ainult raamatute lugemises ja loengutes käimises, vaid sa saad kindad kätte ja laboririided selga panna, et omandatud teadmisi kohe ülikooli laboris praktikaga kinnitada. Laboris on kaasaegsed seadmed — spektromeetrid, kromatograafid, TOC analüsaator ja palju muud. Iga ettevõte ei saa endale lubada nii kalleid seadmeid ja isegi iga õppeasutus ei ole varustatud sellise tehnikaga. TalTechi laborites on aga palju kaasaegset tehnikat ja pädevad spetsialistid, kes oma teadmisi sinuga jagavad.“

Õppekava lõpetanu tulevikuperspektiiv on väga hea

Fadejevi sõnul on TalTechi keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia magistriõppesse astuja tulevikuperspektiiv väga soodne. „Juba täna on igas suures ettevõttes olemas keskkonnaspetsialist,“ teab Fadejev. „Tulevikus nende arv kasvab, sest tööd tuleb aina juurde. Suured tehased, sadamad, infrastruktuurid, vee- ja kanalisatsiooniettevõtted, elektrijaamad ja kaevandused — igal pool, kus on reostuse oht ja vajatakse monitooringut, läheb tarvis ka keskkonnatehnolooge. Võid olla kindel – õppekava lõpetades leiad just sulle sobiva töö kas Eestis või ka mujal maailmas.“

Uurisime ka TalTechi keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia magistriõppekava programmijuhilt Marina Kritševskajalt, mida täpsemalt õppekaval õpitakse, mis on selle peamine fookus ja millised võimalused avanevad magistriõppe lõpetajatel.

Keda ootate õppima TalTechi keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia magistriõppesse?

Ootame tehnika- või loodusteaduste valdkonnas värske või ammu saadud kõrgharidusega inimest, kes soovib oma karjääri veidi või ehk isegi palju muuta ja keskkonnaga siduda. Inimene, kes ei karda sõna „keemia“, kuigi keemiat kui sellist pole nii palju — magistritasemel räägime tehnikast ja tehnoloogiast. Inimene, kes tahab ajaga kaasas käia, teab, kuidas keskkonnapoliitika muutub, mis on mõistete „ringmajandus“ ja „rohepööre“ taga ning mis kõige tähtsam, kes suudab pakkuda lahendusi püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

Mis on õppekava olulised erialaained?

Keskkonnasaaste, -analüüs ja -seire, keskkonnatehnoloogia ja säästlik/puhtam tootmine, keskkonnapoliitika, orgaaniliste/anorgaaniliste materjalide tehnoloogia.

Mis on õppekava peamine fookus?

Lisaks keskkonnaprobleemide teadvustamisele on fokuseeritud sellele, et saada teadmisi tehnoloogilistest meetmetest ning nende rakendamisest keskkonnaseisundi hoidmiseks ja parendamiseks.

Millised on lõpetanu võimalused tööturul?

Lõpetajatel on hea teoreetiline ja praktiline baas töötamiseks väga erinevates valdkondades ettevõtetest ja laboritest asutuste ja ametiteni. Aktuaalne küsimus, kuidas ressursse ammendamata majandustaset säilitada/tõsta, soov saavutada kliimaneutraalsus ning vajadus viia sisse erinevaid muudatusi ettevõtete ja asutuste tegevuses suurendab tehnilise ettevalmistusega keskkonnaspetsialistide tööturgu.

Fakt, et hetke tööturg vajab väga keskkonnaspetsialiste, tuleb välja ka OSKA raportist (tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem). Raportis on toodud välja, et karmistuvad keskkonnanõuded ja väärtushinnangute teisenemine kasvatavad ettevõtete vajadust kompetentsete keskkonnatehnoloogide ja keskkonnajuhtide järele, samuti see, et erinevate sektorite tööandjate poolt on väga hinnatud keemiatehnoloogia teadmistega keskkonnajuhid ja -tehnoloogid. Raportis jõutakse järeldusele, et ühiskonnas väärtustatakse üha enam keskkonnateadlikke ettevõtteid, kuid keemiaalase ettevalmistusega inimesi ei leidu piisavalt.

Uuri lähemalt vastuvõtutingimusi TalTechi magistriõppesse SIIT!

Vastuvõtt TalTechi on alanud. Avaldusi saab esitada 4. juuli keskpäevani.

Laeb infot...