Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse programmijuht Tarvo Niine ja kolmanda kursuse tudeng Melody Nirk näevad podcasti-intervjuus oma eriala kui vahvate võimaluste kogumit ja lõpetajat kui muutuste agenti.

Kuula podcasti 

„Avasta enda jaoks ärimaailm ja loo sellega laiapõhjaline stardiplatvorm edasiseks karjääriks!“ kõlab TalTechi kutsuv lause. Muidugi on see reklaam, aga selline, mille sisu vastab vägagi tõele.

Esiteks saab tudeng äriõppe-maailma rahulikult avastada. Alles teisel kursusel langetab ta otsuse, milline saab olema peaeriala. „Tudengile pakutav võimalus lõplikku valikut edasi lükata on taotluslik,“ selgitab Tarvo Niine. „Kui varem lähtuti eriala valikul põhimõttest, et noor inimene pidi kohe oma südame hääle põhjal otsuse tegema, siis nüüd oleme seisukohal, et ka südame hääl võib aastatega muutuda.“

Pärnust Tallinnasse ärindust õppima tulnud Melody Nirk on õppe sellise suhtumisega vägagi päri. Jah, ta valis gümnaasiumi järel küll kohe valdkonnana ärinduse – teine variant olnuks vanavanemate soovitatud hambaarstiõpe - , kuid lõplikku suunda kaalus vägagi hoolega. Ning tegi otsuse ettevõtluse ja juhtimise kasuks alles siis, kui oli esimese tudengiaasta jooksul kõigi võimalustega tutvunud. „Minu soov on ikka olnud oma silmaringi laiendada, kõigist midagi teada saada,“ selgitas ta.

Kokku on Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse bakalaureuseõppes võimalik valida viie suuna vahel: ettevõtlus ja juhtimine; logistika ja tarneahel; ärirahandus; majandusarvestus digiajastul ja turundus. „Õpingute esimesel aastal laome vundamenti, andes igast peaerialast ka ühe alusaine,“ nendib programmijuht Tarvo Niine. „Eesmärk on õppijates luua ettevõtlik hoiak, tekitada iseenda avastamise soov. See toob edu just pikas vaates.“

Võibolla just ühise vundamendi ja sarnase hoiaku tõttu polegi erinevale peaerialale keskendunud tudengid sugugi nii erinevad. Pigem ollakse üks kogukond, millest võrsuvad ka tulevased sidemed. Paarkümmend aastat tagasi alustanud ärinduse bakalaureuseõppes on juba üle 1600 vilistlase. „Meid on palju ja see on äge,“ kinnitab Niine. „See on meie õppe suur lisaväärtus – sul on 10-15 aasta pärast hulgaliselt kontakte erinevates kohtades.“

Melody Nirk soovitab aktiivne olla juba õpingute ajal. Ta ise on töötanud Tehnikaülikooli majandusteaduskonna turundusspetsialistina, olnud aktiivne teaduskonna üliõpilaskogus, juhtinud projekte, korraldanud ka TalTech Business Forumit. „Seega olen ülikoolis omandatud teadmisi saanud kohe rakendada, erinevaid valdkondi proovida,“ lausub Melody, kes peaerialale lisaks võtab ka turunduse valikaineid.

Selge on, et oma esimestele töökohtadele mõeldes soovivad tudengid rohkem eriala-aineid, laiemad teadmised hakkavad tähtsamaks muutuma aga pikas vaates. Melody peab aga praegu endaga nõu, kes suunduda kohe magistriõppesse või minna esmalt töömaailma avastama. Aktiivne ja ajaga kaasas käiv on vaja olla mõlemal suunal. Ning ka ärinduse programmijuht Tarvo Niine näeb selle eriala õppijat/lõpetanut kui muutuste agenti. „Muutused ei jää kestma, aga muutumine jääb,“ kordab ta üht oma lemmiktsitaati.

Loe lähemalt: https://taltech.ee/sisseastuja/bakalaureuseoppe-erialad/arindus

Laeb infot...