Tallinna Tehnikaülikool

Jaanuari lõpus sai diplomid esimene lend TalTechis koolitatud jätkusuutlikkuse eksperte ja veebruaris alustas õpinguid juba teine lend 24 kursulasega. Kuna huvi ESG (ingl k environmental, social and corporate governance; eesti k keskkonna-, sotsiaal- ja ühingujuhtimise aspektid majandustegevuses) temaatika vastu on jätkuvalt suur, siis on juba avatud ka õppekohtadele registreerimine sügisel alustavasse gruppi.

Eelkõige oodatakse õppima neid, kel on endal tõsine huvi ESG teemade vastu ja olemas ka mandaaat ettevõtte poolt ning otsustatud, et värske jätkusuutlikkuse õppekava kuulaja hakkab tulevikus tegelema ettevõttes süsteemselt ESG teemadega. “Kindlasti ootame, et potentsiaalne kursusel osaleja on tutvunud õppekavaga, sest kui teema isiklikult ei kõneta, siis hakkab kursusel lihtsalt igav,” toonitab Tehnikaülikooli majandusteaduskonna dotsent ja jätkusuutikkuse ekspertide õppekava juht Merle Ojasoo. 

Ta viitab, et surve õppekava loomiseks jõudis Tehnikaülikooli umbes aasta eest ning selliste spetsialistide koolitamise vajadusest andsid märku ettevõtted. Vabatahtlik ESG tegevus nimelt ei ole head vilja kandnud ning seetõttu sunnivad Euroopa Liidu uued direktiivid suur- ja börsiettevõtteid selliste teemadega süsteemselt tegelema ja sellest ka oma huvigruppidele aru andma. “Käes on aeg, kui ettevõtetel on päriselt vaja hakata vastutustundlikkuse teemasid oma põhitegevusse integreerima, kuid puudub teadmine, kuidas ja millest alustada ja mida protsessi juures arvesse võtta. See on vallandanud vajaduse ESG ekspertide koolitamise järele,” nendib Ojasoo. 

Jätkusuutlikkus on lahutamatu osa majandusest ja sellega tuleb end kurssi viia igal ettevõttel

Protsessitehnika inseneeria- ja tootmisettevõte Estanc AS-i müügiarenduse ja ESG juht Liis Jõevee lõpetas TalTechis äsja jätkusuutlikkuse eksperdi õpingud ning ütleb, et seda ala soovitas tal õppima asuda ettevõtte tegevjuht Priit Haldma.  Jõevee põhjendab, et puutub igapäevatöös ESG valdkonnaga tihedalt kokku. Estanci kliendid on valdavalt rohetehnoloogia ettevõtted, kelle ärimudelis on jätkusuutlikkus väga olulisel kohal, seega oli igati loogiline, et ettevõttes peaks olema keegi, kes on sel teemal ka akadeemiliselt haritud.

Ta märgib, et tema jaoks on väga oluline, et kõiki äriprotsesse tehtaks jätkusuutlikult – ei ole mõtet teha ettevõtet, kui seda aspekti eiratakse. TalTechi jätkusuutlikkuse ekspertide õppekava annab väga hea ülevaate, kuidas ESG teemasid oma ettevõttes juurutada ja mida silmas pidada.  “Jätkusuutlikkus on praegu lahutamatu osa maailma majandustegevusest ja iga toimiv ettevõtte peaks ennast nende teemadega kurssi viima,” lausub Jõevee. 

Ta selgitab, et Estanci visioon on luua paremat elukvaliteeti olles seejuures osaline kestliku maailma ehitamisel. Seega on jätkusuutlikkus juba n-ö ettevõtte DNA-s sees ja nende teemadega on tegelikult tegeletud aastaid. Eelmisel aastal tehti ettevõttes ESG vallas mitmeid arendusi, näiteks mõõdeti Estanci keskkonnajalajälge ja nüüd on olemas ka plaan, kuidas seda vähendada. Samuti vormistati Inimõiguste poliis ja loodi tarnijatele eetikakoodeks. Koolitus TalTechis aitas minna teemasse veelgi rohkem süvitsi. “Minu lõputöö oli Estanci ESG raport, see võimaldas mul kirja panna kogu meie ESG poliitika ja luua väga hea baasi, kust järgnevatel aastatel edasi saame liikuda,” on Jõevee õpingutega TalTechis igati rahul.

Planeeti  B ei ole ja ökoloogilist jalajälge peavad vähendama kõik

AS Kaupmees Grupi personali- ja kvaliteedijuht Katrina Ninepu-Roosaar asus äsja teadmisi omandama TalTechi jätkusuutlikkuse ekspertide õppekava teises lennus. “Meil kellelgi pole planeeti B. Maailm elab juba mõnda aega võlgu tuleviku arvelt. Kui soovime, et ka meie järeltulevad põlved saaksid maailma nautida, peame oma ökoloogilist jalajälge vähendama ja ressursse heaperemehelikult kasutama,” põhjendab ta õppekava olulisust.

Kaupmees on turul tegev olnud juba üle 30 aasta. Kogu selle aja jooksul on toitlustussektorit teenindav ja varustav ettevõte oma tegevuses lähtunud efektiivsuse ning vastutustundlikkuse printsiipidest. Seega võiks öelda, et Kaupmees ongi juba 30 aastat olnud vastutustundlik ettevõte – hoolikalt on jälgitud ettevõtte ressursikasutust ning oldud usaldusväärne ja kindel partner kõigile klientidele, tarnijatele ja ka töötajatele.

Üleilmselt muutunud ärikeskkond ja nõudmised eeldavad aga täna, et lisaks enda sisemisele teadmisele on ettevõtted vastutustundlikud ja suudavad vastutustundlikkust konkreetsete kokkuleppeliste kriteeriumite alusel ka mõõta ja tõendada. Juba 2021. aasta sügisel lepiti Kaupmees Grupis juhtkonna tasemel kokku vastutustundliku ettevõtluse strateegilised eesmärgid koos meetmete ja tegevustega.

“Edaspidi soovime teemale läheneda aga veelgi teadlikumalt ja süsteemsemalt. Õppekava annab selleks väga hea teadmistepagasi,” selgitab Ninepu-Roosaar vajadust asuda õppima TalTechi jätkusuutlikkuse eksperdi õppekavale. Lisaks soovile toimetada jätkusuutlikult, on akadeemilistel teadmistel Ninepu-Roosaare sõnul ettevõtte tegevusele üks oluline mõju veel. Oskus läheneda ettevõtte tegevusele suures plaanis jätkusuutlikult ja süsteemselt, kasutada ressursse mõistlikult ning arvestada otsuste tegemisel tegevuste mõjudega nii keskkonnale kui ka sotsiaalsetele aspektidele, võimaldab edaspidi olla veelgi edukam äriettevõtte. “Teadlik protsesside digitaliseerimine, juhtimine ja optimeerimine aitab säästa nii looduslikke kui ka ettevõtte ressursse,” selgitab Ninepu-Roosaar. 

Artikkel ilmus esmakordselt Geenius.ee portaalis TalTechi blogis "Teadus ja tulevik".

Laeb infot...