Tallinna Tehnikaülikool

Lisaks rakenduskõrgharidusele ning magistriõppele pakub TalTechi Virumaa kolledž algaval õppeaastal lausa 17 erinevat mikrokraadikava, mille teemad varieeruvad geograafia õpetajast tarkavarapakettideni. Mikrokraadiõpe on enesetäiendamise võimalus, mis koosneb omavahel loogiliselt seotud õppeainetest, mille omandamine annab lõpetajale võimaluse karjääris uus lehekülg pöörata.

Detsembris IT-süsteemide administreerimise eriala mikrokraadi lõpetaja Ksenia Alexis Amelie Januševskaja kirjeldab oma õpikogemust järgmiselt: „Võimalus suhelda õppejõududega ja üliõpilastega tekitas tunde, et oled osa õppeprotsessist üliõpilastega võrdsel tasemel.“ Tema sõnul aitas just mikrokraadiõpe jõuda selgusele, mis erialal ta magistriõppes jätkata soovib.

Virumaa kolledži õppedirektor Anu Piirimaa kommenteerib mikrokaval õppimist järgmiselt: „Mikrokraadiõpe sobib hästi tööl käivatele inimestele, sest läbides kursusi koos sessioonõppe üliõpilastega, on võimalus õppetöös osaleda nädalavahetustel. Kui hiljem tekib soov tasemeõppes jätkata, siis on võimalus mikrokraadiõppe käigus läbitud ained üle kanda.”

Alates sügisest on TalTechi Virumaa kolledžis võimalik õppida järgmistel mikrokraadikavadel:

 • Akadeemiline keeleoskus;

 • Andmeanalüütika;

 • Arvuti abil joonestamine (CAM, CAD);

 • Digitaalne kirjaoskus ja küberturvalisus;

 • Elektri ja automaatika alused;

 • Eneseväljendus mitmekultuurilises keskkonnas;

 • Ettevõtlus ja projektijuhtimine;

 • IT-süsteemide administreerimine;

 • Kemikaaliohutus ja keskkonnakaitse;

 • Protsesside automatiseerimine;

 • Rakenduslik programmeerimine I;

 • Tarkvarapaketid.

Lisaks neile pakub Virumaa kolledž viis mikrokvalifikatsiooni loodusainete õpetajatele.

Mikrokraad on terviklik täiendusõppekava, mis arvestab tööturu vajadusi kindlas valdkonnas. Õppetöö koosneb kahest või enamast tasemeõppe õppeainest ja neid on võimalik läbida kuni kolme semestri jooksul. Õppetöö toimub koos üliõpilastega nende tunniplaani alusel. Kandideerimise eelduseks on haridustase vastavalt mikrokraadi kavale ja lisatingimusteks vestlus, motivatsioonikiri või test. Õpe on tasuline.  TalTechi Virumaa kolledž on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Mikrokraadiõppesse võetakse avaldusi vastu kuni 30.06.2023. Kui jääb vabu kohti, siis lisavastuvõtt toimub 16.08 – 01.09.2023. Täpsem info: https://taltech.ee/virumaa-kolledz/mikrokraadid

#TalTech Virumaa – sinu unistused täituvad siin!

Laeb infot...