Tallinna Tehnikaülikool

Kas see aine ongi väga raske või olen mina lootusetult rumal? Kuidas ma tean, kellega on kõige parem grupitööd teha? Mida see ‘projektiõpe’ endast kujutab? Kas ülikooli arvutiklassi pääseb öösel ka? Kuidas ma pääsen Kuljusesse ja Tudengivormeli tiimi? Millises sööklas on kõige parem toit ja lühemad järjekorrad? Kust ma üldse tean, et valisin õige eriala?

Mari Öö Sarv | Foto: TalTech

Küsimuste jäävuse seadus ütleb, et küsimused tudengielus ei teki ega kao, vaid tulevad ja lähevad ning vahetavad oma aktuaalsust. Just selle pärast loodi 2017. aastal Tehnikaülikooli tudengite nõustamiskeskus ning iga päev vastavad tudengitest nõustajad nii värskete kui ka vanemate üliõpilaste küsimustele kõikvõimalikel teemadel. Enim pöördutakse siiski õppekorralduse ja vastuvõtuga seotud teemadel, samuti on läbi aastate väga tavalised olmeküsimused: ruumide asukohad, üritused, printimine, ühistransport, üldised üliõpilaselu korraldust puudutavad küsimused jne.

tudengite nõustamine

Nõustamisteenuste spetsialist Barbara Hein juhib tähelepanu Nõustamiskeskuse motole „Kui Sa ei tea, kuhu oma küsimusega pöörduda, siis tule nõustamiskeskusesse!“ „Ehk siis meie poole võib pöörduda ükskõik millise mure või küsimusega. Meie heatujulised tudengitest nõustajad oskavad nõustada, juhendada ja vajadusel ka lohutada. Nõustamiskeskusesse sattunud õppurid on välja toonud, et meie juurde on mõnikord oma küsimustega kergem pöörduda just seetõttu, et kaastudengid mõistavad vahel muresid paremini,“ räägib Hein.

Üks igavikulisi küsimusi – kust ma tean, milline ülikool või eriala mulle sobib? – võib inimest muidugi kummitada aastaid, kuid ülikool alustab vastuse leidmisse panustamisega näiteks avatud uste päevaga. Traditsiooniliselt talvisel koolivaheajal toimuv päev võtab vastu kõik koolinoored, kes tee ülikooli leiavad, ja näitab kõike, mida näidata on, alates ühikatest ja laboritest ning lõpetades tudengiorganisatsioonide ja vastuvõtutingimuste tutvustamisega. Pole harv, et Tehnikaülikooli tulevad õppima noored, kas sattusid siia poolkogemata avatud uste päeval, lihtsalt sõbraga kaasa tulles. Sel päeval mitte ainult tutvustatakse linnakut ja õppeprogramme, vaid ka vastatakse kõikidele sisseastumist ja õppima asumist puudutavatele küsimustele ning reaalseid õppimiskogemusi saab kohapeal pärida otse huvipakkuva eriala üliõpilastelt.

Konkreetsest õppeprogrammist huvitatud abituriendid saavad tulla ülikooli ka tudengivarjuks, veetes ühe koolipäeva koos üliõpilasega ja saades nii veelgi paremini aimu, mida siin õppimine tähendab ja kuidas õppeained tunduvad. Tudengid pole kitsid koolinoortega jagama ka tudengielu neid tahke, mis õppetöösse otseselt ei puutu.

Kui eksamid tehtud ja lävend ületatud ning õppimiskoht kindel, algab esimene kooliaasta uutele tudengitele Tallinna Tehnikaülikoolis eelnädalaga. See on väärtuslik info- ja kogemustepakett enne kui õppetöö päriselt peale hakkab, aidates sisse elada ülikoolilinnakusse, teha esmast tutvust oma kursakaaslaste ja programmijuhi ning sama eriala vanemate tudengitega; viia end kurssi nii õppekorralduse, tunniplaani kui ka vajalike tugiteenustega. Eelnädalal saab üles leida ka endale sobivad tudengiorganisatsioonid ning toimuvad esimesed suuremad ja väiksemad peod, mis lükkavad värvikale tudengielule hoo sisse.

Õppeosakonna spetsialistid teavad, et kui eelnädal aitab kenasti ülikooliellu sisse elada, siis mõne kuu järel, esimeste kontrolltööde aegu, saabuvad esmakursuslastele esimesed murepilved. Nüüd on aeg meenutada või Tudengiportaalist välja otsida ülikooli pakutavate tugiteenuste pikk nimekiri, mis on üliõpilastele toeks mitte ainult esimesel aastal, vaid läbi kõikide õpinguaastate. Kui kontrolltööd tunduvad rasked, pakuvad vanemate kursuste üliõpilased Reaalabi – tudengilt tudengile nõustamist matemaatikas ja füüsikas bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe ning inseneriõppe tudengitele. Õppetööteemaliste muredega tasub alati pöörduda oma programmijuhi, aga ka dekanaadi või tuutorite poole; programmijuht hoiab ka ise silma peal, et kõik tema tudengid oleksid kaasas ja keegi ei jääks maha.

Materjalitehnoloogia programmijuht Tiia Plamus: „Mina saan jälgida iga tudengi õpitulemusi eraldi ÕISis ning uurida siseveebis Power-BI raportist programmijuhi aruandes olevaid üliõpilaste vahetulemusi.“ Kui talle jääb silma, et mõnel tudengil hakkab kehvemini minema, saab ta temaga ühendust võtta ja uurida, kas mure on motivatsioonis, stressis või hoopis huvide muutumises. Plamus ütleb oma umbes poolesaja tudengi kohta: „Minu poole pöördutakse kõikvõimalike muredega, nii õppetööga seotud kui ka eluolulistega, ning igale probleemile oleme alati koos ka lahenduse leidnud.“

Nõustamiskeskuses töötavad kogenud tudengid, kes aitavad e-kirja teel, jutuakna kaudu, telefonitsi või kohapeal silmast silma kõigil murega pöördujatel leida lahendus, olgu see siis seotud õppetöö, koolielu või olmeteemadega. Isikliku elu murede jaoks on ülikoolis olemas ka psühholoogid. Kes aga hakkab motivatsiooni kaotama või kahtlema, kas sai ikka õige eriala valitud, saab nõu pidada karjäärinõustajaga; kevadeti ja sügiseti korraldatakse üliõpilastele ka karjääriseminare.

Kõik see on TalTechis saadaval nii eesti kui ka inglise keeles, välisüliõpilased saavad lisaks kirjeldatule abi ka Eesti ühiskonda ja tööellu sisse elamiseks ning erivajadustega üliõpilastele on oma nõustajad.

Kui semester läbi, tasub anda igale ainele ja õppejõule tagasisidet – see on vajalik, et järgmistel semestritel saaks õppetööd paremini korraldada ja õppejõude tudengite kogemustest informeerida. Põhjendatult väga kehvade hinnangutega õppejõudude töö vaadatakse põhjalikult üle.

Sama oluline on anda õpingutele tagasisidet pärast ülikooli lõpuaktust – ainult nii saavad ülikooli juhid teada, milline on õppija kogemus Tallinna Tehnikaükoolis, ning ainult ausa tagasiside põhjal saab teha tõeliselt häid parendustöid.

Uuri lähemalt:

Laeb infot...