Tallinna Tehnikaülikool

Materjalitehnoloogia tudeng Rasmus Tõniste loob võimalusi puhtama keskkonna loomiseks. Tema bakalaureusetöö eesmärgiks on välja töötada pinnakate, mis võimaldab muuta erinevad pinnad isepuhastuvaks. Kui isepuhastuv pinnakate suudab lagundada viiruseid, siis oleks sellest väga suur abi ka kogu maakera vallutanud Covid-19 viiruse leviku tõkestamisele.

Viimastel aastakümnetel on tehnoloogia, tööstuse ja majanduse kiire areng andnud meile väga põnevaid, kiireid, uudseid ja mugavaid leiutisi, aga teisalt on see kaasa toonud ka palju keskkonnaprobleeme. Inimene oma tegevusega on ohtu seadnud kogu maakera, inimesed, loomad ja looduse. TalTechi tudengiprojekt annab oma panuse puhtama keskkonna loomisele. 

Kuidas isepuhastuv pinnakate toimib?

Aluseks on looduses esinev protsess nimega fotokatalüüs. Fotokatalüüsi toimel on võimalik lagundada meid ümbritsevas keskkonnas leiduvaid baktereid, viiruseid ja muid kahjulikke ühendeid. Fotokatalüüsi protsessi käivitamiseks on vaja fotokatalüütilisi materjale. Antud projektis kasutatakse selleks TiO2 (titaandioksiid)  õhukesi kilesid. TiO2 kiledel on omadus UV-kiirguse toimel lagundada tema pinnale sattunud mustust, viiruseid ja erinevaid baktereid. TiO2 vajab isepuhastuvate omaduste aktiveerimiseks energiat ja selle energia omandab ta UV-kiirguselt.
Katse käigus pihustati TiO2 lahus klaasalustele. Sellele järgnes klaasaluste järeltöötlus – kuumutamine erinevatel temperatuuridel alates 350℃ kuni 550℃. Pärast järeltöötlust tuli kontrollida pinnakatte toimimist. Selleks kasutasime nõrka steariinhapet. Happega kaetud klaasalused seati UV-kiirguse alla, et käivitada fotokatalüüs. Pärast 20 minutit fotokatalüüsi toimimist, oli klaasaluste pinnalt lagundatud 90% happest. Sellest võime järeldada, et pinnakate toimib ja omab isepuhastuvaid omadusi. 

Mis edasi saab? Kuidas isepuhastuvat pinnakatet saab tulevikus kasutada?

Valmistatud pinnakatet on võimalik kasutada erinevate pindade katmisel. Näiteks on võimalik katta pilvelõhkujate klaasist välisseinu. Tänu sellele ei pea enam aknapesijad kõrgetel kõrgustel ohtlikku tööd tegema, aknad puhastuvad iseenesest. Samuti on võimalik isepuhastuva pinnakattega katta uste käepidemeid, mis vähendab ohtu selle kaudu endale külge haarata mõni bakter või viirus.

Tudengi töö teostatakse TalTechi Keemiliste kiletehnoloogiate teaduslaboris.

Kui sina tahad samuti tulevikus välja töötada uudseid materjale, mis aitavad keskkonda säästa ja inimeste elu paremaks muuta, siis uuri lähemalt materjalitehnoloogia bakalaureuseõppe kohta ja tule õppima! Vastuvõtt on juba avatud. 

Insener_isepuhastuv pinnakate
Insener_isepuhastuv pinnakate
Insener_Isepuhastuv pinnakate_materjal

Laeb infot...