Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi tehnoloogia valitsemise ja digitaalsete muutuste õppekava värske vilistlane Triin Puusaar soovitab oma eriala tänastele sisseastujatele, sest see pakub erinevaid vaatenurki majandusest, innovatsioonist, tehnoloogitest ja valitsemisest.

Triin Puusaar

Triinu tänasteks töödeks on TalTechi Nurkse instituudis Euroopa Komisjoni projektis "The Once-Only Principle Project" administratiivsed küsimused, finantsid ning kommunikatsioon üle 50 erineva Euroopa partneriga.

Millised erialased väljakutsed Sind ees ootavad? Kuidas Sinu panusest saab Eestile kasu ning maailm paremaks?
Panustan Nurkse instituudi bürokraatia vähendamise projekti "The Once-Only Principle Project". Lisaks olen andnud bakalaureusetudengitele erinevaid seminare ja tahan väga end sel alal edasi arendada. Tulevikus oleks põnev ennast näha panustamas teemadesse, mis on seotud tehnoloogia, digitaalsete arengute, hariduse ja teadusega nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt.

Mis oli kõige väärtuslikum, mille Sa ülikoolist kaasa said?
Ülikool on andnud teadmise, et ükskõik kui keeruline mõni probleem esmapilgul tundub, tean, et suudan sellega edukalt hakkama saada. Ajad, kus fookuses oli nii magistritöö kirjutamine, töölähetused, kiiresti lähenevad tööga seotud tähtajad kui ka Euroopa Liidu seminaride ettevalmistamine, suurendas olulisel määral pingetaluvust, tahtejõudu ja kannatlikkust. Samuti olen saanud väärtuslikke teadmisi ja kontakte ning laiendanud suhtlusringkonda, kellega mõtteid vahetada ja koostööd teha. Kursusekaaslased olid mitmekülgse taustaga inimesed eri maailma otstest, Indiast Lõuna-Ameerikani.

Miks on Sinu lõpetatud eriala oluline ja vajalik? Millisele sisseastujale Sa seda soovitad?
Tehnoloogia valitsemine ja digitaalsed muutused on unikaalne ning interdistsiplinaarne eriala, mis pakub erinevaid vaatenurki majandusest, innovatsioonist, tehnoloogiatest, rahandusest, valitsemisest ning avalikust sektorist. Siit saadud teadmised ning arusaamad aitavad paremini mõista seoseid eri valdkondade vahel, keskendudes olulisel määral tehnoloogia arengule ning ühiskonnas toimuvatele muutustele ning väljakutsetele. Kindlasti võiksid seda eriala õppida need, kes on huvitatud nägema ja mõistma suuremat pilti eri valdkondade vahel. 

Mis tunne on olla TalTechi vilistlane?
Uhke ning tänulik. Tallinna Tehnikaülikoolil ning Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudil on rahvusvahelisel tasandil väga hea maine. On olnud au õppida ning koos töötada tunnustatud ja professionaalsete õppejõudude käe all, kellest paljud juhivad ka erinevaid rahvusvahelisi projekte nagu näiteks TOOP (Robert Krimmer) või COSMOLOCALISM (Vasilis Kostakis).

Kuidas on ülikool Sinu õppimise ajal muutunud?
Mul on hea meel näha aina rohkem ülikooli tegemisi pildis. Ülikool on üha rohkem seotud erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste koostööprojektidega, kaasates aktiivselt tudengeid ning tegeledes olulisel määral innovatsiooniga, mille abil panustatakse nii majandusse, keskkonda kui ka ühiskonda tervikuna. Heaks näiteks võib tuua isesõitvate autode või 5G lahenduste arendamise. Loodan väga, et selline uuendusmeelne suund rohkete arenemisvõimalustega üliõpilastele tugevneb tulevikus veelgi. 

Laeb infot...